Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Pamokymai šiai dienai >

Pamokymai šiai dienai

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs pas jus per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau!
Ir kaip visada, aš norėčiau duoti pamokymą, būtiną jums jūsų Kelio etape. Kiekvieną kartą, kai aš ateinu, man norisi perteikti jums savo būseną ir savo įtampą, kurią aš jaučiu, nes dedu neįtikėtinas pastangas tam, kad prineščiau iki savo mokinių kartais labai svarbią ir būtiną jiems informaciją. Aš siunčiu jums savo mintis, duodu ženklus, pasiunčiu angelus. Ir kiekvieną kartą, kai jūs susiduriate su mano ženklais Kelyje, jūsų protas dėl nežinomos man priežasties apsimeta, kad nėra jokių ženklų, arba tai, kas vyksta, priima kaip nesusipratimą ar sutapimą.
Kiekvieną kartą aš ateinu ir kiekvieną kartą mokau skaityti ženklus. Aš negaliu su jumis bendrauti žodžių pagalba. Tam jums būtina visąlaik išlaikyti savo sąmonę aukštame lygyje. Paprasčiau yra pasiųsti į jūsų pasaulį ženklus. Tačiau jums trūksta jautrumo, subtiliojo pasaulio suvokimo, subtiliojo pasaulio jautimo.
Jūs gerai jaučiate astralinį planą ir esate pasiruošę su juo bendradarbiauti. Bet aukštesni Būties planai nuslysta nuo jūsų dėmesio ir išorinės jūsų gyvenimo aplinkybės uždengia nuo jūsų Dieviškuosius lygius ir apsunkina ryšį su mūsų pasauliu.
Aš mokau jautrumo ir skaityti ženklus. Kiekvieną kartą, kai aš ateinu, duodu konkrečius pamokymus. Kiekvieną kartą jūs girdite mane ir tiesiog po keleto minučių ar valandų pamirštate tai, apie ką buvo kalbama. Jūsų sąmonė persijungia į jūsų pasaulio reikalus, į tai, kas jus supa, ir be galo atkakliai jūs išsisukinėjate nuo savo pačių ištikimybės ir Tikėjimo polėkyje prisiimtų sprendimų ir veržiatės į šios minutės pramogas ir jūsų pasaulio malonumus.
Jums būtina išmokti visąlaik saugoti savo sąmonėje mūsų pasaulio vaizdinį. Jūs turite nuolatos jausti, kad mūsų pasauliai vienas su kitu liečiasi. Ir kiekvieną kartą, kai atitrūkstate nuo supančios jus realybės ir nukreipiate savo žvilgsnį į Dangų, Dangus prie jūsų priartėja. Ir kiekvieną kartą, kai per daug susitelkiate į iliuzines jūsų pasaulio problemas, Dangus nuo jūsų atsitraukia.
Patikėkite manimi, kad jūsų pasaulio vibracijos nebūna visą dieną vienodos. Būna valandų, ypač anksti ryte ir vėlai vakare, kai jūsų pasaulio šurmulys nurimsta ir mūsų pasaulis priartėja. Ir šiomis stebuklingomis akimirkomis daugelis iš jūsų gali pamatyti angelus ir elementalus netgi savo įprastu fiziniu regėjimu. Tokiomis mūsų pasaulio artumo minutėmis labai daugelis žmonių, kurių vibracijos nėra labai harmoningos ir švarios, priešingai, jaučia be priežasties atsiradusią apatiją, depresiją ir gyvenimo prasmės nebuvimą.
Todėl norisi jums pasakyti, kad stebėtumėte savo gyvenime visas tokias situacijas. Praeis ne tiek jau daug pagal žemiškus matus laiko ir įvyks išsisluoksniavimas arba diferenciacija tarp Žemės gyventojų. Žmonės, turintys aukštesnes vibracijas, išeis iš šiuolaikinių Sodomos ir Gomoros miestų, masinės sąmonės ir žemų vibracijų kloakų. Jie pasirinks savo gyvenimui švarias vietas, kurių vis dar yra Žemės rutulyje. O tie žmonės, kieno vibracijos yra sąskambyje su šiuolaikiniais miestais, juose ir pasiliks. Šitaip natūraliu būdu įvyks naujos rasės žmonių išėjimas į Pažadėtąją Žemę. Ir angelai galės neskausmingai atlikti savo darbą – pašalinti iš planetos visas tas kosmines šiukšles, kurios nebesugeba toliau evoliucionuoti.
