Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Į šį pasaulį jūs atėjote veikt... >

Į šį pasaulį jūs atėjote veikti. Vykdykite savo pareigą!

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus per šį pasiuntinį.
Aš skubu užfiksuoti savo šviesos momentumą Tatjanos jėgos lauke. Pagal man suteiktas pareigas aš patepdavau visus pasiuntinius per pastaruosius šimtą metų.
Ir dabar, šiuo momentu, virš Tatjanos aš uždedu savo elektroninį buvimą, kaip mano globos ženklą.
Aš negaliu remti organizacijos, nes jos nėra fiziniame plane. Yra tik pasiuntinys.
Todėl nuo šios dienos aš pradedu ją remti ir užtvirtinu apsaugos giją Tatjanos auroje.
Aš darau tai dabar.
...
Įvyko!
Nuo šio momento aš suteikiu Tatjanai įgaliojimus atstovauti mane fizinėje oktavoje ir priimu ją savo globon.
Aš džiaugiuosi, kad vėl turiu savo atstovą Žemėje, fiziniame Žemės planetos plane.
Jūs žinote, kad aš stengiuosi dirbti su žmonėmis. Nėra kito Valdovo, kuris turėtų tiek mokinių, kaip aš. Tačiau savo asmeninį rėmimą aš suteikiu itin retai ir tik išskirtiniais atvejais.
Galbūt jūs nesuprantate, ką tai reiškia.
Kai tik Brolija gauna galimybę turėti nuolatinį Šviesos fokusą, įtvirtintą auroje pasiuntinio, gyvenančio kokioje nors šalyje, iki to laiko, kol šis šviesos fokusas išsisaugo, ne tik pasiuntinys, bet ir visa šalis yra mūsų remiami.
Todėl aš atkreipiu jūsų dėmesį į šiandieninį įvykį. Ir mes pažiūrėsime, kas bus ateityje. Kiek mūsų viltys ir mūsų pasitikėjimas bus pateisinti.
Ir tai liečia ne tik pasiuntinį, bet ir tuos šviesos nešėjus, kurie dabar įkūnyti Rusijoje. Tai šansas jums visiems gauti neregėtą palaikymą ir Dangaus pagalbą visuose jūsų pradėtuose darbuose.
Ir nuo šios dienos aš pažadu tiems iš jūsų, kas priėmė mūsų pasiuntinį visa savo širdimi, kad atsišauksiu į bet kurį jūsų pašaukimą. Ir aš suteiksiu jums visą pagalbą, kuri gali būti suteikta jums visuose jūsų pradėtuose darbuose. Vienintelė sąlyga yra jūsų motyvų tyrumas ir jūsų iniciatyvų atitikimas Dievo Valią.
Numylėtiniai, ar galite įsivaizduoti tą galimybę, kurią jūs gaunate? Ar neužima jums kvapo gauti Pakylėtųjų Pulkų rėmimą ir pagalbą pagal pirmą jūsų pašaukimą?
Ar galite jūs įsivaizduoti, kaip greitai viskas aplink jus persitvarkys?
Taigi viskas, ką jums būtina padaryti, tai prieiti prie savo altoriaus arba įeiti į savo širdį ir taip pašaukti:

"Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, vardan mano Galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus AŠ, dėl galimybės, dovanotos numylėtinio El Morijos per Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinį Tatjaną Mikušiną, aš prašau, kad Dievo Valia būtų išreikšta mano darbe, kurį aš vykdau vardan Dievo šioje fizinėje oktavoje."

