Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Savo dispozijon galite gauti g... >

Savo dispozijon galite gauti galingiausią Dievo instrumentą

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus!
AŠ ESU atėjau, kad duočiau jums nedidelį Mokymą, susijusį su galimybe, kurią jūs įgyjate, kai jūsų keturi žemieji kūnai ir čakros tampa švarūs.
Jūs žinote, kad daugumos žmonių, gyvenančių Žemės planetoje dabartiniu metu, keturi žemieji kūnai yra labai užteršti. O kadangi jūs taip pat žinote, kad jūsų čakros susieja jūsų subtiliuosius kūnus tarpusavyje ir su Dievišku pasauliu, tai ir jūsų čakros yra labai apgailėtinos būklės.
Todėl aš panorau šiandieną duoti jums Mokymą apie galimybes, kurias įgyjate, kai jūsų čakros švarios. Ir abstraktūs samprotavimai apie keturių jūsų žemųjų kūnų išvalymą ir jūsų čakrų švarumą įgis praktiškesnį skambėjimą.
Taigi jūsų čakros. Žinote, kad turite septynias pagrindines čakras, išdėstytas išilgai stuburo, ir taipogi turite slaptųjų spindulių čakras, kurios išdėstytos išilgai stuburo, ir jūs turite dar daugelį čakrų, išdėstytų daugelyje jūsų kūno dalių. Žinote, kad iš viso egzistuoja 144 čakros.
12 čakrų perduoda į jūsų pasaulį tobulas Dieviškąsias savybes per 12 kosminių spindulių ir kiekviena savybė turi dar dar 12 atspalvių arba pustonių.
Ir kai jūsų čakros išsiskleidžia, kaip kokie žavingi žiedeliai, tai tampate tobulų Dieviškųjų savybių į jūsų fizinę realybę laidininkai.
Dievas iš anksto numatė visus galimus piktnaudžiavimus, kuriuos galėjo įvykdyti žmonija neteisingai panaudodama Dieviškąją Energiją. Todėl, kai jūs neteisingai panaudojate Dieviškąją Energiją Dieviškojo Įstatymo, egzistuojančio šioje visatoje, požiūriu, tai visų pirma atsiliepia jūsų čakrų pralaidumui. Ir Dieviškoji Energija, kuri patenka į jūsų kūnus krištoline styga, savaime natūraliai apribojama. Šitai panašu į tai, kaip vandens čiaupas, per kurį srūva į fizinį pasaulį patenkanti Dieviškoji Energija, truputį prisisuka, kol iš viso užsidaro. Ir jūsų galimybės piktnaudžiauti Dieviška Energija sumažėja.
Todėl ta sąmonės būsena, kuri yra būdinga žmonijos dabartiniam vystymosi etapui, negali turėti savo dispozicijoje neribotos Dieviškosios galios. Todėl, kad pirma, ką padarytų jūsų sąmonė, turėdama priėjimą prie neribotos Dieviškosios Energijos šaltinio, - ji panaudotų šią energiją savo ego reikmių patenkinimui. O jūs žinote, kad jūsų ego poreikių neįmanoma patenkinti. Jie begaliniai.
Todėl žmonijos daugumai priėjimas prie Dieviškosios Energijos patikimai užtvertas.
Ir tam, kad gautumėte priėjimą prie Dieviškosios Energijos, jums reikia stoti į Įšventinimų Kelią. Ir šis Kelias trunka ne vieną gyvenimą. Išimtinais atvejais ir tik mūsų išrinktiesiems čeloms mes leidžiame pereiti šį Kelią per vieną gyvenimą.
Jūs gaunate testus arba išbandymus kiekvienai Dieviškajai savybei. Ir kiekvieną tokį testą jūs turite praeiti 12 kartų. Kad sėkmingai pabaigtumėte įšventinimus, iš viso jūs turite pereiti 144 testus 12-oje pagrindinių čakrų – tai yra būtina jų atvėrimui. Ir jeigu ne pakartotiniai testai, kuriuos prisireikia pereiti dėl jūsų nerūpestingumo, tai sėkmę pasiektumėte vos per keletą metų.
Ką gi jums duoda jūsų čakrų išsiskleidimas? Kodėl jums reikia to siekti?
Žmogus, turintis savo dispozicijoje tokį galingą instrumentą, kaip išskleistos čakros, gali pasauliui labai pasitarnauti. Ir pagrindinė šio tarnavimo dalis yra bet kurių neigiamų vibracijų ir negatyvių energijų išvalymas iš jus supančio pasaulio.
