Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Pamokymai apie tai, kaip turit... >

Pamokymai apie tai, kaip turite priimti viską, kas jus supa tankiame pasaulyje ir subtilesniuose pasauliuose

AŠ ESU El Morija Chanas, vėl pas jus atėjęs per savo pasiuntinį.
Kaip ir anksčiau, aš atėjau, kad pakalbėčiau su jumis ir duočiau pamokymus, liečiančius jūsų gyvenimą ir jūsų vietą kūrinijoje.
Panašiai kaip vaikai, kurie ateina į šį pasaulį, kad jį pažintų, ir jūs pradedate pasaulio pažinimo procesą, tik pasaulio, kuris kol kas yra už jūsų fizinių organų suvokimo ribų.
Tačiau šis pasaulis egzistuoja ir yra Aukščiausia Realybė, kurioje su laiku jums reikės gimti ir būti.
Prieš įsikūnijimą, kai jūsų siela buvo subtiliajame pasaulyje, jūs buvote mokomi ir gavote nurodymus apie tai, kas jūsų laukia, kai pereisite į tankų fizinį pasaulį. Dabar aš ateinu, kad duočiau jums pamokymus apie tai, kas jūsų laukia, kai pereisite į subtilųjį pasaulį. Todėl, kad kuo daugiau pasiruošite perėjimui į subtilųjį pasaulį, tuo mažiau jūsų sielai reikės pastangų adaptuotis mūsų pasaulyje. Mes sakome visiems, bet suvokti informaciją, esančią diktavimuose, ir ypač perskaityti tą informaciją, kuri užrašyta tarp eilučių, gali ne kiekvienas. Tuo ir skiriasi diktavimai, ateinantys iš Aukščiausių oktavų, nuo tų laiškų, kuriuos jūs gaunate iš žemesnio lygio astralinio ir mentalinio planų.
Laiškai daugiaritmiški ir daugiaplaniai. Informacija apskaičiuota taip, kad būtų suprantama kiekvienam nepriklausomai nuo jo sąmonės lygio. Tačiau yra kažkas, kas paslėpta už bendrų frazių ir tampa suprantama tik tam, kuris moka skaityti tarp eilučių ir klausyti balso vidinėje tyloje.
Informacija skirta kiekvienam, tačiau ne visi sugeba ją visą priimti.
Tegul jūsų neglumina, kad labai daugelis dalykų praslysta pro jūsų išorinę sąmonę. Ateis jūsų Kelyje etapas, kai jūs staiga suvoksite tai, ko anksčiau negalėjote suvokti. Žinios eis į jūsų galvą ir nesuprasite, iš kur staiga pradėjote tai žinoti. Jūs stengsitės prisiminti informacijos šaltinį ir negalėsite jo prisiminti. Tačiau vėliau prisiminsite, kad skaitėte šiuos Pakylėtųjų Valdovų diktavimus ir nesąmoningai gavote informaciją, esančią tarp eilučių.
Skaitydami šiuos diktavimus jūs prisijungiate prie atitinkamo informacinio ir energetinio egregoro ir galite spontaniškai išeiti į įvairius subtiliojo plano sluoksnius ir tiesiogiai iš Aukščiausių oktavų gauti informaciją. Jūs būnate mokomi sapne ir būnate mokomi per praregėjimus ir netikėtą suvokimą, spontaniškai išeidami į aukštą eterio lygį.
Todėl ne viskas taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo karto...
Tačiau aš turiu jus nuraminti. Jokia informacija ir joks prisijungimas prie informacijos šaltinio neįvyks be jūsų sutikimo. Jeigu skaitote šiuos laiškus jausdami nepasitikėjimą šaltiniu, abejodami, tai statote neįveikiamą energetinę užtvarą tarp mūsų ir savęs.
Ir tik tuo atveju, kai jūsų siela skaitant mūsų laiškus džiaugiasi bei triumfuoja ir jūs visa savo esybe išreiškiate pasiruošimą tolesniam mokymui ir tolesniam informacijos, žinių ir energijos priėmimui, tik tuo atveju Dangus prieš jus atveria savo galimybes ir jūs gaunate priėjimą prie mūsų bibliotekų, mūsų klasių ir duomenų bazių.
Šitai panašu į tai, kaip gaunate slaptažodį, leidžiantį jums prieiti prie atitinkamos informacijos. Ir šis slaptažodis jums duodamas tik tuo atveju, kai išreiškiate savo pasiruošimą bendradarbiauti su mumis ir gauti informaciją. Tačiau ir mes iš savo pusės įvertiname jūsų sąmonės lygį ir jūs gaunate priėjimą prie tos informacijos ir prie tų energijų, kurias galite įsisavinti. Mes įdėmiai stebime, kad jūsų gaunama energijos dozė neviršytų ribos, kurią peržengus gali būti padaryta žala jūsų sveikatai arba jūsų subtiliesiems kūnams.