Toliau jūs išdėstote to renginio arba to darbo, kuriame jūs norite gauti mano asmeninę pagalbą ir Pakylėtųjų Pulkų pagalbą, esmę.
Galite parašyti šį savo prašymą ant popieriaus lapo ir sudeginti. Tokiu būdu, netgi neturėdami organizacijos, jūs gaunate pagalbą, tiesiogiai teikiamą jums jūsų Dieviškuose darbuose, kad ir kur būtumėte.
Neturi reikšmės, ar jūs veikiate vieni, ar kartu su bendraminčių grupe.
Tam, kad jūs galėtumėte pasinaudoti ir pasiuntinio pašaukimais kaip pagalba savo darbuose, aš rekomenduoju jums jūsų prašymo kopiją tiesiogiai nusiųsti mano pasiuntiniui.
Nuo šios dienos, be Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio mantijos, kuri uždėta ant jos pečių prieš metus, Tatjana gauna mano asmeninio pasiuntinio mantiją. Šitaip mes labai greitai pažinsime visus šviesos nešėjus, kurie pasiruošę prisijungti prie šios naujos dispensacijos ir veikti šios dispensacijos rėmuose.
Tačiau ši dispensacija skiriasi nuo mūsų ankstesnių dispensacijų. Anksčiau mes įtvirtindavome fokusą konkrečioje organizacijoje, esančioje konkrečioje šalyje. Ir paprastai pasiuntinys būdavo šios organizacijos galva ir ant jo pečių guldavo visas organizacinis darbas. Dabar mes pasirinkome kitą kelią. Pagal jūsų prašymus, mes remsime tas organizacijas, kurias jūs kuriate savo gyvenvietėse.
Nelaukite jokios komandos, išskyrus savo širdžių liepimus.
Jūs atėjote į įsikūnijimą ir kiekvienas iš jūsų atėjo į įsikūnijimą su atitinkama misija. Ir jūs žinote, ką turite daryti.
Jums nebūtina kurti organizaciją, kuri apimtų visus veiklos aspektus. Maža to, tai nebūtinai turi būti visuomeninė ar religinė organizacija.
Galite atidaryti komercinę organizaciją tam, kad įtvirtintumėte Dieviškuosius principus jūsų šalių verslo veiklos metoduose. Galite atidaryti savo sveikatos apsaugos arba švietimo įstaigą.
Vienintelis reikalavimas: prioritetas jūsų organizacijose turi būti Dieviškieji principai – jie turi būti organizacijos pagrindas ir pagalba jus supantiems žmonėms.
Nesivaikykite pinigų. Pinigų bus lygiai tiek, kiek jums bus būtina savo planams įvykdyti.
Pinigai, piniginė energija, yra antrinis faktorius. Svarbiausia jūsų širdžių tyrumas ir noras vykdyti Dievo valią.
Tai - jūsų tarnavimas, kurį įvykdyti atėjote į šį pasaulį. Atėjo konkrečių veiksmų laikas. Ir nesakykite man, kad nežinote, ką jums daryti. Pažvelkite aplink.
Nejaugi jūsų akys nemato, kur gali būti įdėti jūsų sugebėjimai, jūsų pastangos, jūsų rankos ir kojos?
Atėjo konkrečių veiksmų laikas. Jūs atėjote į šį pasaulį tam, kad veiktumėte. Būkite geri, vykdykite savo pareigą.
Užtenka tuščių kalbų ir aiškinimųsi, kas iš jūsų pasiekė didesnių rezultatų Kelyje. Aš noriu pažiūrėti, ką jūs realiai galite padaryti jus supančiame fiziniame pasaulyje.
Į šį pasaulį jūs atėjote veikti. Vykdykite savo pareigą!
Jeigu iki šiol nesupratote, apie ką aš kalbu, tai man reikės nusileisti pas jus, pasiraitoti rankoves ir parodyti, ką jūs turite daryti.
Pažvelkite, kiek daug aplink jus šiukšlių. Ir tai ne tik fizinės šiukšlės. Tai šiukšlės, kuriomis perpildytos visos jūsų masinės informacijos priemonės: televizija, radijas, Internetas, laikraščiai.
Užsiimkite šiukšlių rinkimu aplink jus savo sąmonėje.
Ir jeigu kas nors iš jūsų nežino, kur įdėti savo pastangas, jums lieka tiktai melstis ir prašyti Dievo prašviesėjimo todėl, kad pernelyg atitrūkote nuo Dieviškosios Realybės ir netgi negalite suvokti, kiek pasaulis, kuriame esate, atitrūkęs nuo Dieviškosios Realybės.
Pasikeitė laikas ir kartu su ciklų pasikeitimu mes renkamės kitokį veiksmų būdą.
Mes nekursime vieningos organizacijos, kuri taptų gardžiu kąsneliu ir pagunda tiems, kas nori vadovauti.
Ne, mes įdėsime mūsų Šviesos fokusą virš bet kurios organizacijos, kuri atitinka mūsų principus ir kuri kreipsis į mus tiesiogiai ar per šį pasiuntinį prašydama, kad mes ją remtume. Ir mes veiksime per kiekvieną, kas paruošė savo šventovę mūsų atėjimui. Mes paprasčiausiai pasinaudosime jūsų kvietimu įeiti į jūsų šventoves ir jūsų pasiūlymu tapti mūsų rankomis ir kojomis fiziniame plane.
Ir mes įeisime į jūsų šventoves. Ir tai įvyks taip natūraliai, kad jūs net nepastebėsite mūsų buvimo, ir mes parodysime jums geriausią kelią, kuriuo jūs galėsite veikti, ir kas yra pirmutinė užduotis, kur jūs turite dėti savo pastangas.
Ir jeigu kažkas iš jūsų pasakys, kad jis neturi jokios galimybės įkurti savo organizaciją arba pradėti savo verslą, kad jis neturi bendraminčių, sekėjų ir yra visiškai vienišas, tai tada leiskite man jumis netikėti.
Jūs gyvenate tarp žmonių ir šiems žmonėms reikalinga jūsų pagalba. Jūs turite keturis žemuosius kūnus ir šie kūnai turi būti išvalyti.
Todėl nesakykite, kad nežinote, ką jums daryti ir kuo užsiimti.
Atėjo aktyvių veiksmų laikas. Jums bus suteikta Dangaus pagalba bet kuriuose jūsų pradėtuose darbuose, jeigu jie atitinka Dievo Valią!
Ko gi jūs dar laukiate?
Ar man iš tikrųjų ateiti pas jus ir parodyti, ką jums daryti? Tada pakiškite pečius ir aš perdėsiu ant jūsų dalį savo pareigų ir dalį savo darbo.
Kiekvienas turi daryti savo darbą. Pradėkite dirbti ir jūs būsite nustebinti tos pagalbos, kuri jums bus suteikta.

AŠ ESU El Morija ir aš visada su jumis ten, kur jūs darote konkrečius darbus vardan Dievo.