Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Aš sveikinu jus su sėkmingu ši... >

Aš sveikinu jus su sėkmingu šio svarbaus eksperimento įvykdymu – svarbiausios ir savalaikės informacijos nusodinimu į fizinį pla

AŠ ESU El Morija Chanas, atėjęs pas jus per mano pasiuntinį šiandien.
Įvykiai vystosi tokiu greitu tempu, kad reikalingos tiesiog kiekvieno šviesnešio, esančio įsikūnijime, pastangos. Aš nežinau, ar jūs juntate tuos pasikeitimus, kurie vyksta su vis didėjančia jėga ir pagreičiu. Iš tiesų atėjo labai greitų ir sutelktų veiksmų laikas. Ir tie, kas šito nejunta ir nesupranta, verti tik užuojautos, nes jie iškrito iš laiko ir bando gyventi senomis nuostatomis ir viską matuoti senais matais.
Atėjo Nauja Epocha, prie kurios jūs turite pritaikyti savo sąmonę tiesiog eigoje. Nes tas ritmas, kuris jūsų laukia artimiausioje ateityje, pareikalaus iš jūsų visų jūsų pastangų, viso jūsų kryptingumo, visos jūsų širdžių ugnies.
Todėl, net jeigu jums atrodo, kad aplink jus niekas nepasikeitė ir viskas pasilieka kaip anksčiau, netikėkite savo akimis. Viskas pasikeitė! Ir viskas pasikeitė taip ryžtingai ir negrįžtamai, kad nebeužteks jums fantazijos įsivaizduoti tuos pasikeitimus, kurie ateis ir kurie jau vyksta, bet kol kas nematomi jūsų fizinėms akims. Mes pradėjome savo judėjimą. Ir mes siūlome visiems, kurie prabudę, kurie jaučia ateinančio etapo svarbą ir kurie pasiruošę veikti, negailint savęs pasiruošti. Labai greitai ir jūs, kiekvienas, būdami savo mieste ir savo šalyje, pajusite tuos pakeitimus, kurie jau prasidėjo.
Jums sunku tuo patikėti, nes viskas aplink jus liko po senovei, kaip ir buvo. Bet užtikrinu jus, kad pats svarbiausias pasikeitimas, kurio mes siekėme pastarųjų pusantro šimto metų laikotarpiu, įvyko! Įvyko pakankamo kiekio žmonių, esančių įsikūnijime, sąmonės pasikeitimas, kad šis pasikeitimas sukeltų visiškai juntamų pasireiškimų fiziniame plane. Terminai, per kuriuos sąmonės pasikeitimai nusėda į fizinį Žemės planetos planą, taipogi sutrumpėjo. Buvo laikai, kai sąmonės pasikeitimai dešimtis ir šimtus metų buvo nusodinami į fizinį planą. Dabar, jeigu jūsų sąmonė pasikeitė, tai nespės ir naktis praeiti, kai jūsų sąmonės pasikeitimai atsilieps jūsų reikalams. Aš sakau supaprastintai, kad gautumėte supratimą apie ateinantį laikotarpį ir ateinančią galimybę.
Labai greitai galėsite stebėti savo gyvenimuose tas pasekmes, prie kurių prives jūsų pasikeitusi sąmonė. Ir jeigu jūs nepamatysite jokių pasikeitimų savo gyvenimuose, tai šitai bus galima paaiškinti tiktai taip – jūs veltui gaišote laiką skaitydami šiuos diktavimus, nes patį svarbiausią dalyką, dėl ko buvo šie diktavimai duodami, jūs pražiopsojote. Jūs nesugebėjote pakeisti savo sąmonės. Jūs praleidote brangų laiką ir praleidote brangią jums Dievo dovanotą galimybę.
Jūs, kaip ir anksčiau, galvojote, kad skaitysite šių diktavimų gražius žodžius ir tai viskas, ko jums reikia. Jūs suklydote, nes, be gražių žodžių skaitymo, iš jūsų buvo reikalaujama imtis konkrečių veiksmų, kurie su 100 procentų tikimybe neišvengiamai duotų jums rezultatą – jūsų sąmonės pasikeitimą, jeigu tik netingėtumėte ir skaitytumėte šiuos diktavimus ne kaip paprastus žodžius, o kaip instrukciją praktiniams veiksmams ir darbams fiziniame plane.
