Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Atsiras tų, kurie išreikš past... >

Atsiras tų, kurie išreikš pastovumą bei ištikimybę ir galės padėti įgyvendinti mūsų tikslus

AŠ ESU El Morija, vėl atėjęs per savo pasiuntinį duoti Mokymo ir pakalbėti su jumis apie kasdienes problemas. Aš džiaugiuosi, kad man atsirado tokia galimybė. Kiekvieną kartą aš ateinu ir negaliu nedžiūgauti dėl to, kad yra mūsų bendravimo galimybė. Todėl šiandien, kad neeikvočiau laiko, aš pradedu dėstyti tai, kas būtina. O būtina jums sužinoti apie daug ką. Ir jeigu galėtumėte nuolatos koncentruotis į Brolijos tikslus ir vykdyti mūsų planus, tai evoliucija planetoje vyktų daug didesniais tempais. Tačiau jūs ir toliau būnate iliuzijoje, tenkinate savo sąmonę tais iliuziniais pasireiškimais, kurie jus supa. Todėl aš ateinu ir vėl ir vėl bandau pateikti jūsų sąmonei tuos dalykus, kurie jums būtini. Jūs pamirštate viską, ką aš jums sakau, tiesiog iš karto, kai nustojate skaityti mano laiškus. Ir esu priverstas vėl ateiti ir duoti jums tą patį Mokymą truputį kitu požiūrio kampu tikėdamas, kad atsiras tų, kurie išreikš pastovumą bei ištikimybę ir galės padėti įgyvendinti mūsų tikslus. Jūsų nepastoviam žmogiškam protui atrodo, kad viskas, apie ką mes kalbame, jums jau žinoma, ir pradedate vaikytis naujų įspūdžių, tikėdamiesi užimti savo kūnišką protą. Tačiau jokios naujos žinios jums nereikalingos. Todėl, kad yra tik vienas Mokymas ir viena Dieviškoji Tiesa. Ir pažinti šią Tiesą įmanoma tik vaiko protu. Jūs turite atsisakyti bereikalingo protavimo ir intelektualaus rafinuotumo. Aš suprantu, kad jūsų mentaliniai kūnai ne visai išvystyti. Todėl jūs stengiatės juos apsunkinti visokiomis intelektualinėmis įmantrybėmis. Jūs ateinate į tankų pasaulį ir vienas iš tikslų, dėl kurio ateinate, yra išvystyti ne tik savo fizinius kūnus, bet ir savo subtiliuosius kūnus: astralinį kūną, mentalinį kūną ir eterinį kūną. Jūsų subtilieji kūnai sudaro jūsų sielą. O jūsų sielai reikalingas vystymasis. Todėl jūs būsite materijoje tol, kol įgysite pakankamai patirties ir kol išsivystys visi jūsų kūnai. Dabar ciklas toks, kad jūsų mentaliniai kūnai gauna impulsą vystymuisi. Jie smalsūs kaip vaikai ir stengiasi rasti savo veiklai kaskart vis naują dirvą. Tačiau kaip kad atsisakote alkoholio, nikotino ir kitų jūsų fizinio kūno prisirišimų ir įpročių, taip turite rasti savyje jėgų ir atsisakyti mentalinio kūno prisirišimų, savo kūniško proto. Evoliuciją Žemės planetoje praeina visi keturi žemieji kūnai. Ir jūs turite pasiekti visų savo kūnų harmoniją ir išsivystymą. Iki to laiko, kol negausite pakankamai patirties, kol visi jūsų kūnai negaus pakankamai patirties, negalėsite sugrįžti atgal, į tą pasaulį, iš kur atėjote iš pat pradžių kaip Dieviškosios dalelės. Ir į šį Dieviškąjį pasaulį pasiimsite su savimi uždirbtą savo patirtį, bet tiktai tą dalį patirties, kuri atitinka Dieviškuosius pavyzdžius.
