Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Kryptingumas, pastovumas ir iš... >

Kryptingumas, pastovumas ir ištikimybė. Tai tos savybės, kurios būtinos mūsų mokiniams

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus per savo pasiuntinį.
AŠ ESU. Ir AŠ ESU taipogi realus, jeigu ne labiau realus, negu viskas, kas jus supa jūsų iliuziniame pasaulyje. Ir jūsų mokymas, kurį mes duodame mūsų mokiniams, visų pirma susijęs su jūsų sąmonės išplėtimu ir mūsų pasaulio, esančio už jūsų jutiminių organų suvokimo ribos, bet kuris nuo to netampa mažiau realus, priėmimu į savo sąmonę.
Aš atėjau duoti jums bendravimo tarp pasaulių supratimo įtvirtinimą jūsų sąmonėje.
Mes nuolatos esame šalia jūsų, jūsų žemiškuose darbuose ir rūpesčiuose, bet mes negalime jūsų atitraukti nuo jūsų rūpesčių, nebent patys nepanorėsite į mus kreiptis.
Patikėkite, mūsų pasaulis visada yra šalia jūsų. Ir skiria mus vienus nuo kitų tik jūsų vibracijų lygis. Pakylėkite savo vibracijas, siekite bendrauti su mumis ir gausite tai, ko siekiate.
Visas sunkumas yra jūsų sugebėjimas savo išorine sąmone suvokti mūsų buvimą ir galimybę su mumis bendrauti.
Jūs prašote ženklų. Ir mes duodame ženklus. Prašote pagalbos ir mes suteikiame jums pagalbą. Prašote bendravimo su mumis ir mes einame su jumis į bendravimą. Bet kodėl, kai viso šito prašote, jūs iš karto gi pamirštate apie tai, ko jūs prašote? Ir kai mes jums pašaukus ateiname, jūsų sąmonė jau būna tiek pasinėrusi į jūsų iliuzinį pasaulį, kad nesugebate mūsų išgirsti.
Todėl aš atėjau priminti jums apie nuolatinę jūsų sąmonės ir proto discipliną, kurių turite laikytis, jeigu iš tikrųjų norite būti mūsų mokiniais. Mums nereikalingi mokiniai, kurie sako, kad nori būti mūsų mokiniais, prašo pagalbos, bet praeina vos tik keletas valandų ir jų sąmonė jau tiek įnikusi į juos supančią iliuziją, kad jie pamiršta apie visus savo prašymus, pažadus, priesaikas ir patikinimus.
Mums būtini mokiniai, bet jeigu jūs iš tikrųjų norite mokytis vadovaujant Pakylėtiesiems Valdovams, būkite geri, dėkite tam nors minimalias pastangas.
Prisiminkite tai, kad norite būti mūsų mokiniais ne retkarčiais, kai atsitiktinai prisimenate apie mus savo kasdienėje sumaištyje. Ne, jūs turite visąlaik prisiminti tai, ko jūs norite pasiekti ir kur link veržiatės. Turite išsaugoti savo sąmonę nukreiptą į mūsų pasaulį, trokštančią patekti į mūsų pasaulį, kad ir į kokias sudėtingas gyvenimo situacijas patektumėte.
Kryptingumas, pastovumas ir ištikimybė. Tai tos savybės, kurios būtinos mūsų mokiniams.
Jūs galite užsiimti savo kasdieniais darbais ir atlikti pareigas namuose, bet savo prote turite visuomet laikyti mūsų pasaulio paveikslą. Turite visąlaik saugoti sąskambį su mumis.
Tai leis jums išvystyti jautrumą. Jautrumą mūsų poreikiams ir dabartinio laikotarpio poreikiams.
Mes ištisą parą patruliuojame planetoje, tik neilgam leisdami sau trumpalaikį poilsį, kaip pasinėrimą į nirvaną.
Kas jums trukdo imtį pavyzdį iš mūsų? Saugokite ir palaikykite jautrumą ir kryptingumą per visą dieną. Kad kai mums prireiks jūsų pagalbos arba kai ateis laikas gauti jums savo pamoką, nepraleistumėte šio momento todėl, kad per daug nukrypote į šalį tuščiomis kalbomis, nereikalingais ginčais ar eilinio serialo žiūrėjimu.
Kai norite tapti mūsų mokiniais ir gauti mūsų vadovavimą, pamokymus ir pagalbą, kodėl galvojate, kad esate laisvi nuo įsipareigojimų prieš mus?
Mes galime ateiti ir duoti jums pamoką arba užduotį, arba informaciją bet kuriuo paros metu. Todėl jūsų pareiga, kai jūs įstojate į mūsų mokinius, visąlaik saugoti jautrumą.
Jeigu mokotės mokykloje ar universitete, į jūsų pareigas įeina lankyti paskaitas ir klausyti savo dėstytojų. Ir dėstytojai gali jus nubausti ar netgi pašalinti iš mokymo įstaigos už nerūpestingumą. Kodėl manote, kad mokymasis mums vadovaujant mažiau atsakingas?
