Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Tiems iš jūsų, kas pasiruošę l... >

Tiems iš jūsų, kas pasiruošę laikytis Dievo Valios, aš būsiu tokia rūpestinga auklė, kokios jūs nerasite fiziniame plane

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs per savo pasiuntinį.
Pastarųjų dienų įtampa netruks pasireikšti pasaulio situacijai.
Erdvės srautai įsitempę. Jūs jaučiate šią įtampą? Negalite jos nejausti.
Jus supanti tikrovė, viskas, kas anksčiau jums atrodė pažįstama, dabar jums atrodo nepažįstama ir svetima. Žemės vibracijų pakitimą jūs priimate kaip neatitikimą. Jūsų ir jūsų pojūčių neatitikimą tam, kas jus supa.
Atrodo, viskas taip pat, bet viskas kažkaip tai ne taip. Ir nėra paaiškinimo tam, kas vyksta fiziniame plane ir jūsų sąmonėje. Jūsų mokslininkai bando paaiškinti tai, kas vyksta Žemėje savo prietaisų rodikliais. Neįprasti rodikliai, niekada dar nefiksuoti per visą šiuolaikinio mokslo egzistavimo istoriją.
Taip, numylėtiniai, kai žmonija susiduria su Dievo planų įvykdymu, tai belieka tiktai susitaikyti su Dievo Valia. Per ilgai užtruko pasinėrimo į materiją ciklas, jūs pripratote, kad jūsų mintys ir jūsų norai materijos klusniai realizuojami, klusniai atsispindi materijoje, kaip veidrodyje. Ir štai kažkas pasikeitė.
Yra periodai, kai žmonijai leidžiama eksperimentuoti, bet ateina terminas ir situacija pasikeičia. Jūs ir visi jūsų mokslininkai negali paaiškinti to, kas vyksta planetoje. Yra kažkas, kas niekaip nepaklūsta žmonių valiai. Ir jeigu Dievas suplanavo ciklų pasikeitimą Žemės planetai, tai šitai realizuosis nepriklausomai nuo jūsų noro.
Atėjo laikas paklusti Dievo Valiai. Yra šios visatos Įstatymas ir šis Įstatymas bus realizuotas, norite jūs to ar ne.
Todėl aš jums primygtinai rekomenduoju nustatyti savo širdyje, kas jūsų širdyje vyksta pagal Dievo Valią šiame Žemės evoliucijos etape, o kas jūsų gyvenime prieštarauja Dievo Valiai.
Aš suprantu, kad jums sunku savo sąmonėje atskirti savo asmeninius norus ir siekius, ir Dievo Valią jūsų gyvybiniam srautui. Tačiau aktualus šio momento reikalavimas yra kaip tik atsiribojimas, nubrėžimas ribų tarp to, kas jūsų viduje paklūsta jūsų ego, ir to, kas jūsų viduje paklūsta Dieviškajam Įstatymui. Ir kuo greičiau jūs tai galėsite suprasti, tuo greičiau jūs galėsite atsikratyti jumyse pačiuose visko, kas ne nuo Dievo.
Ir šie atsiribojimo, atpažinimo procesai yra tiek subtilūs ir tiek nepasiduodantys žemiškai logikai, kad artimiausiu metu jums reikės sutikti rimtus gyvenimiškus išbandymus, kurie pagaliau privers jus susimąstyti apie atskyrimą jūsų pačių viduje to, kas realu, nuo to, kas nerealu.
Numylėtiniai, visi išoriniai neharmoningumo pasireiškimai, bet kurios gamtos anomalijos, katastrofos - visa tai vyksta dėl jūsų sąmonės neatitikimo Dievo Valios. Yra vektorius, pagal kurį Žemės planetai paskirta vystytis. Ir yra jūsų siekių vektoriai. Ir jeigu jūsų siekių vektoriai nesutampa su pagrindine evoliucijos kryptimi, skirta šiai planetai, tai jūsų asmeninių siekių vektoriai išorinių jėgų bus šiurkščiai pakeisti.
Ir jeigu jūs išoriniame, supančiame jus, pasaulyje sutinkate per didelį pasipriešinimą, tai susimąstykite, ar viską jūs darote pagal Dievo Valią.
Tačiau dabartiniu metu yra pakankamai stipri visiškai priešinga tendencija.
Kai jūsų siekiai visiškai atitinka Dievo Valią ir jūsų siekių vektorius nukreiptas į teisingą pusę, tačiau jūs esate apsuptyje jėgų, kurios nenori keistis ir kurios pasąmonėje arba visiškai sąmoningai supranta, kad jūs joms esate pavojaus šaltinis. Jūs įnešate į šį pasaulį Dievišką permainų Energiją, gaivų permainų vėją.
Todėl susidursite su pasipriešinimu iš tų jėgų, kurios nenori jokių permainų.
Todėl aš vėl jus sugrąžinu prie minties apie tai, kad jums būtina nuolat atlikti atskyrimą savo gyvenime. Kiekvieną buvimo Žemėje minutę ir sekundę jūs renkatės ir šis pasirinkimas keičia ne tik jūsų ateitį, bet ir visos planetos ateitį.
Ir kai pasiūliau jums savo paramą, ta aš šitai padariau, kad duočiau galimybę vystytis viskam, kas veikia Dieviškojo vystymosi vektoriaus kryptimi. Ir aš panaudosiu visas man pasiekiamas priemones, kad atitverčiau jus nuo pernelyg didelio pasipriešinimo jėgų, kurios priešinasi bendrai evoliucijos eigai.
