Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Baigiamasis laiškas >

Baigiamasis laiškas

AŠ ESU El Morija.
Liūdna man yra duoti šiandieninį laišką.
Jūs žinote, kad buvau tas, kuris Didžiojoje Centrinėje Saulėje iškovojau žiemos diktavimų ciklo perdavimo dispensaciją. Taipogi aš pasisakiau už galimybę duoti šį vasaros ciklą.
Tačiau Dieviškoji mūsų laiškų perdavimo galimybė pasibaigė.
Tikriausiai manėte, kad visą laiką gausite ir gausite mūsų energijos.
Pamirštate, kad mes, taip pat kaip ir jūs, esame atsakingi už Dieviškosios energijos panaudojimą. Ir kiekviena dispensacija, kiekviena Dieviškoji galimybė, prieš dovanojama pereina kruopštaus derinimo procesą visuose Kosminės Hierarchijos lygiuose.
Niekas iš jūsų negali skųstis, kad per šiuos šešerius metus, kai mes davėme savo laiškus, buvo nuskriaustas. Savo Mokymą mes davėme plačiai, pačiu prieinamiausiu, suprantamiausiu lygiu. Mes maitinome jus tiesiog iš šaukštelio ir dabar turime teisę tikėtis savo pastangų rezultato. Nes mūsų pastangų, jei jos buvo bergždžios, karma reikalauja atidirbimo.
Todėl mes nekantraudami laukėme savo pastangų vaisių. Ir šiandieną aš turiu konstatuoti tą liūdną faktą, kad negavome laukiamo rezultato ir Dieviškoji mūsų laiškų perdavimo per rusų pasiuntinį galimybė baigėsi.
Tai, kaip jūs elgiatės su mūsų pasiuntiniu ir mūsų Mokymu, taip pat sukuria jums karmą. Ir visa ta Šviesa, kuri į jus liejosi ir nebuvo panaudota pagal paskirtį jūsų sąmonei augti, sukūrė didelę karmą žmonijai.
Viskas jūsų pasaulyje yra dvejopa ir netgi mūsų duodamą Mokymą galite panaudoti ir Gėriui, ir blogiui.
Todėl dėl energijos diskvalifikacijos, dėl to, kad sumažėtų žmonijos karma, esame priversti nutraukti duoti savo laiškus.
Kaip vystysis tolesni įvykiai, spręs Karminė Valdyba ir Aukščiausioji Kosminė Taryba.
Aš iš savo pusės pasirengęs tęsti savo Tarnavimą žmonijai, tačiau negaliu peržengti tų apribojimų, kuriuos jūs sukūrėte neteisingu požiūriu į Žodį.
Fiziškai jums nieko nepasikeis. Jūs ir toliau kurį laiką egzistuosite. Tačiau tai, apie ką mes nuolatos perspėdavome ir nuo ko bandėme žmoniją atitverti, apsaugoti, įvyks neišvengiamai. Ir čia mes negalime pasakyti, kad nieko nedarėme ir nesiėmėme visų įmanomų ir neįmanomų pastangų.
Laisvos valios įstatymas neleidžia mums jūsų sustabdyti, jei nuspręsite šokti į bedugnę. O būtent tai dabar žmonija ir daro.
Todėl tie grūdai, kuriuos per šį laiką pasėjome žmonių sielose, gali sudygti tik tuo atveju, jei sukursite palankią dirvą, kad jie galėtų sudygti.
Esame priversti atsitraukti į šalį ir užimti stebėtojų poziciją.
Liūdniausias faktas yra tai, jog per daug pačių geriausių žmonijos atstovų šiuo sunkiu Žemei metu yra įsikūnijime. Ir kaipgi mums stebėti, kai jie klusniai, lyg gyvatė pagal dūdelę, atlieka tuos judesius, kurie visuomenėje priimti, lyg užkerėti iliuzijos magijos.
Sąmonėje reikia atlikti proveržį, nes be šito žmonija pasmerkta.
Jūs arba seksite tuo keliu, kuris atitinka evoliucijos reikalavimus, arba, kaip dar viena evoliucija, kuri neišlaikė iliuzijos magijos išbandymų, papildysite istorijos sąvartyną.
Suprantamiau ir prieinamiau išdėstyti mūsų Mokymo postulatus jau vargu ar pavyks.
Prašau, kad dėmesingai žvelgtumėte į mano žodžius ir likusį laiką juos rūpestingai apmąstytumėte.
Susirūpinimą man kelia mano čelos, kurie yra įsikūnijime ir už kuriuos esu karmiškai atsakingas. Galbūt jums tai yra paskutinis mano kreipimasis, kurį savo išorine sąmone galite perskaityti ir suprasti. O dėl mano darbo su jumis mano šventojoje buveinėje Dardžilinge, tai aš ir toliau su jumis susitikinėsiu ir duosiu jums Mokymą. Tačiau iliuzijos dangalas yra toks tankus, kad vargu ar savo išorinėje sąmonėje sugebėsite prisiminti tuos žodžius, kuriuos iš manęs išgirsite mano buveinėje.
Kadangi, tikriausiai, jums reikia laiko apgalvoti ir nusodinti mūsų Mokymui, tai turite žinoti, kad jeigu jūsų siela subręs ir staiga viską pamatysite savo Aukščiausiojo AŠ akimis, prisiminkite, jog mes visada kaip rūpestingos auklės stovime šalia jūsų, pasiruošę suteikti visą įmanomą pagalbą jums išeiti iš iliuzijos.
Tačiau jeigu jūs tikitės, kad mes tarnausime jūsų ego ir tenkinsime visus jo įgeidžius, tai labai klystate. Negalime iki begalybės Dieviškąja energija maitinti jūsų ego.
Nes pasakyta: „Nebarstykite perlų kiaulėms.“*
Taigi, darykite savo pasirinkimus ir priimkite sprendimą! Kiekvienas sveikas jūsų sąmonės ūglis bus rūpestingai apsaugotas.
Visos žmogiškosios sąmonės piktžolės bus pašalintos į kosminį sąvartyną.

AŠ ESU El Morija


* Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. (Mt 7:6)

*********************************************************************************************************************************

Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#21