Kai gaunate žinias savo mokymo įstaigose, daugiausiai tai būna žinios, kurių jums prireiks jūsų dabartiniame gyvenime. Mes duodame jums žinias, kurių jums prireiks per visus jūsų gyvenimus. Tai kodėl jūs praleidinėjate mūsų užsiėmimus ir išsisukinėjate nuo savo įsipareigojimų?
Mūsų mokymas skiriasi tuo, kad mes mokome jus neatitraukdami nuo jūsų gyvenimiškų įsipareigojimų. Galite būti darbe ir tuo pat metu pas mus mokytis. Galite būti namuose, prižiūrėti savo vaiką ir mokytis mums vadovaujant.
Todėl jūs visąlaik turite saugoti jautrumą ir laukti mūsų užduočių, mūsų instrukcijų ir iš mūsų patenkančios informacijos.
Su savo mokiniais mes nebendraujame jų kalba. Savo informaciją ir žinias mes siunčiame energijos pavidalu, kaip švelnaus vėjelio pūstelėjimą, lengvą šviesos blykstelėjimą, atsirandantį lengvą norą ar energiją vykdyti kokį nors darbą. Labai retai mes kažką sakome savo mokiniams. Ir mūsų žodžiai atsiranda jūsų galvoje taip natūraliai, kad tarsi tai būtų jūsų pačių mintys. Ir tik praėjus kažkuriam laikui jūs galėsite suprasti, kad šios mintys atėjo iš mūsų.
Todėl visąlaik turite saugoti jautrumą ir būti pasiruošę gauti mūsų informaciją ir nurodymus.
Nelaukite, kad aš arba kažkas iš Valdovų stos prieš jus visu savo ūgiu ir kalbės su jumis, ir duos jums mokymą, ir atsakys į jūsų klausimus. Mes neturime fizinio kūno, todėl mes labai retai eikvojame savo jėgas ir energiją, kad pasirodytume savo mokiniams tankaus astralo būsenos. Jeigu norite pas mus mokytis, tai turite išlavinti savo suvokimą iki tokio lygio, kad būtumėte jautrūs mūsų žodžiams ir mūsų poreikiams.
Ugdykite savyje atpažinimo dovaną. Daugelis astralinių būtybių gali iš jūsų pasišaipyti ir apsimesti Valdovais. Daugelis iš jų nėra geranoriški, o daugelis paprasčiausiai pikti ir kerštingi.
Geriausiu vertinimo kriterijumi, su kuo turite reikalą subtiliajame plane, bus jūsų pačių sąmonės būsena. Žinote, kad panašus prisitraukia prie panašaus. Ir jeigu savo viduje nesubalansuoti, neharmoningi ir jaučiate bet kuriuos žmonėms būdingus negatyvius jausmus, tai vargu ar galėsite bendrauti su Pakylėtaisiais Valdovais.
Todėl atkreipkite dėmesį į savo sąmonės lygį dienos metu. Jūsų sąmonė labai judri. Galima sakyti, kad per dieną savo sąmonėje jūs nuolat slenkate skale nuo paties žemiausio jūsų sąmonės lygio iki paties aukščiausio.
Bet jūsų sąmonės lygis daro įtaką viskam, su kuo gyvenime susiduriate. Visi žmonės, su kuriais jūs susiliečiate auromis, filmai, kuriuos žiūrite, muzika, kurią klausote. Tiesiog viskas jūsų pasaulyje daro jums poveikį. Todėl jūsų pirmaeilė užduotis bus jūsų sąmonės lygio palaikymas maksimaliai jums pasiekiamame lygyje didesnę dienos dalį.
Kiekvieną dieną suraskite laiko, kad nors keletui minučių atsiribotumėte ir išanalizuotumėte savo sąmonės būseną per visą dieną. Visas jus aplankančias mintis, jausmus, vaizdinius.
Nuolat analizuokite savo būseną ir tikrinkite savo pojūčius daugelį kartų.
Mes visada esame šalia jūsų ir tik jūsų vibracijų lygis, jūsų sąmonės lygis neleidžia jums mūsų matyti ir girdėti.
Ir pirma, ką jūs turite padaryti, tai išmokti jausti mūsų buvimą, mūsų vibracijas.
Mūsų geriausi mokiniai niekada nepalieka savo budėjimo. Jie visąlaik saugo sąskambį su mumis ir pasiruošę priimti iš mūsų būtinus nurodymus visas 24 valandas per parą.
Todėl prieš pykdami ant Valdovų, kad jie nesuteikia jums reikiamo dėmesio ir būtinos pagalbos, įdėmiai išanalizuokite savo vidinę būseną. Ar nepraleidote mūsų pamokymų, ar nepražiopsojote mūsų pagalbos todėl, kad per daug buvote įnikę į dejones dėl savo sunkaus gyvenimo ir per daug dėmesio skyrėte jus supančiai iliuzijai?

Šiandieninį pamokymą aš daviau tikėdamasis, kad suprasite mūsų sunkumus, atsirandančius tada, kai jūs prašote mūsų pagalbos ir mes suteikiame jums savo pagalbą, bet jūs jos paprasčiausiai nepastebite, nes būnate per daug užsiėmę savo žemiškomis problemomis.

AŠ ESU El Morija