Tačiau jeigu jūs paprašėte rėmimo tam, kad siektumėte asmeninės naudos, asmeninės sėkmės ir klestėjimo, tai aš jus irgi kontroliuosiu, bet mano pagalba šiuo atveju bus tokia, kad prisidėsiu prie to, jog jūs susidurtumėte su tomis išorinėmis ir vidinėmis savo gyvenimo aplinkybėmis, kurios privers jus susimąstyti, ar iš tikrųjų elgiatės pagal Dievo Valią.
Tik nuolatinė įtampa ir vystymasis, ir jokio poilsio, numylėtiniai.
Į šį pasaulį jūs atėjote veikti ir jūs veiksite, norite to ar nenorite.
Neįmanoma apgauti Dievo, numylėtiniai, neįmanoma apgauti manęs. Aš skaitau jūsų širdyse ir matau jūsų tikruosius motyvus ir tikruosius jūsų siekius. Ir jeigu jūs savo gyvenimuose susiduriate su neįveikiamomis kliūtimis, tai visų pirma jums būtina atskirti, ar šios kliūtys yra jūsų neteisingai pasirinktos judėjimo krypties, jūsų siekių vektoriaus pasekmė, arba šios kliūtys yra pasipriešinimas iš tamsos jėgų pusės, kurios jums priešinasi būtent dėl to, kad jūsų siekiai visiškai atitinka Dievo Valią.
Ir jeigu jūsų gyvenimo kliūtys sukeltos pasipriešinimo iš tamsos jėgų pusės, tai jūs pašaukiate, paprašote mano pagalbos ir neįveikiama kliūtis Šviesos legionų bus ištirpdyta, ir tai įvyks taip greitai, kiek leis išorinės aplinkybės, ir taip natūraliai, kad po kurio laiko jūs pamiršite apie tai, kad visai neseniai ši neįveikiama kliūtis stovėjo prieš jus.
O tie iš jūsų, kurie iš mano rėmimo nori gauti asmeninę naudą, labai greitai bus priversti susimąstyti apie savo motyvus ir peržiūrėti savo vartotojišką požiūrį į Dangaus pagalbą.
Todėl nebandykite, numylėtiniai, priversti Dievą žaisti pagal jūsų žaidimo taisykles.
Žaidimo taisyklės vieną kartą ir visiems laikams nustatytos materialios visatos sukūrimo momentu. Ir dabar pagal šias taisykles atėjo kosminis momentas, kai jūs turite atsisakyti bet kurių asmeninių siekių ir visko savo viduje, kas neatitinka Dievo Valios.
Aišku, tai nevienkartinis procesas ir šis procesas truks daug didesnį laiko periodą negu vienas jūsų žemiškas gyvenimas. Bet visada prisiminkite, kad išrinktiesiems laikas sutrumpintas, ir jeigu panorėsite užbaigti savo ego egzistavimo ciklą ir galutinai su juo išsiskirti šiame gyvenime, tai jums bus suteikta visa galima Dangaus pagalba. Bet neužmirškite, kad jūs tuo pačiu pasirenkate pagreitintą savo karmos sugrąžinimą, kas gali atvesti prie rimtų komplikacijų jūsų gyvenime.
Todėl daugeliui šis pagreitintas kelias neįmanomas. Nes jų karma tokia sunki, kad šios karmos sugrąžinimo per vieną gyvenimą paprasčiausiai fiziškai neįmanoma organizuoti dėl natūralių įstatymų, egzistuojančių materialiame pasaulyje. Aš jau nekalbu, kad jūsų fizinis kūnas paprasčiausiai neišlaikys tokio forsuoto karmos sugrąžinimo.
Šiandien jums paaiškinau kriterijus, kuriais aš vadovaujuosi suteikdamas savo pagalbą. Ir aš gana smulkiai jums paaiškinau, kokia yra ta mano pagalba. Aš padedu visų pirma jūsų sielai ir nemirtingai jūsų pačių daliai. Jūsų fizinis kūnas ir viskas, kas susiję su ramiu ir klestinčiu jūsų kūno buvimu fiziniame pasaulyje, - į tai aš paprasčiausiai neatsižvelgiu.
Jūsų fizinis kūnas turi būti darbingos būklės, bet tik tada, kai vykdote Dievo Valią, o ne naudojate savo fizinę šventovę šio pasaulio malonumams gauti.
Todėl jeigu kažkas savo gyvenime nesusitinka su jokiomis kliūtimis ir naudoja gyvenimą tik malonumams gauti, aš susimąstyčiau, o ar šis žmogus gyvas? Ar jo jau nepaliko jo vidinis žmogus baigti savo amžių. Ir ar turi šis žmogus ateitį? O gal jis yra negyvėlis, dėl Dangaus malonės baigiantis gyventi savo amžių prabangoje. Galų gale, kiekvienas gauna tai, ko jis nusipelno, ir tai, ko jis siekia.
Galbūt mano šiandieninis pokalbis pasirodė jums griežtas ir bešališkas. Ką gi, į mano užduotį neįeina sakyti jums komplimentus ir vargintis su tais iš jūsų, kas nenori laikytis Dievo Valios ir šios visatos Įstatymo. Tiems iš jūsų, kas pasiruošę laikytis Dievo Valios, aš būsiu tokia rūpestinga auklė, kokios jūs nerasite fiziniame plane.

AŠ ESU El Morija Chanas