Todėl pasaulių prasiskverbimo ir pasaulių bendradarbiavimo procesas yra kruopščiai kontroliuojamas. Negali žmogus, turintis savanaudiškus motyvus, prieiti prie informacijos, kurią jis galėtų panaudoti tam, kad kažkam padarytų žalą. Ir kriterijus čia visada yra jūsų vibracijos. Jūs, kiekvienas iš jūsų, turite savyje unikalų vibracijų spektrą. Jūs esate unikalūs Dieviškosios Liepsnos pasireiškimai. Ir jūsų pasiekimų lygis įspaudžia niekuo nenuplaunamus pėdsakus jūsų Liepsnoje, jūsų vibracijose. Todėl mes visada jus galime atskirti pagal jūsų liepsnas, pagal jūsų vibracijas ir pagal jūsų sąmonės lygį.
Jums nėra ko nerimauti dėl to, kad jūs tiesiogiai iš mūsų negaunate kažkokios informacijos. Informacijos iš subtiliojo plano perdavimo ir gavimo procesas yra ištobulintas per amžius. Jūs gausite tiek, kiek būtina, ir tada, kai tam ateis palankiausias momentas.
Tačiau jūs visada turite būti laukimo būsenoje. Jeigu jūs nesieksite ir neišreikšite savo pasiruošimo, tai energija nesugebės prasiskverbti į jūsų aurą ir jūs patys save izoliuosite nuo informacijos, ateinančios iš subtiliojo plano.
Viena vertus, jūs neturite nerimauti dėl to, kad negaunate informacijos, kita vertus, turite būti visada pasiruošę priimti informaciją būtent tuo momentu, kai ji turi pas jus ateiti.
Šių dviejų, atrodytų, nesuderinamų savybių suderinimas yra aktuali būtinybė.
Jūs gaunate informaciją tada, kai atsilaisvinate nuo grynai egoistinių norų kažką turėti. Informacija į jus patenka tuo mastu, kokiu jūs sugebate atsilaisvinti nuo nerealiosios jūsų pačių dalies ir pakylėti savo vibracijas iki to lygio, kai sugebate pasiekti tas oktavas, kuriose galite prieiti prie šios informacijos.
Negali visiems būti vienodo, standartinio traktavimo. Kiekvieno Dieviškumas fizinėje formoje pasireiškia unikaliai. Ir pati svarbiausia savybė bus jūsų sugebėjimas persisunkti Meile Kūrėjo sumanymui ir nenustoti stebėtis visa ta Dieviškumo pasireiškimų įvairove, kuri aplink jus egzistuoja. Neužsidaryti savyje ir savo problemose, o stebėti Dieviškųjų pasireiškimų daugiaspalviškumą ir įvairovę. Mokėti matyti Dieviškuosius stebuklus ir mėgautis jais. Štai kodėl buvo sakoma, kad kol netapsite panašūs į mažus vaikus, jūs negalėsite įžengti į Dangaus Karalystę.
Šiandieną aš daviau jums pamokymus apie tai, kaip turite priimti vienas kitą bei suvokti kontaktus su Dieviškąja Realybe ir kaip turite žiūrėti į viską, kas jus supa tankiame pasaulyje ir subtilesniuose pasauliuose.
Aš tikiuosi, kad šie pamokymai prisidės prie jūsų vystymosi ir praturtins jus. O dabar atėjo laikas priminti jums apie kiekvieno mėnesio 23 dienos dispensaciją, kurią aš daviau ankstesniuose diktavimuose*. Dabar aš turiu paskelbti apie tai, kad šią dispensaciją praktikuoja labai daugelis grupių ir atskirų individų. Todėl priimtas sprendimas apie tai, kad dispensacijos efektyvumas bus padaugintas ne tik iš skaičiaus žmonių, kurie dalyvauja šioje dispensacijoje, bet šios dispensacijos poveikis bus padaugintas dar nemažu kiekiu kiekvienam, kuris nepraleis nei vienos dvidešimt trečios šių metų dienos, pradedant nuo 2006 metų balandžio 23-iosios.
Aš sveikinu jus todėl, kad ši nauja Dieviškoji malonė tapo prieinama jūsų pasiekimų Kelyje dėka.

AŠ ESU El Morija Chanas ir aš lenkiuosi prieš Dievo Šviesą jumyse.

*El Morijos 2005 m. birželio 27 d. ir 2006 m. sausio 7 d. diktavimai.