Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Sugebėjimas įsileisti >

Sugebėjimas įsileisti

AŠ ESU Morija.
Vėl atėjau per mūsų pasiuntinį!
Numylėtiniai, šiandieną atėjau, kad jūsų protuose bei širdyse įtvirtinčiau Dievo vadovavimo principą. Todėl, kad nėra jūsų gyvenimuose nieko svarbesnio nei sekti Dievo Valia ir paklusti Dievo Valiai.
Kai ši paprasta Tiesa užvaldo žmogiškąją būtybę, visuose būties planuose gali kurti stebuklus.
Esate apriboti materijos ir joje veikiančių įstatymų tik tol, kol nepakylėjate savo sąmonės ir nepereinate į Dieviškąjį sąmonės lygį. Šitame sąmonės lygyje išnyksta visi materialaus pasaulio apribojimai ir jūs išsiveržiate į visatos platybes.
Aš ir kiti Pakylėtieji Valdovai bandome jūsų sąmonei pateikti šią paprastą Tiesą. Todėl, kad šis Dieviškosios Tiesos suvokimo procesas yra pats svarbiausias. Kai tik jūsų sąmonė leis manyti, kad yra kitas pasaulis ir šis pasaulis atviras jūsų smalsiam protui, iškart jūsų gyvenime susikurs galimybės, pastūmėsiančios jus į Naują Pasaulį, į naują eksperimentą.
Neišsigąskite to, kas jūsų laukia. Nes tai, kas jūsų laukia, yra džiaugsmingiau ir labiau įkvepia nei viskas, kas jus supa fiziniame pasaulyje. Būtent sugebėjimas jūsų būtybei laikyti galima naujo gyvenimo perspektyvą padarys, kad bus įmanoma įveikti daugelį dabar jums būdingų netobulybių, įpročių ir prisirišimų. Veržimasis ir noras pakilti į naują Dieviškosios realybės suvokimo lygį jūsų gyvenime gali daryti stebuklus.
Todėl išdrįskite! Kelias atviras! Ir viskas, ko iš jūsų reikia, – žengti pirmą žingsnį ir nesustojant eiti pirmyn!
Ir tada, kai jūsų protas jums priešinsis, rodys į aplinkybes ir sakys, kad tai neįmanoma, žinokite, kad visos kliūtys bei visos aplinkybės įveikiamos su Dievo ir Pakylėtųjų Pulkų pagalba.
Todėl Tikėjimas, Tikėjimas ir Meilė – štai kas nuolatos su jumis turi būti. Štai kas turi vadovauti jūsų fizinio plano poelgiams ir veiksmams.
Protas ir intelektas vadovaujasi grynai žmogiška logika. Ir iš žmogiškosios logikos požiūrio taško daugelis dalykų, apie kuriuos mes kalbame ir kurių link jus pastūmėjame, nėra logiški.
Tačiau mes kviečiame jus vadovautis Dieviškąja logika. Ir šiai logikai fiziniame plane nėra jokių apribojimų nei kliūčių.
Jūs įsivaizduojate, kad vanduo kietas kaip akmuo, ir einate vandeniu.
Įsivaizduojate, kad esate lengvesni už orą, ir skrendate.
Įsivaizduojate, kad pakylate į naują sąmonės lygį, ir jūs jau naujame sąmonės lygyje.
Su Dievu viskas įveikiama ir viskas įmanoma!
Todėl Tikėjimo, kryptingumo ir pastovumo savybės šiame jūsų išsivystymo etape yra būtinos.
Ir to, ko negali padaryti žmogus, – gali padaryti Dievas. Netgi tai, kas vadovaujantis žmogiškąja logika atrodo neįmanoma.
Paprasčiausiai įsileiskite į savo sąmonę Dievą, visa kita Jis padarys Pats.
Nesmagu kartoti šias paprastas Tiesas. Tačiau jūsų gyvenimo sumaištis ir aplinkybės nuolatos užstoja nuo jūsų tas perspektyvas, kurias atveriame savo laiškuose. Todėl kiekvieną dieną turite tiesiog ištraukti save iš masinės sąmonės liūno ir veržtis į Dieviškosios sąmonės kalnų viršūnes. Viena jūsų veltui praleista diena nusviedžia jus savaite atgal.
Todėl tik kasdienis darbas su savimi, tik kasdienės pastangos gali pakeisti jus ir jus supančią iliuziją.
Negalvokite, kad viską pakeisite greitai. Kiekvienas iš jūsų yra savame Kelio ruože. Ir kažkam reikia nedidelių pastangų, kad įveiktų kalnų perėją, už kurios atsiveria vaizdas į Dieviškojo sąmoningumo viršūnę, o kitiems reikės prasibrauti pro tankų praėjusių karminių klaidų bei paklydimų mišką.
Todėl nė minutės neatsipalaiduokite. Kiekviena jūsų kasdienė pastanga, kai esate įsikūnijime, atstoja tūkstantį metų pastangų, kurių imatės būdami subtiliajame pasaulyje tarp įsikūnijimų.
Nepraraskite nė minutės savo buvimo tankiame pasaulyje. Patikėkite manimi, kad būtent dabar atėjo metas, kai kiekviena jūsų siekių diena septynmyliais žingsniais perneša jus į Naujos Dienos ateitį.
Nekreipkite dėmesio į jus supančius žmones. Kiekvienas iš jų pats renkasi savo ateitį. Ir neįmanoma nieko priversti veržtis link Dievo. Ir priešlaikinis prisilietimas prie mūsų Mokymo Šviesos kai kurioms iliuzijos prietemoje gyvenančioms sieloms gali būti taip pat nepakeliamas, kaip ką tik iš belangės išėjusiam žmogui ryški dienos šviesa.
Akys turi priprasti prie Šviesos. Tam, kad veržtųsi Keliu, siela turi išsiilgti realaus pasaulio. Ir tada jokios iliuzinio pasaulio pagundos ir jokios kliūtys nesugebės palaužti Dvasios žmogaus, ištrūkusio iš tankaus pasaulio belangės ir besiveržiančio į Šviesą, kurią jis jau mato savo būtybės viduje.
Jūsų planeta priima kaskart vis naujesnes atsinaujinimo energijas. Naujų vibracijų energijas. Ir šios energijos pažadina vis naujas sielas, verčia jas prabusti ir saldžiai pasirąžyti iš anksto džiaugiantis Nauja Diena.
Naujos Dienos, naujos sąmonės atėjimas ir perėjimas į naują realybę neišvengiamas tiems, kas gali prabusti, tiems, kas dar gyvi.
Žmogaus siela anksčiau ar vėliau privers jį kilti ir veržtis atgaliniu keliu į realųjį pasaulį.
Šiandieną atėjau dėl to, kad duočiau jums savo energijos impulsą, suteikčiau jums teisingą judėjimo kryptį ir įkurdinčiau jūsų būtybėse Naujos Dienos viltį!

AŠ ESU El Morija!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#13