Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Baigėsi apmokymų laikas ir atė... >

Baigėsi apmokymų laikas ir atėjo praktinių užsiėmimų joga veiksmai (MP3)

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus šią dieną!
Šiandieną aš atėjau, kad susumuočiau atitinkamo darbo, kuris jau padarytas, rezultatus ir numatyčiau ateities planus.
Apskritai mes patenkinti tuo darbu, kuris padarytas fiziniame plane. Mes labai džiaugiamės ir sveikiname tuos viso pasaulio šviesos nešėjus, kurie atsiliepė į mūsų šauksmą ir padėjo mums įvykdyti tai, kas sumanyta, – mūsų pasiuntinio Ašramo statybą, visuomeninės organizacijos ir leidybos namų sukūrimą.
Mes labai džiaugiamės!
Tačiau aš atėjau dėl to, kad neatsipalaiduotumėte, nes viskas, kas iki šiol padaryta, yra tik pats pradinis, pirmasis nedidelis žingsnelis reikiama kryptimi. Negalvokite, kad viskas jau pasiekta. Jums reikės padaryti žymiai daugiau už tai, kas padaryta. Ir aš turiu jus perspėti, kad tolesnis ėjimas bus siejamas su vis didesniais sunkumais. Todėl bus reikalingas visas jūsų budrumas ir dėmesys.
Mes įžengiame į tą etapą, kuris gali juntamai parodyti, kad pasaulis apskritai juda neteisingu keliu, ego tenkinimo keliu, prisirišimų keliu, nedievišku keliu.
Todėl tai, ką mes darome su mūsų pasiuntinio pagalba ir jums dalyvaujant bei su jūsų betarpiška pagalba, gali nepatikti labai daugeliui: tiems, kurie priprato veikti senais metodais.
Ir čia nepakeičiamas dalykas bus susivienijimas, susivienijimas visų šviesos nešėjų, kurie pasiruošę naujais principais jungtis į vieningą pasaulinę Bendruomenę.
Fiziniame plane galite statyti nausėdijas ir kurti ištisas atskirai esančias gyvenvietes. Viskas jūsų rankose. Tačiau visada prisiminkite, kad pagrindas yra Bendruomenės dvasioje sukūrimas.
Ne visiems karminės aplinkybės susidėlioja palankiu būdu. Ne visi galės susijuosti ir leistis į kelią pagal pirmą mūsų šauksmą. Deja, ta karma, tos karminės aplinkybės, kurias turite su savo šeima, turi būti išspręstos pirmiausia.
Negalite turėti prievolių visuomenei ir apsigyventi mūsų Bendruomenėse. Negalite į šalį nustumti savo vaikų ir veržtis į ateitį.
Jums nepavyks, neišsprendus šeimyninių problemų ir savo vidinių problemų, tapti tinkamu bendruomenininku.
Taip, mums reikalingas pavyzdys, pavyzdys fiziniame plane. Tačiau tam, kad organizuotume šį pavyzdį, reikalingos švarios rankos ir tyros širdys.
Bet kuri jūsų drabužių dėmė bus neišmanėlių padauginta, ir jie visam pasauliui pasakos, kokie jūs apsileidę ir neprižiūrite netgi savo drabužių.
Todėl į pirmą vietą iškyla klausimas surasti tų žmonių, kurie jau pasiruošę, kurie savo praėjusiuose įsikūnijimuose jau įrodė savo ištikimybę Brolijai ir šiame įsikūnijime jiems pavyko nepasunkinti savęs pernelyg dideliu karminiu bagažu.
Tokie bendruomenininkai, tokie bendradarbiai sugeba sukurti Bendruomenės branduolį ir visi likusieji, kurie atvyksta į Bendruomenę, stengsis sekti tais elgesio, reikalų tvarkymo ir ūkininkavimo pavyzdžiais, kuriuos sukūrė šie kelio praskynėjai.
Jums reikės pradėti tuščiame lauke. Nėra sektinų pavyzdžių, kuriuos galėtume rekomenduoti. Yra teorija, yra ištisi tomai apie Bendruomenės kūrimą, tačiau nėra tų, kurie įgyvendino instrukcijas praktikoje.
Aš saugau savo Bendruomenę. Aš būsiu su jumis visuose jūsų reikaluose. Aš sugebėsiu apginti mūsų tvirtovę, mūsų forpostą Žemėje. Bet tai, ką pasakiau, nereiškia, jog visur turite pasikliauti manimi ir Dievu. Jums reikės pasiraitoti rankoves ir visą būtiną darbą fiziniame plane atlikti patiems.
Aš palaikysiu jus subtiliajame plane. Aš apsaugosiu jus nuo pasikėsinimų tų, kurie apsėsti pagiežingų būtybių ir šėlsta vos tik priminus apie Bendruomenę. Bet įkurdinti šiuos šėlstančiuosius į ligoninę ir pasirūpinti apsauga nuo tokių Bendruomenės nedraugiškų žmonių turėsite patys.
Aš perspėju jus apie tai, kas gali įvykti ir kokias kliūtis galite sutikti savo kelyje.
Todėl nešvęskite pergalės, kai dar neišėjote į mūšio lauką. Galite ir neprieiti.
Anksti ilsėtis ant laurų ir galvoti apie poilsį. Mūsų reikalas – pačiame įkarštyje. Ir reikalingas visas jūsų budrumas, vikrumas ir mokėjimas, kad nepakliūtumėte į bėdą ir neįklimptumėte į sumaniai supintas biurokratines bei valdininkų gudrybes.
Dabar mūšio laukas persislinko į valdininkų kabinetus, į teismus ir inspekcijas. Todėl jums reikia žinoti įstatymus, reikalų tvarkymo būdus.
Paprasčiau buvo tada, kai viskas spręsdavosi kautynių lauke. Priešas stovėdavo tiesiog prieš jus ir žiūrėjo jums į veidą. Dabar visi jums šypsosi, bet iš pasalų daro savo piktus darbus. Ir nežinote, kokiame kabinete pasislėpė pavydo gyvatė arba keršto skorpionas.
Baigėsi mokymo laikas ir atėjo praktinių užsiėmimų joga veiksmai.
Parodykite, ką sugebate ir kiek saugote Valdovų priesakus kasdienybės sumaištyje ir biurokratinėje painiavoje.
Daug jums reikės padaryti. Nieko panašaus dar nebuvo sumanyta.
Yra planas ir jį reikia įgyvendinti!
Ar yra tarp jūsų savanorių?

AŠ ESU El Morija

Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,4 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4784416000/2009-01-05_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.