Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Baigiamasis vasaros diktavimų ... >

Baigiamasis vasaros diktavimų ciklo laiškas

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus šią dieną.
Aš atėjau jūsų informuoti apie tai, kad vasaros diktavimų ciklas, kurį mes davėme per savo pasiuntinį, atėjo prie pabaigos. Šiandien aš turiu garbės jums duoti baigiamąjį šio ciklo diktavimą.
Kaip visada, mums liūdna nutraukti mūsų bendravimą. Mūsų laiškų ciklų metu mes tampame artimesni vieni kitiems. Mes matome, kaip daugelis žmonių kiekvieną dieną su drebančia širdimi įeina į internetą, kad perskaitytų mūsų laišką. Ir mūsų bendravimo stebuklas tęsiasi visomis mūsų laiškų perdavimo dienomis.
Šiandien paskutiniame diktavime man norėtųsi dar kartą pabrėžti svarbą to įvykio, kad mums pavyko tęsti šią dispensaciją. Didžiojoje Centrinėje Saulėje buvo pripažinta, jog būtina tęsti mūsų darbą per šį pasiuntinį. Ir aš džiaugiuosi, Dangus džiaugiasi, kad ši galimybė buvo pratęsta.
Dabar, mūsų tolesnio darbo metu, mes norėtume dar labiau prie jūsų priartėti. Tada, kai mes toli, jūsų sąmonė negali iki galo priimti mūsų egzistavimo ir mūsų buvimo. Todėl mūsų užduotis priartėti prie jūsų, o jūsų užduotis priartėti prie mūsų pagal savo sąmonės lygį, ir tada mes sugebėsime kartu daryti darbus fiziniame plane.
Bijoma to, kas nežinoma, nepatirta. Tai, kas nesuprantama, sukelia baimę ir nerimą. Mūsų užduotis padaryti bendravimą tarp pasaulių kasdieniu dalyku.
Mes norime, kad mūsų bendravime nebūtų jokių religiškumo ir dogmų apnašų. Laikas jūsų ir mūsų, žmonijos Mokytojų, bendravimą pagrįsti nauju bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba. Mes ateiname pas jus ne dėl to, kad jūs veltui eikvotumėte laiką mūsų laiškų skaitymui. Mes ateiname pas jus, kad jus įkvėptume darbų fiziniame plane vykdymui.
Visi jūsų įprasti darbai turi būti perkelti į naują dirvą ir atliekami pagal Dieviškuosius principus.
Nereikia daryti nieko nepaprasto, nereikia bijoti, kad galite patekti į eilinės sektos įtaką. Sekta skiriasi nuo tikrojo Mokymo tuo, kad ten sekėjams įteigiamas išskirtinumas. Nėra jokio išskirtinumo. Kiekvienas gali tapti Pakylėtųjų Valdovų Mokymo sekėju. Tam jums būtina tik perkelti į savo gyvenimą Dieviškuosius principus ir dorovės elgesio normas, kurių mes jus mokome.
Jums būtina perkelti akcentus savo įprastame gyvenime ir visus darbus dirbti su nauju požiūriu: tarnauti Visuotinei Gerovei, Valdovų reikalui, Žemės planetos evoliucijoms.
Nėra nieko, ką mes norėtume nuo jūsų paslėpti. Ir informacijos, kurią jūs gaunate, ribojimas susijęs tik su jūsų sąmonės ribotumu ir mūsų laidininko, mūsų pasiuntinio, sąmonės ribotumu. Ir šį apribojimą jūs patys sau padarote, nes nebandote pakeisti savęs, savo sąmonės, o kartu ir viso savo gyvenimo, nustatyti teisingus savo gyvenimo prioritetus ir veikti pagal jums duodamą Mokymą.
Mes ateiname, kad jūs galėtumėte nuolatos sutikrinti savo vibracijas ir savo širdies kompasą su mūsų orientyrais, kuriuos mes jums duodame.
Jeigu įdėmiai perskaitysite visus diktavimus nuo pačio pirmojo, kurį mes davėme per mūsų pasiuntinį 2005 metų kovo 4 dieną, iki šiandieninio diktavimo, ir jei visus šiuos diktavimus perskaitysite turėdami vienintelį tikslą, – suprasti, ką jums reikia daryti savo gyvenime dabar, tai gausite atsakymus į visus savo klausimus. Viskas, kas būtina, jums duota. Dabar – jūsų eilė. Parodykite mums, kad įsisavinote mūsų Mokymą. Parodykite mums, ką, vadovaudamiesi mūsų Mokymu, sugebate padaryti fiziniame plane.
