Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Aš noriu įkvėpti jums pasitikė... >

Aš noriu įkvėpti jums pasitikėjimo ir išlaisvinti nuo baimės

AŠ ESU El Morija. Ir aš numatau džiaugsmingus savo čelų šūksnius: „Na, pagaliau!”
Taip, numylėtiniai, aš atėjau! Ir kaip paslaptį turiu jums pasakyti, jog stebėjau visą šių laiškų priėmimo bei perdavimo eigą, ir netgi galiu jums pasakyti daugiau: būtent aš Didžiojoje Centrinėje Saulėje pasiekiau dispensaciją perduoti šio ciklo laiškus.
Ką gi, numylėtiniai, ar jūs patenkinti? Ar gavote tą impulsą, kuris jums pagaliau leis įveikti tas realias ar jūsų pačių sugalvotas karmines problemas, kad paliktumėte savo įprastą gyvenimo būdą ir visiškai pasišvęstumėte Valdovų reikalui?
Nesitikėjote šio klausimo? Jums daug maloniau gyventi įprastą gyvenimą ir, skaitant Valdovų laiškus, galvoti apie tai, kokį didelį darbą jūs darote.
Neguoskite savęs iliuzija. Jums būtina pagaliau prisiimti visišką atsakomybės pilnumą už viską, kas planetoje vyksta. Jums būtina išeiti iš vaikiško amžiaus.
Visuose savo įsikūnijimuose svarbiausias ir pirmiausias dalykas man buvo įvykdyti Dievo valią. Savo įsikūnijime karaliumi Artūru aš pervedžiau broliškų tarpusavio santykių principus. Tam laikotarpiui tai buvo labai neįprasta. Tačiau už apskritojo stalo mes bandėme spręsti visus atsirandančius ginčus ir tarpusavio vaidus. Aš veikiau pagal Dieviškuosius principus ir šių principų mokiau kitus.
Kai buvau įsikūnijęs Akbaru Didžiuoju, aš įdiegiau pagarbaus požiūrio politiką į kitų žmonių bei tautų tikėjimus. Ir tuo metu užteko žmonių, kurie norėjo suskaidyti ir į savo rankas gauti valdžią.
Tačiau aš panaudojau valdančią savo padėtį, kad į gyvenimą pervesčiau Dieviškuosius vadovaujančius principus.
Kai buvau įsikūnijęs Radžputo kunigaikščiu Morija, aš irgi viską, kas buvo mano jėgoms, panaudojau tam, kad pakylėčiau žmonių sąmonę iki aukštesnės Tiesos, parodyčiau žmogiškosios sąmonės ribotumą ir į aukštybes nukreipčiau sąmonę visų tų individų, kurie buvo pasiruošę.
Ir dabar aš vykdau tą pačią užduotį: į jūsų pasaulį pervesti Dieviškąją Valią, Dieviškuosius principus.
Ne visada tai pavyksta. Keičiasi laikai ir darbo su žmonių sąmone metodai. Ir visgi aš neprarandu vilties, kad anksčiau ar vėliau Dieviškieji principai visose žmogiškojo gyvenimo srityse nugalės!
Mūsų laiškai labiausiai išplito Rusijoje. Žmonių reakcija nevienareikšmė. Ir visgi vis aiškiau ir aiškiau ryškėja pagrindinė tendencija panaudoti gaunamą Mokymą gyvenime. Ir netgi tada, kai nieko realiai nedaroma, o gerai, pozityviai nusiteikę žmonės paprasčiausiai skaito mūsų laiškus, netgi tada šitai daro įtaką visuomenės gyvenimui ir netgi ekonomikai bei politikai. Taip, numylėtiniai, laiškuose esanti mūsų energijų įtaka pasireiškia nepaisydama jūsų sąmonės ir jūsų kūniškojo proto. Į širdis tų, kas pasiruošę, mes įliejame Dieviškosios energijos nektaro. Ir Dieviškoji energija, pereidama per jūsų žemuosius kūnus, sugeba daryti įtaką viskam, kas jus supa.
Ir visų pirma keičiasi jūsų sąmonė. Ir šitai yra tai, apie ką mes nepavargstame kalbėti ir ko mes nepailsdami siekiame, nes, būdami pakylėtesnės sąmonės būsenos, žmonės neleis daugelio dalykų, kurie buvo praeityje. Ir vienas žmogus, kuris gali išlaikyti savo sąmonę gana aukštame lygyje, išlaiko pusiausvyrą kelių kilometrų spinduliu nuo savo gyvenamosios vietos.
Vis tiek mes pasieksime savo. Ir anksčiau mes tikėjomės, kad tie individai, kurie į įsikūnijimą atėjo su tam tikra misija, pagaliau atgaus drąsą ir pradės įgyvendinti tai, dėl ko jie priėmė įsikūnijimą, o dabar mes veikiame platesniu frontu. Mes keliame viso fizinio plano vibracijas ir žmonės priversti veikti pagal Dieviškuosius pavyzdžius, nes bet kurie seni elgesio stereotipai neduoda ankstesnio rezultato.
Tam, kad koja kojon eitumėte su laiku, jums reikės išsiskirti su tuo senu bagažu, kuris tokia našta guli jums ant pečių, kad pirmyn žengti nesugebate nė vieno žingsnio. Drąsiau meskite į šalį savo prisirišimus, savo įpročius – visa tai, kas žemina jūsų vibracijas. Eigoje susigaudysite, kur jums eiti ir ką daryti. Tada, kai žmogus greitas pakilti ir jo paslankios mintys, mums paprasčiau jį nukreipti jo veiksmuose ir jam vadovauti, ypač jei žmogus pats prašo Dieviškojo vadovavimo savo gyvenime.
Nebijokite pamesti savo mantos, daiktų ir prisirišimų. Todėl, kad vienoje svarstyklių lėkštėje yra jūsų galimybė toliau egzistuoti, o kitoje svarstyklių lėkštėje – visi jūsų mieli prisirišimai.
Tai nepalyginami dalykai. Ir jūsų manta neturi jokios vertės, jei jūs iš aukščiausio požiūrio taško į ją pažvelgsite nešališkai. Tik jūsų kūniškajam protui visa tai turi vertę. Ir jūsų baimės dėl ateities įvykių neturi jokio pagrindo. Todėl, kad jeigu einate į koją su Dievu ir Valdovais, jums nebaisūs jokie ateinantys pasikeitimai.
Mes tikėjomės lengvesnio kelio. Jūs panorote pasirinkti sunkesnį. Ką gi, tai jūsų pasirinkimas, tačiau netgi šiuo, žemesniuoju, keliu vis tiek būtina judėti. Yra rusų patarlė: „Po gulinčiu akmeniu vanduo neteka.“ Todėl pradėkite savo judėjimą, eigoje susiorientuosite ir pakoreguosite kursą.
Tol, kol jūsų širdyje gyvena Dievas, tol, kol esate džiaugsmingi, draugiški, tol, kol tikite ir mylite, jums niekas nebaisu!
Šiandieniniu laišku norėčiau įkvėpti jums pasitikėjimo ir išlaisvinti jus nuo baimės.
Palikite praeitį. Jūsų laukia Nauja Diena ir nauja Dieviškoji galimybė!

AŠ ESU El Morija!

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#52