Ši pranašystė buvo duota per daugelį pranašų. Ir kiekvieną kartą, kai žmonės ją girdi, jie ir toliau užsiima savo įprastais reikalais ir negirdi savo sąmonėje. Tik nedidelis kiekis žmonių, kurie sugeba girdėti, kreipiasi į Dangų ir gauna ženklus savo Kelyje. Jie veržiasi į Pažadėtąją Žemę ir tai jiems leidžia tęsti evoliuciją.
Negąsdinu jūsų, bet duodu pamokymą. Todėl, kad būtent dabar atėjo laikas atviram pokalbiui su tais iš jūsų, kas sugeba girdėti ir pasirengę konkretiems žingsniams fiziniame plane. Aš neverčiu jūsų tuoj pat viską mesti ir veržtis į nuošalias vietas. Ne, jūsų siekio vektorius pamažu pritrauks prie jūsų Dieviškąsias galimybes. Ir vienąkart pajusite neapčiuopiamą permainų norą ir pakeisite savo gyvenimą pagal Dieviškosios evoliucijos tėkmę. Iš jūsų reikalaujama paklusnumo Aukščiausiajam Įstatymui ir noro eiti evoliucinio vystymosi Keliu. O tam jums vertėtų peržiūrėti savo gyvenimą ir savo požiūrį į gyvenimą.
Pašalinimo iš evoliucinio kelio priežastis yra susikoncentravimas į savo asmenybę, perdėta savastis ir egoizmas. Todėl jums artimiausiu metu būtina išvystyti savyje sugebėjimą pasiaukoti, atjautą ir pagalbą artimiesiems. Tada, kai jūs sugebate atlikti poelgius, iš daugumos žmonijos požiūrio taško neprotingus, bet nesavanaudiškus ir kupinus ištikimybės Brolijai, jūs tvirtai atsistojate į Kelią ir mes tvirtai imame jūsų ranką į savo rankas. Iš jūsų reikalingas labai mažas nesavanaudiškumo, siekimo ir ištikimybės pasireiškimas ir šios savybės pačios pritrauks jums Dieviškąsias galimybes, kurios jus išves iš šiuolaikinių sodomų ir gomorų į Šviesos ir Džiaugsmo kelią.
Pagalvokite, kaip daug jūs laimite judėdami tuo Keliu, kurį mes nurodome, ir kaip mažai jums reikia paaukoti: tik savo savastį ir norą gauti kažką sau asmeniškai.
Jūsų sąmonės lygį būtina pakelti iki tos ribos, kai jūs suprasite, kad darydami kažką savo artimui jūs iš tikrųjų rūpinatės savimi. Jūs arba atidirbate savo karmines skolas, arba sukuriate gerosios karmos įdirbį, kuri leis akimirksniu ištrūkti iš pavojingos situacijos, jums reikės tik pašaukti.
Mes duodame pamokymus tikėdamiesi, kad daugelis iš jūsų sugeba suvokti mūsų žodžius. Ir ne tik suvokti mūsų žodžius, bet ir pradėti veikti pagal jums duodamą Mokymą.
Labai svarbu būtent teorinių žinių įtvirtinimas praktikoje. Tada, kai jūs žinote Įstatymą, bet savo gyvenime jo nevykdote, tai jūsų karma nuo šito ne mažėja, o padidėja. Jūs didinate savo karmą, nes yra tokia karmos rūšis, kaip nieko neveikimo karma*. Jūs gavote šį Mokymą, vadinasi, jūs sugebate jį suvokti ir veikti pagal jį. Jeigu jūs neveikiate pagal gautą Mokymą, tai nukrypstate nuo Kelio. Jūs nukrypstate nuo Kelio netgi tada, kai nieko nedarote. O dėl visko kaltas jūsų dualus pasaulis, pasaulis, jūsų pačių sukurtas tomis energijomis, kurias jūs patys panorote eikvoti ne Dieviškųjų pavyzdžių išreiškimui, o tam, kad gautumėte kažką sau asmeniškai.
Atėjo metas pertvarkyti jūsų pasaulį. Ir pirma, ką jūs turite padaryti, – tai pradėti veikti savo gyvenime pagal mūsų duodamą Mokymą.
Aš buvau labai griežtas ir nepalenkiamas. Todėl, kad laikas pasikeitė. Daugiau laukti negalima.

AŠ ESU El Morija Chanas

*„Mokymas apie nieko neveikimo karmą“, Numylėtinis Kutchumi (2005 06 24).