Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Jūs pasiekiate eidami ne į pla... >

Jūs pasiekiate eidami ne į platumas, o žengdami gilyn

AŠ ESU El Morija!
Skubotumas diktuoja sąlygas perduoti mūsų laiškus.
Laikas trumpas ir dar daug ką reikia pasakyti. Apie daug ką perspėti.
Atrodo, kad pasaulis toks pats. Vis taip pat vyksta metų laikų, dienos ir nakties pasikeitimai. Tačiau neapčiuopiamai, neįžiūrimai keičiasi situacija Žemės planetoje. Mes ateidavome. Mes perspėdavome.
Ir taip pat kaip anksčiau vienintelė panacėja, kuri jums būtina nuo visų žmonijos ligų šiuo istoriniu laikotarpiu, yra jūsų sąmonės pakeitimas.
Būtent: sąmonės pakeitimas, o ne tai, kaip jūs kartais suprantate savo sąmonės pakeitimą.
Jums atrodo, kad jeigu skaitote Valdovų laiškus arba atliekate maldinius budėjimus, arba skaitote Rožinius, tai pakeičiate savo sąmonę. Noriu pabrėžti, kad ne visada taip yra. Todėl, kad mechaninis veiksmų rinkinys, perskaitytų maldų ar knygų kiekis negalės būti pakankamu įrodymu to, kad jūs pasistūmėjate, žengiate Keliu.
Jūsų fizinis pasaulis turi dvilypumo savybę. Tie patys veiksmai, žiūrint iš evoliucijos požiūrio taško, gali privesti ir prie pozityvaus rezultato, ir prie negatyvaus. Bet kuris veiksmas fiziniame plane pasižymi dvilypumo savybe.
Tie patys veiksmai gali privesti prie gero rezultato, o gali privesti prie katastrofos.
Imkime pavyzdį. Jūs atliekate maldinį budėjimą. Tam kiekvieną dieną skiriate daug laiko. Iš daugumos žmonių požiūrio taško jūs atliekate gerą darbą, kuris būtinai neša pasauliui naudos. Tačiau jūsų veiksmai gali būti nukreipti ir į kitą, priešingą, vagą. Ir netgi nuoširdžiai skaitydami maldas galite kurti karmą. Nes energiją valdo motyvas.
Daugeliui mano žodžiai atrodo nesuprantami. Todėl, kad daugeliui pats maldos kūrimas yra kol kas nepasiekiamas rezultatas.
O mes jau kalbame apie subtilesnius dalykus, kurie prieinami toli gražu ne visiems. Šis Mokymas, kurį mes jums duodame, kad ir koks atrodytų paprastas, yra pats sudėtingiausias Mokymas, kuris šiuo laikotarpiu egzistuoja Žemės rutulyje. Todėl, kad šis Mokymas atveria jums duris į Amžinąjį Gyvenimą. Tačiau tik tie, kas sugeba šį Mokymą įsisavinti visu pilnumu, gaus raktus nuo durų, vedančių į Amžinybę. Nuo likusių, tų, kurie pasiima iš mūsų Mokymo tai, kas jiems tinka, o kitus dalykus, kaip nereikalingą šlamštą, atmeta, bus paslėpti ne tik raktai, bet ir pačios į Amžinybę vedančios durys.
Pasididžiavimas, taip pat ir dvasinis pasididžiavimas, – šitai yra tai, kas traukia daugelį vadinamųjų Tiesos ieškotojų. Jie mano, kad turi išminties, kuri leis iš įvairių mokymų ir religijų sukomponuoti kažką, kas duos galimybę dvasiškai žengti į Tiesą.
Neguoskite savęs iliuzija! Dar niekada lengvabūdiškas ir aklas įvairių mokymų suvienijimas neatvesdavo prie teigiamo rezultato.
