Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Jūsų sąmonė yra vienintelis jū... >

Jūsų sąmonė yra vienintelis jūsų Dieviškosios Laisvės apribojimas

AŠ ESU El Morija, vėl pas jus atėjęs.
Situacija, kuri atsitiko priimant mano diktavimą praėjusį kartą, priminė tai, kad mums besipriešinančios jėgos neprarado kovingumo ir pasiruošę pasinaudoti bet kuria spraga mūsų gynyboje.
Trys angelų būriai, po 144 angelus kiekviename būryje, užtikrina kiekvieną diktavimų priėmimą.
Be to, pajungti Arkangelo Mykolo apsaugos angelų legionai. Ir, nepaisant, atrodytų, nepralaidžios apsaugos sienos, tamsos jėgoms pavyksta mums sukliudyti pačiu netinkamiausiu momentu.
Ką gi, šis pasaulis yra dviejų besigrumiančių jėgų mūšio laukas. Ir kol iš paskutinio įsikūnijime esančio individo sąmonės nebus panaikintas bet koks kovos jausmas, mūšis tęsis.
Įsivaizduokite dvi kariuomenes, pasiruošusias kovai. Kovotojų eilės yra karinės parengties. Veidai įtempti. Kiekvienas karys tik laukia komandos, kad stotų į kovą.
Jūsų padėtis pasaulyje panaši į šių karių padėtį.
O dabar įsivaizduokite, kad įvyksta stebuklas. Pro grėsmingus debesis, pakibusius virš mūšio lauko, nušvinta saulės spindulys, kuris apšviečia kautynių lauką ir įtemptus, rūsčius karių veidus. Ar galite nors akimirkai įsivaizduoti, kad gali įvykti stebuklas ir švelnūs saulės spinduliai, prasiskverbiantys pro debesis, sugebėtų ištirpinti visus priešiškus jausmus karių širdyse? Ar galite įsivaizduoti, kad vidinė karių būsena gali pasikeisti? Pakanka vienos minties, vieno impulso iš kiekvieno kario širdies, kad kiekvieno mūšio dalyvio sąmonė ir išorinis protas taptų pakylėtesni.
Kai jūs savo sąmonėje sugebate pakilti į kitą, pakylėtesnį, lygį, tai galite pastebėti, kad visa tai, kas skyrė jus nuo jūsų priešų ir varžovų, praranda bet kokią prasmę. Nes jums užima kvapą tas Dieviškosios Tiesos grožis ir visa aprėpiamumas, kuris staiga atsiskleidžia prieš jūsų akis. Ir jūs jau negalite jausti jokių priešiškų jausmų. Nes jaučiate vienybę su kiekviena gyvybės dalele. Ir jaučiate kiekvienos gyvybės dalelės skausmą. Ir suprantate, kad bet koks kovos jausmas, bet kokie neapykantos ir priešiškumo jausmai nėra Dieviškieji jausmai. Ir žmonės, kurie pateko į šių neigiamų jausmų poveikį, verti tik užuojautos. Ir jūs suprantate, kad galite suteikti šiems žmonėms pagalbą. Galite apdalinti juos savo Meilės jausmu, savo supratimu ir duoti jiems tą Dieviškosios Energijos dalelę, kuri leis jūsų priešams pajusti jūsų Meilę.
Kaip kad saulė, kuri spindi per debesis, sugeba kartais jums duoti vilties spindulį ir apdalinti jus meilės ir atjautos jausmu, lygiai taip ir jūs galite apdalinti kiekvieną žmogų, su kuriuo susiduriate savo gyvenime, savo širdies Meile.
Patikėkite manimi, tik Meilė sugeba išstumti iš jūsų pasaulio visus neigiamus pasireiškimus.
Tačiau norėčiau sugrįžti prie mūsų nutraukto pokalbio temos. Grįžti prie Meilės, Dieviškosios Laisvės, prie to, kaip šią savybę suprantame mes, Pakylėtųjų Pulkai.
Laisvės supratimas, kaip jokių apribojimų nebuvimas ir visko leistinumas, yra tos Dieviškosios Laisvės savybės, kuri būdinga Pakylėtųjų Pulkams, iškreipimas.
Kaip kad jūsų pasaulyje jūs ribojate bet kuriuos atskirų individų neprotingų norų ir siekių pasireiškimus, kurie gali pakenkti kitiems žmonėms, lygiai taip pat egzistuoja apribojimai Dieviškajame pasaulyje.
Ir tas energetinis barjeras, kuris egzistuoja tarp mūsų pasaulių, nesugeba praleisti į mūsų pasaulį tų individų, kurie nepajungė savo sąmonės šioje visatoje egzistuojančiam Įstatymui.
Bet kurie netobuli pasireiškimai, tarp jų netobula laisvės savybė, kuri egzistuoja mirtingųjų protuose, negali prasiskverbti pro uždangą, skiriančią mūsų pasaulius. Tam, kad galėtumėte įveikti mus skiriantį energetinį barjerą, turite palaipsniui atsisakyti visų nedieviškų savybių ir nedieviško pasireiškimo jūsų būtybėje, pakeisti visa tai tobulais pavyzdžiais, tobulais pasireiškimais.
