Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Mes tiesiame pagalbos ranką ki... >

Mes tiesiame pagalbos ranką kiekvienam, kas prašo mūsų pagalbos

AŠ ESU El Morija. Aš atėjau duoti kai kurių paaiškinimų, susijusių su mano vakarykščiu diktavimu ir susijusių su mano asmeniniu ir Pakylėtųjų Pulkų požiūriu į situaciją, kuri susiklostė Žemėje.
Neverta, numylėtiniai, nusiminti. Situacija iš tikrųjų sunki. Ir reikalingas didelis darbas, kad ištaisytume padėtį. Tačiau niekada nebūna situacijų be išeities. Ir visada paskutinę minutę Dievas meta gelbėjimo lyną arba gelbėjimo ratą tam, kad žmonija galėtų tęsti evoliuciją.
Aš nežinau, ko bus imtasi šį kartą. Jūs žinote, kad iš karto po vasaros saulėgrįžos dienos įvyks Karminės Valdybos posėdis ir ji peržiūrės situaciją planetoje ir pateiks savo išvadas, kad jos būtų patvirtintos Didžiojoje Centrinėje Saulėje.
Patikėkite manimi – bus atsižvelgta į visas jūsų pastabas ir pasiūlymus, kuriuos jūs surašysite savo laiškuose Karminei Valdybai.
Dar niekada nebuvo taip, kad Pakylėtieji Pulkai paliktų žmoniją pačią sau. Tai didelė žmogaus sąmonės iliuzija, kad žmonija sugeba vystytis pati pagal savo įstatymus, atskirtus nuo įstatymo, galiojančio šioje Visatoje. Egzistuoja vieningas kosminis Įstatymas šiai Visatai ir viena iš šio Įstatymo nuostatų yra pagalba tų, kurie pasiekė didelių laimėjimų evoliucijos kelyje, mažesniesiems. Todėl aš ir kiti Pakylėtieji Valdovai darome viską, kas įmanoma šiomis planetoje susiklosčiusiomis sąlygomis. Ir tie iš jūsų, kurie save laiko dvasiškai išsivysčiusiais ir pažengusiais, kodėl jums nepasekti mūsų pavyzdžiu. Jums atrodo, kad tarnystė evoliucijoms būtinai reiškia kažką aukšto ir džiaugsmingo, kas pastatytų jus ant pjedestalo ir uždėtų jums laurų vainiką ant galvos.
Jūs klystate, numylėtiniai. Dažniausiai, 99 procentais atvejų, mūsų darbas ir mūsų įsikūnijusių bendradarbių darbas reiškia paprastą rutininį darbą. Tačiau tarp tų žmonių, kurie atlieka analogišką darbą gyvendami įprastą gyvenimą, ir mūsų bendradarbių yra skirtumas. Pagrindinis skiriamasis momentas bus motyvas, kuriuo remdamiesi jūs atliekate savo darbą. Kodėl jūs dirbate savo darbą?
„Žinoma, todėl, kad uždirbčiau pinigų“, – atsakys 99 procentai žmonių, skaitančių mūsų diktavimus.
Ir tik 1 procentas ir dar mažiau, kas pasiekė savo sąmonėje aukštesnę evoliucijos pakopą, pasakys, kad jie dirba savo darbą Bendram Labui, visai žmonijai ir Tarnystės visai Gyvybei vardan.
Ir šis motyvo skirtumas priveda prie to, kad dauguma žmonių, pasirodo, būna įsitraukę į karminę veiklą tuo metu, kai mūsų bendradarbiai, kurie dirba Bendram Labui, kuria gerąją karmą visai žmonijai, kuri gali būti panaudota reguliuojant evoliucijos procesus Žemėje.
Daugumai iš jūsų aš kalbu visiškai nesuprantamus ir mįslingus dalykus. Tačiau tai principinis dalykas: jūsų požiūris į jūsų darbą. Motyvas, kuris yra jūsų darbo pagrindas, keičia įdėtų pastangų rezultatą.
