Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Atėjo momentas rimtai pakalbėt... >

Atėjo momentas rimtai pakalbėti

AŠ ESU El Morija! Šiandien pas jus atėjau dėl labai rimto pokalbio, kuris seniai pribrendo. Ir tik mūsų begalinis noras Tarnauti Žemės planetos evoliucijoms ir mūsų Meilė iki šiolei yra ta priežastis, dėl kurios mes ir toliau duodame savo laiškus.
Tačiau viskam ateina galas ir neįmanoma be galo naudotis mūsų energija, nieko neduodant mainais.
Mes esame atsakingi už tą Šviesą, kurią duodame Žemės žmonijai, ir atėjo momentas rimtai pakalbėti.
Dabar, kai iškėliau mūsų šiandieninio pokalbio temą, man norėtųsi pažvelgti keletą metų atgal, būtent į tą laikotarpį, kai mes pradėjome dirbti per savo pasiuntinį. Prisimenate, kaip džiūgavo Pakylėtųjų Pulkai dėl atsivėrusios naujos Dieviškosios galimybės! Praėjo kažkiek laiko ir atėjo metas susumuoti rezultatus to, kas padaryta.
Niekada nebuvo taip, kad Šviesą mes dalintume į dešinę ir į kairę. Atėjo metas apmokėti jūsų sąskaitas, mūsų pasitikėjimo kreditą, kuris jums buvo suteiktas.
Taigi, mūsų penkių metų darbo per šį pasiuntinį rezultatas. Ką jūs pasiekėte fiziniame plane? Mes davėme Mokymą pačiame aukščiausiame, kurį galima pasiekti šiuo liūdnu laikotarpiu, lygyje. Puoselėjome viltį, kad Dieviškoji galimybė, kuri atsivėrė Rusijai ir visam pasauliui, šį kartą bus realizuota.
Ką mes matome? Mes matome netramdomus įnirtingus išpuolius prieš mūsų pasiuntinį. Matome nesibaigiančius teismo procesus ir ginčus, nukreiptus prieš mūsų pasiuntinį. Ir kaip viso to išdavą ir apvainikavimą mes matome precedento neturintį atvejį, kai Ašramo žemės be pėdsako dingo valdininkiškame, biurokratiniame Rusijos aparato pilve.
Puikus mūsų penkmečio darbo rezultatas!
Patikėkite mano darbo su Žemės žmonija patirtimi. Dar niekada mūsų Šviesos misijos nevykdavo sklandžiai kaip iš pypkės. Visada mūsų darbuotojus puldavo ištisos tamsos tarnautojų kariaunos. Ir kiekvieną kartą, kai savo Šviesos misijas nukreipiame į įsikūnijimą, kaskart, kai rengiame savo pasiuntinius, mes tikimės, kad žmonija susiprotės.
Mums mūsų Šviesos misijos yra kaip savotiški lakmuso popierėliai, pagal kuriuos mes sprendžiame, kiek žmogiškoji aplinka pasilieka agresyvi Šviesai, viskam, kas Dieviška, viskam, kuo Dangus pasiruošęs su jumis pasidalyti.
Turime dar vieną liūdną patirtį. Ir turime dar vieną atvejį, kai žmonija nepraėjo testo teisei pakilti į Aukso Amžių.
Jūs žinote, kad maždaug prieš šimtą metų buvo imtasi vienos iš mūsų Šviesos misijų Rusijoje. Tuo metu mūsų dabartinis pasiuntinys buvo pasirengusi įvykdyti savo misiją ir priėmė įsikūnijimą Romanovų namuose, caro šeimoje. Žinote tą liūdną rezultatą, kuris įvyko praėjusio amžiaus pradžioje: visa caro šeima buvo sušaudyta. Ir ta ateitis, kuri buvo pasiruošusi atsiverti šaliai, užsivėrė ilgiems šimtui metų. Ir tuo metu šalis iki kelių kraujyje ėjo be Dievo, be tikėjimo. Ir iki šiol Rusijos žmonės skina praėjusio amžiaus pradžioje buvusio bedieviškumo ir savivalės vaisius.
