Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Dabar Rusija atlieka generalin... >

Dabar Rusija atlieka generalinį valymą

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs.
Pasakyti jums tai, kad svarbu duoti šiuos diktavimus ir svarbu skaityti šiuos diktavimus, reiškia nieko nepasakyti. Kiekvieną kartą mes dedame daug pastangų, kad įveiktume materijos pasipriešinimą ir pasipriešinimą aplinkybių, susijusių su mūsų laiškų perdavimu į fizinę oktavą.
Sudėtingumą sudaro tai, kad laiškų perdavimas kaip galima tiksliau atitiktų šiandieninę užduotį. O pagrindinė užduotis, kuri yra darbotvarkėje,- tai žmonių sąmonės pakeitimas ir sąmonės lygio pakėlimas, sąmonės talpos išplėtimas. Jūsų sąmonė yra vienintelė kliūtis, kuri trukdo jūsų bendravimui su mumis, ir jūsų sąmonė yra pagrindinė kliūtis keičiant padėtį Žemės planetoje.
Todėl aš ateinu ir vėl ir vėl jums sakau:"Dėkite visas pastangas. Atsikratykite viso to, kas nereikalinga, kas atgyveno jūsų sąmonėje, kam ne vieta Naujame Pasaulyje."
Atrodo, kad vystymasis Rusijoje įėjo į aklavietę. Atrodo, kad nieko nesikeičia ir viskas blogai. Tačiau nespręskite pagal išorinius požymius. Nes kiekvieno žmogaus viduje, kiekvieno šviesnešio, kuris dabar yra įsikūnijime ir gyvena Rusijos teritorijoje, viduje vyksta grandioziniai postūmiai keičiant sąmonę. Vyksta didžiulis darbas, apmąstant tą patirtį, kuri buvo gauta per pastaruosius šimtą metų. Viena patarlė byloja:"Neigiamas rezultatas – irgi rezultatas." Ir ši patarlė kuo puikiausiai nusako įvykius, kuriuos Rusija pergyveno per pastarąjį šimtmetį.
Neįmanoma, numylėtiniai, sukurti visuomenės, atitinkančios Naujo Pasaulio standartus, nesiremiant į Tikėjimą Dievu. Tikruoju Tikėjimu, o ne tuo tikėjimu, kuris visiškai dėsningai buvo nušluotas per 1917 metų revoliuciją.
Rusų tauta visada intuityviai įtarė, kad nei viena oficialioji religija su jos hierarchija ir noru primesti savo dogmas neatitinka plačios rusiškos sielos poreikių.
Čia galima pasakyti, kad ruso sąmonės talpa per pastaruosius dešimtmečius labai smarkiai padidėjo.
Kad atsikratytų kaustančių dogmų ir įveiktų šią dogmą sąmonėje, kartais būtini išoriniai sprogimai ir socialiniai sukrėtimai. Ir šis procesas panašus į generalinį valymą, kurį jūs atliekate savo namuose. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jūs esate visiškame chaose ir netvarkoje. Visi daiktai, kurie gulėjo savo vietose, dabar persislinko. Ir jų neįmanoma atrasti. Kiti daiktai apšiuro ir juos reikia pakeisti. Ir jūs juos išmetate. Aišku, gaila išsiskirti su mylimais daiktais, kurie daugelį metų buvo jums tikėjimas ir tiesa ir su kuriais jūs tiesiog fiziškai suaugote. Tačiau ateina laikas ir jūs perkratote senus daiktus ir tai, kas nereikalinga, išmetate. Nuvalote dulkes ir išblizginate tuos daiktus, kurie dar gali jums pasitarnauti. Ir iš naujo viską išdėstote į lentynas.
Dabar Rusija atlieka generalinį valymą. Vyksta grandiozinis vertybių pervertinimas. Be to, šiame generaliniame valyme dalyvauja visa Rusijos tauta.
Todėl šalis atrodo apsileidusi. Todėl paniurę veidai. Generalinis valymas pačiame įkarštyje. Ir atrodo nėra šiam varginančiam darbui pabaigos.
Daugelis bando sugrįžti prie seno prosenelių tikėjimo dogmų. Sugrįžta į naujai restauruotas šventoves. Įsiklauso į save, uodžia bažnyčios kvapus.
Ir yra nuojauta, kad Rusijos ateitis susijusi būtent su Dievu, su Tikruoju Tikėjimu Dievu. Tačiau senajame tikėjime siela neranda nusiraminimo. Ištisos žmonių minios ieško naujų srovių ir religijų. Ir tamsos jėgos paslaugiai pakiša tikėjimo surogatus, gražius daiktus, kurie iš tikro visiškai nenaudingi sielos vystymuisi. Sprendžia didingos šalies tauta, ties kuo apsistoti. Ką pasirinkti ir ko verta atsisakyti?
O galbūt kažką reikia palikti, nuvalyti dulkių sluoksnį ir padėti į lentyną?
Tas pats socialiniame gyvenime. Po daugelio melagingos bendruomenės viešpatavimo metų vieni bando sugrįžti prie šios bendruomenės, bet sukurti ją naujais principais. Kiti prisiminė dar senesnius laikus ir bando užimti padėtį naujame elite. Stengiasi įvesti šalyje tą nelygybę, kuri buvo būdinga paskutiniams caro režimo metams.