Ir atlikdami šį nelengvą darbą su savimi jūs atsilaisvinate nuo neigiamų energijų, esančių jūsų aurose. Jūsų auros įgyja sąskambį su Dieviškąja realybe, čakros išsiskleidžia ir jūsų vibracijų lygis leidžia jums iš pradžių trumpai būti mūsų pasaulyje, eterio oktavose, o ateityje, kai įtvirtinate savo pasiekimus ir patvirtinate savo pasiektą lygį pereidami daugybę testų, jūs įgyjate teisę dalyvauti tarp Pakylėtųjų Pulkų ir tapti vienu iš mūsų.
Ir atsisakydami savo netobulų savybių ir savo žmogiškojo laisvės supratimo jūs įgyjate Dieviškąją Laisvę. Ne kaip visko leistinumą, o kaip savanorišką visos savo būtybės pajungimą tobulam Įstatymui, priimtam šioje visatoje. Ir tik tada jūs įgyjate tą laisvės lygį, kuris leis jums įveikti ribas tarp mūsų pasaulių ir turėti priėjimą prie bet kurios informacijos. Jūs sugebėsite lankyti mūsų bibliotekas, galėsite peržiūrinėti akašos įrašus. Galėsite prieiti prie bet kurios informacijos, kurią sugebės patalpinti jūsų sąmonė. Todėl jūsų sąmonė yra vienintelis jūsų laisvės, jūsų Dieviškosios Laisvės, apribojimas.
Jeigu jūsų sąmonės lygis neaukštas, bet jūsų veržimasis į kitus pasaulius didelis, tai galite numesti savo kūnus ir savo astraliniame kūne keliauti po astralinius pasaulius. Tačiau jums niekada nereikia pamiršti, kad jūsų sąmonės lygis yra tai, kas jus riboja. Ir jūs keliausite po tuos pasaulius, kurie turi vibracijų lygį, atitinkantį jūsų vibracijas.
Todėl mes sakome, kad mes jums atviri, bet visgi pagrindinė jūsų užduotis yra rūpintis savo sąmone, savo sąmonės lygiu ir siekimas atsikratyti bet kurios netobulybės, kuri trukdo jūsų vystymuisi.
Savo sąmone jūs praaugate į vis naujus ir naujus pasaulius. Jūs praaugate pro skirtingus Dangaus lygius. Ir jūs veržiatės vis aukščiau ir aukščiau į Begalybę.
Tačiau tol, kol esate jūsų tankiame, išryškintame pasaulyje, niekada neturite pamiršti, kad ir šioje jūsų veiklos srityje, kaip ir bet kurioje kitoje, galimi iškraipymai. Ir jūs galite treniruočių dėka arba prisiminę praėjusių gyvenimų patirtį įvaldyti išėjimą iš savo kūno, bet jeigu jūs nepasiekėte pakankamo savo keturių žemųjų kūnų švarumo lygio, tai jūsų kelionės vyks tuose astralinio ir mentalinio plano lygiuose, kurie pagal vibracijas yra jums artimi. Ir šiose kelionėse jūs negalėsite gauti jokios naudos savo sielos vystymuisi. Šie jūsų pratimai bus panašūs į narkomanų keliones, kurie vartodami įvairias chemines medžiagas pasiekia būseną, kurioje jų subtilieji kūnai atsiskiria nuo fizinio kūno ir keliauja po astralinį planą.
Pasauliams suartėjant, atsiras vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie įgis sugebėjimą bendrauti su būtybėmis, gyvenančiomis subtiliuose pasauliuose.
Ir jums bus reikalingas visas jūsų atpažinimas, kad susidarytumėte nuomonę apie pasakojimus ir aprašytus kelionių patyrimus kituose pasauliuose.
Visada turite prisiminti, kad panašus prisitraukia prie panašaus, todėl stebėkite žmogų, kuris jums pasakoja apie savo patyrimus ir eksperimentus, stebėkite jo svarstymus ir veiksmus, ir jums taps aišku, kokiuose pasauliuose šis žmogus gali keliauti.
Nėra nieko neįprasto tame, kad žmonės gali keliauti po astralinį ir mentalinį planus. Jūs tai darote kiekvieną naktį. Bet klausimas, kiek šios jūsų kelionės prisideda prie jūsų sąmonės vystymosi ir kiek jos prisideda prie jūsų stūmimosi Keliu.
Tik tobulėjimas Dievuje turi prasmę, o jūsų prisirišimai prie astralinio ir netgi prie mentalinio planų su laiku turi būti įveikti, kaip ir jūsų prisirišimai prie fizinio plano.
Nes žemiausi subtiliojo plano lygiai negali jūsų sielai duoti tų žinių, kurios jai reikalingos. Jūs galite ilgai klaidžioti po slėnį, bet mes jus kviečiame į viršūnę, Dieviškosios sąmonės viršūnę.
Aš džiaugiuosi, kad šiandieninis mūsų pokalbis įvyko.

AŠ ESU El Morija ir iki susitikimo!