Ką gi, tie, kas praleido savo šansą pereiti šį pagreitintą įšventinimų ir savo sąmonės pakeitimo kursą, turės galimybę likti antriems metams ir iš naujo perskaityti visus diktavimus, kuriuos mes davėme per šį pasiuntinį, pradedant nuo paties pirmo diktavimo, duoto šių metų kovo 4 dieną.
Ir jeigu jūs vėl nepajusite jokių savo sąmonės pasikeitimų ir nepajusite jokių savo gyvenimo pasikeitimų, tai aš jums rekomenduoju perskaityti šiuos diktavimus trečią kartą.
Šių diktavimų pavidalu jūs gavote neįkainojamą, visiškai unikalią dovaną. Jūs net negalite įsivaizduoti, kiek energijos išeikvojo Pakylėtųjų Pulkai, kad pateiktų šiuos diktavimus per Internetą tiesiogiai į jūsų namus. Kiek buvo pajungta angelų! Aš jau nekalbu apie tas pastangas, kurių ėmėsi Tatjana priimdama šiuos diktavimus. Jūs net negalite įsivaizduoti, ką reiškia kiekvieną dieną išlaikyti tokią informacijos ir energijos tėkmę. Ir sugebėti išlaikyti save darbingos būsenos beveik keturis mėnesius ir nei vienos dienos nepraleisti.
Šio eksperimento pradžioje niekas iš mūsų nebuvo tikras, kad mums pasiseks įvykdyti tokios svarbios informacijos perdavimą tokia apimtimi ir per tokį trumpą laiką. Bet dabar mes drąsiai galime paskelbti tai, kad eksperimentas pavyko! Darbas įvykdytas ir darbas įvykdytas puikiai!
Aš sveikinu jus ir aš sveikinu Tatjaną su sėkmingu šio svarbaus eksperimento įvykdymu - svarbiausios ir savalaikės informacijos nusodinimu į fizinį planą. Darbas bus tęsiamas, bet pats svarbiausias etapas buvo šis. Informacinis etapas. Kai fizinis planetos planas gavo tokią būtiną informaciją būtent dabartiniam momentui. Jūs turėsite galimybę gauti visus būtinus paaiškinimus. Ir mes tęsime savo darbą per savo pasiuntinį Tatjaną.
Ateina naujas etapas. Etapas, kai informacija, mūsų įdėta į diktavimus, sudygs žmonių širdyse. Ir kiekvienas galės rasti, kur nukreipti savo jėgas ir savo sugebėjimus. Darbo užteks visiems! Svarbus darbas pakeičiant fizinį planą tik prasideda. Ir kiekvienas, kuris sugebėjo pažadinti savo sąmonę ir uždegti savo širdyje ugnį, bus žinių, informacijos ir energijos šaltinis visiems žmonėms, su kuo jis susitiks savo gyvenime. Jūsų, kaip šviesnešių užduotis,- visąlaik išlaikyti savo fakelus degančius ir nešti Šviesą pasauliui.
Kiekvienas iš tų, kurie sugebėjo pažadinti savo sąmonę skaitydami šiuos diktavimus, gaus iš manęs plonytę voratinklio giją, kuri jungs mane su jais ir sunkią minutę palaikys.
Jums reikia tik pašaukti:

"Vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, aš kviečiu gijos veikimą, kuri sieja mane su Valdovu El Morija. Valdove El Morija, prašau, padėk man sunkioje situacijoje(smulkiai aprašykite situaciją). Padėk surasti mano situacijai Dieviškąjį sprendimą ir suteik man tą pagalbą, kurią leidžia suteikti Aukščiausias Įstatymas."

Ir kai tik jūs pašauksite, aš padėsiu kiekvienam, kas savo darbu užsitarnavo gauti ši asmeninį ryšį su manimi. Jūs būtinai pajusite ryšio giją, jūsų širdis sujungiančią su mano širdimi. Ir labai daugelis šį ryšį jau jaučia.

AŠ ESU El Morija. Ir aš patvirtinu, kad su Dievu viskas įmanoma!