Žmonija stovi ant to evoliucinio vystymosi laiptelio, kai ji nesugeba įžvelgti Tiesos, esančios tiesiog prieš nosį, tačiau kaip panacėjos nuo bėdų vaikosi vaiduoklių, šmėkščiojančių kitoje Žemės rutulio pusėje.
Tiesa yra vos keli centimetrai nuo jūsų rankos, jei savo ranką padėsite ant krūtinės širdies srityje. Ir kuo daugiau vaikysitės įvairios informacijos ir bandysite sudaryti įvairių mokymų sintezę, tuo toliau nueisite nuo Tiesos.
Jūs pasiekiate eidami ne į platumas, o žengdami gilyn.
Galite vaikščioti po daugelį gražių vietų, užeiti į šventyklas, lankyti miestus ir muziejus. Tam galite išeikvoti visą savo gyvenimą. Tačiau Dieviškosios Sąmonės viršūnę galėsite pasiekti tik tada, kai laikysitės krypties į viršūnę.
Joks informacijos kiekis, kurio susiurbsite neįtikėtiną apimtį, prie Tiesos jūsų nepriartins.
Todėl, kad Tiesa paprasta ir paprasti neraštingi žmonės, klausydamiesi Jėzaus pamokslų, sugebėdavo šią Tiesą suvokti.
O jūs eikvojate tiek energijos ir jėgų lankydami įvairius seminarus, skaitydami tomus literatūros, tačiau galų gale visa ši informacija, kaip neįveikiama kliūtis, stūkso tarp jūsų ir Dieviškosios Tiesos. Todėl, kad pamirštate svarbiausią dalyką: kam jums ši informacija. Ir jeigu pačioje kelio pradžioje turėjote teisingą motyvą, tai klaidžiodami informaciniais labirintais jau pamiršote, ko ten užėjote.
Jums atrodo, kad intelektas ir žmogiškoji išmintis jus priartins prie Dieviškosios Išminties. Tačiau išeina tiesiog priešingai: kuo didesnis jūsų intelektas, tuo toliau atsitraukiate nuo Dieviškosios Išminties. Ir žmogiškoji išmintis, kaip laimingo ir ilgo gyvenimo Žemėje pagrindas, jums nepadės, kai iš paskutinių jėgų šturmuosite Dieviškosios Sąmonės Viršūnes.
Būtent atsižadėjimas. Būtent pasiaukojimas. Būtent nesavanaudiškas visų jėgų atidavimas tarnauti artimui gali jus pastūmėti Dieviškuoju Keliu. Tačiau, daugumos žmonijos požiūriu, viskas, apie ką mes kalbame, yra tik gražūs šūkiai, kuriuos jie pasirengę atlaidžiai, geranoriškai perskaityti ir netgi paploti.
Situacija didina įtampą. Ir viskas keičiasi ne į gerąją pusę. Atėjo etapas, kai kiekvienas iš jūsų, kas skaito šias eilutes, turi ryžtis surizikuoti ir atmesti iliuzinę gerovę bei pasiryžti ropštis ant plikų uolų. Nuo Tiesos jus skiria tik vidiniai barjerai.
Aš kalbu alegorijomis. Tačiau tai, ką jūs turite padaryti, yra iš tikrųjų revoliuciniai pasikeitimai, kuriuos turite padaryti savo viduje.
O dabar norėčiau skirti laiko dar vienai svarbiai temai. Šiandien yra gruodžio 23-čia. Ir jūsų vietoje aš naudočiausi ta iš aukščiau duota dispensacija. Ir lygiai taip pat, kaip būtina melstis prieš pradedant bet kokį darbą, būtina melstis prieš naujo astrologinio mėnesio pradžią. Ir tam, kad jūsų malda būtų veiksminga, melskitės taip, tarsi jūsų vaikas – ugnyje ir tik nuo jūsų maldos priklauso jo išgelbėjimas ir gyvybė.
Džiaugiuosi nauju susitikimu su jumis. Ir tikiuosi naujų susitikimų!

AŠ ESU El Morija!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2010/audio.htm#2