Dievas mielaširdingas ir kantrus. Ir mes vėl parengėme savo pasiuntinį, ir vėl į Rusiją. Žinodami didingą dvasinį šios šalies potencialą, žinodami, kaip rusų tauta išsiilgo tikrojo tikėjimo, šį kartą mes tikėjome savo misijos sėkme. Mūsų penkmečio darbo rezultatas yra neužgyjančios mūsų pasiuntinio subtiliųjų kūnų žaizdos.
Taip, pasikeitė metodai, kuriais veikia mums priešiškos jėgos. Bet žmonių sąmonėje iš esmės nieko nepasikeitė. Priešiškumo Dieviškajai galimybei metodai tapo dar rafinuotesni. Mums priešiškos jėgos savo dispozicijoje dabar turi valdininkų biurokratų aparatą, teismus ir netgi naują išradimą - Internetą!
Liūdna stebėti šį visuotinės demoralizacijos, puvimo paveikslą.
Yra tam tikrų metodų, pagal kuriuos mes dirbame su Žemės žmonija milijonus metų. Ir pagrindinis mūsų metodas – mes siunčiame savo pasiuntinius bei pranašus ir pagal reakciją, kuri atsiranda po mūsų žinianešių veiksmų, sprendžiame, kiek žmonija pažengė vystydamasi.
Jūsų laikotarpis niekuo nesiskiria nuo viduramžių. Pasikeitė tik metodai. Todėl dabar mes dėmesingai stebime situaciją, kuri vyksta aplink mūsų pasiuntinį. Tauta pereina savo testą. Rusija pereina savo testą teisei būti tautų vedle. Savo testą pereina atskiri šalies valdžios elito atstovai, biurokratinis aparatas, masinės informacijos priemonės. Visi gyventojų sluoksniai pereina savo testą. Ir savo testus pereina kolektyvinis tautos nesąmoningumas, Rusijos egregoras.
Kol kas nesu įgaliotas duoti išvados. Atėjau tik dėl to, kad papasakočiau jums apie tai, kaip dabartinę situaciją mes matome iš savo pakylėtos sąmonės būsenos.
Graudu matyti, kaip didingiausias Rusijos potencialas, kaip ir anksčiau, lieka neišsiskleidęs. Maža to, mūsų laiškų gauta energija iškraipoma ir kuriama karma. Nauja karma. O jūs žinote, kad karmines skolas reikės sumokėti. Ir mūsų sąskaita nedels ateiti. Kas šį kartą laukia Rusijos?
Dabar aš neprognozuosiu. Iš esmės aš esu optimistas. Ir, nepaisydamas tam tikro kietumo ir tėviško griežtumo, 100 procentų dedu visas savo pastangas, kad perlaužčiau situaciją ir kad laukinio žvėries, užgulusio Rusiją, stuburas būtų sulaužytas visiems laikams.
Man reikalinga jūsų pagalba. Prašau, laikykite savo sąmonę maksimaliai aukštame jums galimame lygyje 24 valandas per parą. Šiuo atveju aš ir mėlynosios liepsnos angelai galėsime būti jūsų pasaulyje. Bet kuri negatyvi jūsų sąmonės būsena, bet kuris jūsų jaučiamas smerkimas atideda Dieviškąją galimybę Rusijai ir visam pasauliui. Mes stengiamės išlaikyti savo pozicijas. Ir kiekvienas iš jūsų pagal tą požiūrį, kurį jis jaučia mūsų pasiuntiniui, stoja į vieną ar kitą Armagedono pusę. Neįmanoma neužimti pozicijos. Pagal vibracijas prisitraukiate prie tos pusės, kurios principai pagal jūsų vidinę esmę jums artimesni.
Niekam dar nepavyko pergudrauti Dievo. Ir tas darbas, kurį dabar mes atliekame Žemės planetoje, skirtas išryškinti kiekvienam, kas pasirinko pasipriešinimo Dievui kelią.
Atėjau su nedžiaugsmingu laišku. Bet ilgiau tylėti nėra kosminės galimybės.

AŠ ESU El Morija!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#4