Tai yra pasakymo*, kad du lauke sėja: vienas bus paimtas, kitas paliktas, prasmė. Todėl, kad jūsų darbo rezultatas bus nukreiptas arba iliuzijai padauginti – tuo atveju jūs savo sąmonėje dar nepasiruošę pereiti į naują evoliucinio vystimosi viją. Arba, atvirkščiai, jūs savo darbu įtvirtinate Naują Gyvenimą, naują evoliucinio vystymosi etapą ir jūs esate pasiruošę šiam etapui. Jūsų sąmonė pribrendo pereiti į naują evoliucijos etapą.
Visų pirma keičiasi jūsų sąmonė ir kartu jūsų požiūris į darbą. Todėl aš atėjau ir tikiuosi dar ateityje ateiti pas jus tam, kad dar kartą jums perduočiau tą paprastą tiesą, kuri tokia akivaizdi, kad suprantama net kūdikiui, bet kažkodėl vis išslysta iš jūsų dėmesio lauko.
Taigi, jūsų požiūris į darbą, motyvas, kuris jus skatina veikti, yra labai svarbus momentas. Iš tikrųjų lemiantis jūsų tolesnę vystimosi kryptį. Ir Dieviškosios galimybės, kuri suteikiama jums perduodant šiuos diktavimus, misija, visų pirma, yra duoti jums teisingus orientyrus, teisingą judėjimo kryptį.
Todėl aš praėjusiais metais Didžiojoje Centrinėje Saulėje iškovojau dispensaciją tęsti darbą per mūsų pasiuntinį. Ir šiais metais aš padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Tačiau ne aš priimu galutinį sprendimą. Ir, galima sakyti, kiekvieno žmogaus, kuris prisiliečia prie mūsų pasiuntinio, mintis, jo reakcija į mūsų Žodį, kurį mes rūpestingai per pasaulius pristatome jums tiesiai į namus, atlieka vaidmenį.
Jūsų reakcija į mūsų Mokymus yra vienas iš momentų, kuris yra lemiamas tolesnei evoliucijai. Todėl, kaip visuomenė žiūri į Žodį, duotą Dievo, visuomet nustatomas Visuomenės išsivystymo lygis ir jos sugebėjimas arba nesugebėjimas tęsti tolesnę evoliuciją.
Pagaukite savyje mintį, kuri dabar atėjo jums į galvą. Ir jei ta mintis yra kritiška, tai jūs faktiškai pabalsavote prieš naują Dieviškąją galimybę, prieš žmonijos evoliuciją Žemės planetoje. Todėl, kad kiekviena jūsų mintis atsispindi akašos kronikose amžiams. Ir kad ir ką jūs paskui kalbėtumėte, kad ir kaip teisintumėtės, viskas jau užantspauduota ir nuėjo perdirbti į kosminį kompiuterį.
Ir mes turime galimybę sekti kiekvieno, kas skaito arba klauso mūsų laiškų, reakciją. Kol kas dauguma žmonių, skaitančių mūsų laiškus, nelinkę mumis tikėti ir nusiteikę kritiškai.
Mes nekviečiame jūsų aklai tikėti. Mes kviečiame jus pakilti į tą jūsų sąmonės lygmenį, kuriame jūs sugebėtumėte pajusti tikrąjį Tikėjimą. Tikėjimą, neprimestą jums iš išorės, o ateinantį iš jūsų širdžių. Tik šiuo atveju mes pasiekiame tą rezultatą, kurio mes siekiame. Todėl, kad žmogus, kuris tikrai tiki, sugeba pakilti ant kitos evoliucinės pakopos.
Viskas jūsų pasaulyje susipynę. Ir jūsų karminės skolos skiria jus nuo tos būsenos, kurioje dingsta jūsų abejonės, netikrumas, baimės.
Mes tiesiame savo pagalbos ranką kiekvienam, kas prašo mūsų pagalbos ir kas tikrai yra siekiantis. Ir jūs patys atsiribojate nuo ištiestos pagalbos rankos ir labiau vertinate skendimą iliuzijos jūroje dėl jūsų egoizmo ir Tikėjimo stokos.
Todėl visuomet žinokite, kad aš mesiu savo gelbėjimo trosą kiekvienam, kas nuoširdžiai to manęs paprašys. Nesivaržykite prašyti ir kreiptis pagalbos, tada mūsų pagalba būtinai ateis!

AŠ ESU El Morija !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. (Mt. 24:40-41)


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#5