Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Dabartinio momento griežtumas ... >

Dabartinio momento griežtumas mane įpareigoja jus perspėti apie tai, kas vyksta (MP3)

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs!
Atėjau šią vieną iš baigiamųjų metų dienų ir tam yra savos priežastys. Planetinio pobūdžio priežastys. Noriu jums priminti apie tai, jog praėjusiais metais buvo priimtas sprendimas apie tai, kad fizinio Žemės planetos plano vibracijos bus paaukštintos.* Galbūt ši žinia praėjo šalia jūsų sąmonės, jos nepaliesdama.
Labai keista girdėti apie kažkokius Aukščiausiosios Kosminės Tarybos sprendimus tarp šventinės sumaišties ir painiavos. Ir nesuprantama, kukiu būdu ši žinia atsilieps kiekvieno iš jūsų gyvenimui.
Iš tikrųjų tada, prieš metus, ši žinia niekaip nepasireiškė ir jūs manėte, kad tikriausiai kažkas ten viršuje supainiota.
Ir galbūt daugelis iš jūsų laukė, kad fizinio plano vibracijų pakėlimas siejamas su kažkuo šventiniu, triukšmingu, linksmu.
Leiskite paaiškinti situaciją taip, kaip tai aš suprantu ir kaip tai traktuoja Pakylėtieji Valdovai.
Jūsų pasaulinė bendrija, kaip įsikūnijime esančių individų bendrija, nesugebėjo savarankiškai pakilti į aukštesnį evoliucinio vystymosi laiptelį. Jūs teikėte pirmenybę užsidaryti ir kiekvieną dieną savo jaukiame urvelyje gauti iš gyvenimo malonumų.
Todėl buvo priimtas sprendimas jus truputį paskubinti. Ir fizinio Žemės planetos plano vibracijos šiek tiek pakilo. Praėjo metai ir šis vibracijų pakilimas pradėjo atsiliepti jūsų gyvenimuose. Tai neliečia kokios nors atskiros šalies, tai neliečia kokio nors konkretaus individo ar žmonių grupės. Tai – globalus įvykis, kuris palies visų Žemės planetoje gyvenančių žmonių gyvenimus.
Kažkas vibracijų pakėlimo neišlaikys ir atliks perėjimą, kažkas sirgs, kažką vibracijų paaukštinimas paveiks tokiu būdu, jog paaštrės jo psichologinės problemos. Blogiausia, kai valstybių likimas atsidurs nestabilios psichikos žmonių rankose, o jiems mes negalėsime daryti poveikio, nes jie pasirinko pakliūti priešingų mums jėgų įtakon. Todėl egzistuoja karų, teroristinių aktų pavojus, bet kurių veiksmų iš tų žmonių pusės, kurie bando reikalus spręsti po senovei, nesuprasdami, jog laikas pasikeitė.
Todėl būtina ir reikalinga tokius veiksmus subalansuoti. Ir mes bandome tai daryti, bet reikalinga jūsų pagalba.
Taipogi pasaulinė finansinė sistema neatitinka naujo laikotarpio ir jeigu ji artimiausiu metu nepersitvarkys bei nepabandys prisiderinti prie naujų reikalavimų, tai pasaulinės ekonomikos laukia tokia krizė, kokios dar nematė žmonija per visą savo žinomą ir aprašytą istoriją.
Šiomis paskutinėmis besibaigiančių metų dienomis jums yra apie ką pagalvoti. Ir aš galiu jums pasufleruoti, ko jums vertėtų imtis. Jums būtina surasti savo viduje tą ramybės ir tylos, rimties ir susitaikymo tašką, kuriame jūsų viduje būna Dievas. Ir iš šio taško turite suprasti, kad nieko nėra jūsų fiziniame pasaulyje, kas gali jums pakenkti, pakenkti jūsų sielai, jei tik jūs patys nepanorėsite patekti į panikos nuotaikas ir nepulsite gelbėtis.
Jums nėra kur bėgti. Jūs negalite, susirinkę savo mantą, evakuotis iš planetos. Jums reikės viską iki galo ištverti. Jums reikės susitaikyti su tuo, kas gali įvykti ir jau vyksta. Iš savo pusės galiu pasakyti, jog jums duodamas šansas ir viskas vyksta labai lėtai. Todėl tiesiog kiekvienas iš jūsų gali daryti įtaką pasaulyje vykstantiems procesams. Kuo didesnis žmonių skaičius sugeba išsaugoti nesudrumsčiamą ramybę ir rimtį, kuo didesnis bus jūsų tikėjimas, tuo lengvesniu keliu viskas vyks ir vystysis.
Dabar jums būtina tikėti, jog jokios jėgos negali pakenkti jūsų sieloms tol, kol jūs patys įsitikinę savo asmeniniu nepažeidžiamumu.
Atėjo jūsų aktyvių veiksmų metas. Negalite daugiau apsimesti, kad nieko nevyksta. Ir visi ankstesni jūsų laiko leidimo būdai, pasilinksminimai ir žaislai labai greitai pasirodys jums visiškai nereikalingi ir jūs būsite priblokšti, kiek be tikslo prašvaistėte laiko. Reikia pasivyti, kiek atsilikta. Ir tie iš jūsų, kurie pasiruošę veikti Žemės planetos evoliucijos gerovei, tie iš jūsų, kurie pasiruošę žadinti miegančius ir išvesti juos iš liepsnojančio namo, į jus aš šią dieną kreipiuosi.
Skubėkite. Mažai liko laiko. Mes žadiname tuos, kas dar gali būti pažadintas. Mes darome viską, kas mūsų jėgoms. Ar jūs darote tai, kas jūsų jėgoms?
Ar galite iš savo aplinkos pažadinti ir nukreipti nors vieną sielą?
Daugelis taip saldžiai miega, jog nieko nesupranta. O labai gaila, nes kosminės galimybės laikas eina į pabaigą. Ir klausimas tik sielų, kurios dar gali būti išgelbėtos, skaičius. Kiekviena siela svarbi.
Ir laikas kaip niekada trumpas.
Aš atėjau šią dieną, kad jūs pagaliau suvoktumėte situacijos sudėtingumą. Pasistenkite suprasti, kad jūsų nepažeidžiamumas tiesiogiai susijęs su jūsų Tikėjimu ir ištikimybe, su tuo, kiek jūs sugebate paklusti šioje visatoje veikiančiam Dieviškajam Įstatymui.
Aš negąsdinu, bet dabartinio momento griežtumas mane įpareigoja jus perspėti apie tai, kas vyksta, ir duoti į jūsų rankas galimybės gelbėjimosi lyną.

AŠ ESU El Morija* Žiūrėkite Vieningojo Buvimo 2007 m. gruodžio 28 d. diktavimą „Svarbus laiškas“.
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (5,52 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4685519000/2008-12-29_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.

*Žiūrėkite Vieningojo Buvimo 2007 m. gruodžio 28 d. diktavimą: "Svarbus laiškas".