Kiekvienas jūsų darbas fiziniame plane, kurį sėkmingai dirbate remdamiesi mūsų principais, mums leidžia išplėsti šios dispensacijos veikimą.
Todėl pagalvokite apie tai, kaip galite dirbti mūsų darbus drauge su mumis. Jums būtina mūsų pagalba – kreipkitės į mus laiškais. Jums būtinas mūsų patarimas – kreipkitės į mus ir gausite patarimą savo širdyse.
Mes niekada nedelsiame suteikti pagalbą. Tik svarbu, kad jūs galėtumėte išlaikyti mūsų energijas, kurias mes duodame darbų fiziniame plane įvykdymui.
Kiekvieną kartą, kai kažkas iš jūsų pasiruošęs prisiimti atsakomybę ir dirbti mūsų darbus fiziniame plane, mes duodame savo palaiminimą ir savo pagalbą, ir savo energiją. Jūs žvaliai imatės darbo. Tačiau praeina vos keletas mėnesių, ir iš jūsų siekio bei noro dirbti Dievui nelieka nė pėdsako. Atsiranda tūkstančiai atsikalbinėjimų ir priežasčių, dėl kurių jūs metate mūsų reikalus ir sugrįžtate prie tų darbų, kurie, kaip jums atrodo, yra svarbesni ir pelningesni, duodantys jums tiesioginės naudos.
Aš jus perspėju, prieš prisiimdami įsipareigojimus dirbti Valdovų darbus, prašau, tūkstantį kartų pasverkite, nes mes jums duodame energiją, ir jeigu jūs neteisingai pasinaudosite mūsų duota energija, nukreipsite ją savo asmeniniams darbams atlikti, tai šiuo atveju visa neteisingai panaudota energija bus kvalifikuojama kaip įsipareigojimų Dievui ir Valdovams neįvykdymo karma, kitais žodžiais – išdavystės karma. O jūs žinote, kad ši karmos rūšis atidirbama sunkiausiai ir susijusi su labai dideliais apsunkinimais, ir ne tik šiame gyvenime, bet ir būsimuose gyvenimuose.
Tačiau jeigu jūs dirbate mūsų darbus nesavanaudiškai, tyra širdimi, tai uždirbate didžiulę gerąją karmą, kuri ateityje jums leis dar sėkmingiau vykdyti mūsų užduotis ir pavedimus.
Dievas nenori, kad jūs būtumėte vargšai ir vos vos sudurtumėte galą su galu. Jums teisingai pasirenkant ir teisingai nukreipiant savo pastangas, gausa ateis į jūsų gyvenimą. Jums reikia išmokti teisingai naudotis ir teisingai eikvoti Dieviškąją Energiją, ir jeigu sugebėsite išmintingai rasti pusiausvyrą tarp savo asmeninių darbų ir Valdovų darbų vykdymo, tai niekada savo gyvenime nejausite energijos trūkumo, taip pat ir piniginės energijos.
Dievui jūs reikalingas visas. Visas jūsų gyvenimas turi būti paskirtas Dieviškajam tarnavimui. Tačiau per maža tarp jūsų individų, kurie užbaigė sąskaitas su savo asmenine karma ir su savo giminės karma. Todėl jums liko karminės skolos, kurias jūs atiduodate rūpindamiesi artimaisiais, vaikais, tėvais, visais, su kuo esate karmiškai susiję. Štai čia turite surasti išmintingą pusiausvyrą tarp tos energijos, kurią eikvosite Valdovų darbams, ir tos energijos, kurią nukreipsite rūpinimuisi savo šeima ir karmiškai su jumis susijusiems žmonėms.
Tai nelengva užduotis. Tačiau nuo jos sėkmingo išsprendimo priklauso jūsų ateitis.
Aš atėjau šiandien tam, kad duočiau baigiamąjį praėjusio vasaros ciklo diktavimą. Taip daug jums norisi pasakyti, bet nėra daugiau galimybės.
Ačiū visiems tiems, kurie palaiko mūsų planų fiziniame plane vykdymą ir prisiima mūsų užduočių vykdymo naštą.

AŠ ESU El Morija ir iki susitikimo!