Jūsų čakrų galia sugeba neutralizuoti visiškai neįsivaizduojamą kiekį neteisingai kvalifikuotos energijos, kurios jūsų pasaulis tiesiog persisunkęs.
Kada jūs, numylėtiniai, skaitote savo liepimus arba maldas, tai jūs pritraukiate papildomą Šviesą į savo pasaulį. Ir ši Šviesa ateina į jūsų pasaulį per jūsų čakras. Dabar įsivaizduokite, kiek daugiau Šviesos sugebėsite praleisti į jūsų pasaulį, jeigu jūsų čakros visiškai atsivėrusios.
Ir kadangi tada, kai išsiskleidžia jūsų čakros, tampate tobulu Buda, tai yra pasiekiate savo sąmonėje Budos sąmonės lygį, tai jūs negalite netgi savo mintyse leisti nieko, kas padarytų mažiausią žalą supančiam jus pasauliui ir jus supančioms gyvoms būtybėms.
Jūs nuolat savo sąmonėje būnate maldos būsenos. Ir jums netgi nereikia tarti maldos žodžių, kad visąlaik būtumėte maldos būsenos.
Ir jūsų čakros kartais dirba netgi nepriklausomai nuo jūsų sąmonės, panašiai į dulkių siurblį, įtraukiantį visas jus supančio pasaulio šiukšles ir pripildantį šį pasaulį nepriekaištingai švarios Dieviškosios Energijos.
Todėl, kai jūsų čakros išskleistos, galite kreiptis į savo AŠ ESU Buvimą ir paprašyti nukreipti jūsų čakrų energiją vienai ar kitai jūsų pasaulio situacijai išspręsti. Ir jeigu jūsų prašymas atitinka Dieviškąjį Įstatymą, tai jūsų AŠ ESU Buvimas pats reguliuos jūsų čakrų darbą ir energija bus nukreipta į tą konkrečią situaciją, dėl kurios jūs prašote savo šaukinyje.
Galite panaudoti savo gerklės čakros energiją savo apsaugai, o taipogi apsaugai visų tų, ką pagal Dievišką Įstatymą jūs turite teisę apsaugoti.
Savo čakrų pagalba jūs galite transmutuoti karmą - ne tik savo karmą, kadangi jūs savo asmeninės karmos tuo metu jau neturite, bet ir planetos, šalies karmą. Galite suteikti pagalbą tiems žmonėms, kuriems matote, kad yra reikalinga jūsų pagalba, ir kurie prašo jūsų suteikti šią pagalbą.
Tai iš tikrųjų fantastinės galimybės ir iš tikrųjų neįkainojama pagalba žmonijai, kurią jūs galite suteikti, jeigu pereinate būtinus jūsų čakrų atvėrimui
įšventinimus. Kad būtų suprantama galia, kuri šiuo atveju patenka jūsų dispozicijon, aš pateiksiu jums tokį pavyzdį.
Dešimt minučių jūsų centrinės čakros, transmutuojančios karmą, pulsacijos atstoja 400 valandų violetinės liepsnos liepimų skaitymą.
Tai iš tikrųjų pats galingiausias instrumentas, numylėtiniai, ir šis instrumentas paslėptas jūsų viduje.
Šiandieninio pokalbio tikslas buvo atverti prieš jus tolesnio žingsnio perspektyvas ir galimybes.
Numylėtiniai, daugelis iš jūsų pasiruošę šiam žingsniui ir daugelis esate pusiaukelėje į visišką savo čakrų atvėrimą.
Turite žinoti, ko jums siekti ir koks tolesnis žingsnis. Gausite savo dispozicijon galią, kuri visiškai pavaldi jūsų AŠ ESU Buvimui. Ir jeigu pabandysite šią galią panaudoti ne pagal Dievo Valią, tai jūsų čakros paprasčiausiai nepulsuos. Ir jeigu visgi surasite būdą, kaip apeiti Kosminį Įstatymą ir panaudoti Dieviškąją Energiją savo asmeniniams tikslams, tai jūsų čakros užsidarys ir jums bus neleista artimiausioje ateityje turėti priėjimą prie Dieviškosios Energijos.
Dievas pasiruošęs duoti jums patį tobuliausią instrumentą, taip būtiną jums šiuo sunkiu Žemei metu. Imkite. Naudokitės.
Ir tik nuo jūsų pačių, numylėtiniai, priklauso, gausite jūs savo dispozicijon šį tobulą instrumentą ar ne.
Aš jums sakau: atėjo laikas, jūs galite gauti savo dispozicijon šį galingiausią Dievo instrumentą.
Jums tiktai būtina pasirinkti ir eiti įšventinimų Keliu, ir kiekvieną iš įšventinimų, kuriuos Dievas leis jums pereiti, pereiti garbingai.

AŠ ESU El Morija ir iki susitikimų įšventinimų Kelyje.