Ir vėl atrodo, kad kažkas ne taip. Tautos išmintis byloja, kad negalima du kartus įbristi į vieną ir tą patį vandenį.
Ir per daug skausminga išsiskirti su senais daiktais, gaila išmesti. Tačiau kuo greičiau kolektyvinė tautos sąmonė atsikratys senų nereikalingų dogmų ir bažnytiniame, ir pasaulietiniame gyvenime, tuo greičiau ir sėkmingiau tai, kas nauja, užims savo vietą žmonių sąmonėje.
Džiaugsmingai stebime naujus, pažangius daigus daugelio žmonių širdyse ir protuose. Mūsų mokiniai nežino nei miego, nei poilsio. Mūsų tikrieji mokiniai dirba kiaurą parą. Ištisą parą budi mūsų sargai. Gimtoji tvirtovė turi būti apsaugota nuo to, kas Naujajam Pasauliui svetima. Nuo bet kurių idėjų, kurios ateina iš civilizuoto Amerikos ir Europos pasaulio. Tačiau turiu jums pasakyti, kad už visos šios vadinamosios vakarietiškos civilizacijos nėra nieko, kas praverstų ateities visuomenei. Ir kad ir kaip jums pasirodys keista, aš jums pasakysiu, kad ir Europa, ir Amerika visam laikui atsiliko nuo Rusijos tautos pagal savo dvasinio išsivystymo lygį ir pagal savo sąmonės lygį. Jūs šito dabar nematote, nes esate generalinio valymo, kurį jūs dabar atliekate, chaose. Bet patikėkite manimi, praeis tiesiog keletas metų ir tie pakitimai sąmonėje, kurie dabar vyksta su niekuo nepalyginamais tempais, tiesiog septynmyliais žingsniais, pasireikš aplinkiniame gyvenime. Viskas, kas jus supa, yra jūsų sąmonės atspindys. Ir tai, ką jūs matote aplink save dabar, yra atspindys tos sąmonės, kurią turėjo Rusijos visuomenė melagingos bendruomenės, vadinamojo socializmo, metu.
Materija yra pati neveikliausia visatos dalis. Ir tam, kad sąmonės pakitimai pasireikštų fiziniame pasaulyje, turi praeiti laiko. Anksčiau sąmonės pakitimo atspindžiui reikėdavo daug daugiau laiko, nei dabar. Laikas pasikeitė. Ir bet kurie pakitimai žmonių sąmonėje beveik iš karto sukelia pakitimus fiziniame plane. Iš karto, aišku, kosminiais masteliais. Tačiau pagreitinimo procesas, pasaulio vibracijų pakėlimo procesas, vyksta neišvengiamai ir nuolatos. Todėl su kiekvienais metais mažėja terminas, per kurį sąmonės pakeitimai pasireiškia fiziniame plane.
Todėl stenkitės pakeisti savo sąmonę. Įveskite savo sąmonėje tvarką. Pavyzdžiu tegul jums būna jūsų praeitis. Tikėjimas, kuris buvo nuverstas ir kurio atstatymui dedama nemažai pastangų, bet kuris negali daugiau žmonių patenkinti, kadangi žmonių sąmonė išsiplėtė ir negali sutilpti į senus rėmus.
Melaginga bendruomenė, kuri buvo ir jos nėra. Nes tikroji bendruomenė gali būti pagrįsta tik tikruoju Tikėjimu.
Sena tvarka, kai visus valdė mažuma, o žmonių masės gyveno pusbadžiu. Ir ši tvarka negalės vėl prigyti. Todėl, kad neatitinka laiko reikalavimų.
Tikrosios bendrijos, pagrįstos tikruoju Tikėjimu, susiderinimas, socialinė visuomenės santvarka, kuri rūpinasi ir suteikia pagalbą visiems savo nariams, ypatingą dėmesį skirdama vaikams ir paliegusiems. Galimybė kiekvienam visuomenės nariui laisvai vystytis, gauti geriausią nemokamą išsilavinimą, geriausią medicininę pagalbą. Visa tai, kas buvo melagingoje bendruomenėje, bet įtvirtinta į tikrojo Tikėjimo rėmus duos tą Naujos Epochos visuomenės sandaros vaizdą, kurį mes laikome savo širdyse.
Socialinė ir turtinė nelygybė bus įveikta pakeičiant švietimo sistemą, kuri duos supratimą ateinančiai kartai apie Dieviškuosius Įstatymus, veikiančius šioje visatoje. Ir apie svarbiausius Įstatymus - karmos Įstatymą, arba atpildo Įstatymą ir persikūnijimo Įstatymą, arba sielų vystymąsi.
Visi tikrojo Tikėjimo pagrindai turi būti sugrąžinti į visuomenę. Ir kiekvienas žmogus turi gauti supratimą apie ciklų pasikeitimą ir būtinybę atsikratyti savo ego, būtinybę tobulinti save Dievuje.
Duodame orientyrus. Duodame pagrindus. Duodame nurodymus.
Tiems, kas girdi. Tiems, kas supranta. Tiems, kas pasiruošę.

AŠ ESU El Morija