Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Mokymas apie Laisvę* >

Mokymas apie Laisvę*

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs!
Tikiuosi, šiandieninis mūsų susitikimas bus naudingas jums ir jūsų pasaulio pažinimui. Daugel dienų mes stengėmės, kad naujas pasiuntinys galėtų suvokti ne tik tas žinias, kurios vienu ar kitu lygiu buvo jos sąmonėje anksčiau, bet ir kad ji sugebėtų ir išmoktų perduoti tas žinias, kurios jai yra visiškai naujos. Todėl kiekvieną kartą mes galėdavome duoti vis platesnes žinias ir supratimą.
Jūs žinote, kad visata sudaryta tokiu būdu, kad kiekvienas šios visatos lygis, turintis kitą sąmonės lygį, atskirtas nuo žemesnio ir aukštesnio lygių savotišku nepralaidžiu energetiniu barjeru. Ir jūs įgyjate sugebėjimą įveikti šiuos barjerus tik tuo atveju, kai įgyjate atitinkamą vidinį energetinį potencialą, kuris jums leidžia šitai padaryti. Jūsų sąmonės išsivystymo lygis nulemia tą energiją, kurią sugebate įsisavinti. Kuo labiau išvystytą sąmonę jūs turite, tuo į aukštesnius energetinius sluoksnius turite priėjimą. Todėl jūsų vibracijų lygis suteikia jums atitinkamą laisvės laipsnį.
Galima sakyti, visas vystymasis vyksta jums įgyjant didesnį laisvės laipsnį, kuris leidžia jums savo sąmonėje aprėpti daugiau energetinių sluoksnių ir turėti priėjimą prie didesnio informacijos kiekio.
Paradoksas yra tas, kad jūs iš pradžių turite atsisakyti savo laisvos valios tuo pavidalu, kaip jūs tai suprantate jūsų žmogiškajame sąmonės lygyje. Laisvė žmogiškuoju supratimu reiškia laisvę tenkinti jūsų norus ir jeigu jūsų visuomenės įstatymai priverstine tvarka neribotų atskirų visuomenės narių laisvės, tai kai kurių visuomenės narių nežaboti norai sugebėtų pakenkti visai žmogiškajai populiacijai, egzistuojančiai planetoje.
Iš pradžių jūs savanoriškai savo sąmonėje turite atsisakyti savo kūniško proto ir su šiuo protu susijusių savo žmogiškųjų norų ir poreikių. Tik tada jūs įgyjate didelį laisvės laipsnį, kuris suteikia priėjimą prie aukštesnių energetinių ir informacinių lygių...

*Priimant diktavimą išsijungė kompiuteris. Priimdama diktavimus aš iškart užrašau gaunamą informaciją į kompiuterį. Man pasisekė atkurti tik priimto diktavimo pradžią. Didžioji surinkto teksto dalis buvo sunaikinta. Kol stengiausi atkurti dingusį tekstą, aš išėjau iš tėkmės ir nesugebėjau tęsti diktavimo priėmimo. Todėl aš publikuoju tai, ką pavyko išsaugoti. (T. M.)