Taigi, kadangi dabar daugumos žmonių mentaliniai kūnai praeina savo išbandymus ir įgyja būtinas žinias, tai jums reikia atsižvelgti į tai. Jūs turite stengtis nuolatos sekti, kada jūsų protas nuveda jus į intelektualinių samprotavimų neįžengiamą mišką, o kada jūs iš tikrųjų prisiliečiate prie amžinosios Dieviškosios Išminties. Ir bandyti tai atskirti savo viduje. Dieviškoji Išmintis neturi nieko bendra su intelektualiais samprotavimais, kurie jūsų kūniškam protui yra kaip kokie narkotikai.
Labai daugelis žmonių, atsivertę eilinį laišką ir neradę jame jokio maisto savo rafinuotam protui, ieško sau maisto kitose vietose ir gauna didelį kiekį to, ko siekia. Tačiau mums matoma tai, kas nematoma jums. Mums matoma, kad tai, ką jūs kartais gaunate ir laikote labai vertingu ir jums būtinu, yra geriausiu atveju jums nenaudinga, o blogiausiu atveju nustumia jūsų sielos vystymąsi atgal daugeliui metų ir įsikūnijimų. Yra labai daug intelektualių gaudyklių, į kurias papuola labai daug šviesių žmonių. Šios gaudyklės taip meistriškai išdėliotos, kad kartais neįmanoma į jas nepakliūti, jeigu nesaugote nuolatos sąskambio su mūsų Hierarchija ir nesikreipiate pagalbos į Pakylėtuosius Valdovus. Labai daugelis pasitiki savo pačių jėgomis, kūniškais raumenimis ir ignoruoja Šviesos Hierarchijos pagalbą. Tačiau tai yra tik dar vienas intelektualios puikybės pasireiškimas. Jūs negalite dabartiniame žmonijos vystymosi etape atskirti teisingus pavyzdžius nuo išsigimusių jų antrininkų, intelektualų protavimą nuo Dieviškosios Išminties. Todėl, kad skirtumas tarp jų kartais matomas tik Dieviškosios intuicijos ir vibracijų, būdingų šiems pasireiškimams, lygiu.
Dabar aš jums turiu pasakyti dar vieną svarbų dalyką. Ir šis dalykas liečia jūsų Įšventinimų Kelią, kuriuo labai daugelis bando eiti, prisiima įsipareigojimus eiti šiuo Keliu, bet kaip entuziastingai jie to imasi, lygiai taip greitai ir pasuka iš Kelio arba dėl savo tingumo, arba dėl Tikėjimo ir ištikimybės trūkumo.
Todėl, kad pastovumo, ištikimybės, kryptingumo savybės būdingos labai nedaugeliui individų. Ir paprastai šios savybės buvo uždirbtos buvusiuose įsikūnijimuose, save pratinant prie šių savybių dvasinių Mokytojų bendruomenėse arba atsiskyrėlių lūšnelėse. Negalvokite, kad viskas, ką turite šiame gyvenime, atiteko kaip paveldėjimas iš jūsų tėvų arba jūs patys gavote šiuos pasiekimus šiame gyvenime. Labai daugelis jūsų pasiekimų ir savybių ateina iš tolimos praeities, siekia net senosios Atlantidos ir Lemūrijos laikus. Ir tik dabar, šiame gyvenime, jie iškyla jumyse ir jums duodama teisė jais naudotis. Todėl, prašau, panaudokite savo Dieviškuosius gabumus ir savybes tam, kad tarnautumėte Bendrai Gerovei, tarnautumėte Gyvybei Žemėje ir mums, Didžiajai Baltajai Brolijai. Todėl, kad mes esame tie žmonijos Mokytojai, kurie lydi žmoniją milijonus metų. Ir mes buvome su jumis jūsų įsikūnijimų senojoje Atlantidoje ir Lemūrijoje metu ir mokėme jus, tada dar kaip mažiau išsivysčiusius individus, savo mokyklose ir šventovėse.
Todėl vertinkite tai, ką turite kaip turtą, kaip savo įdirbius, atėjusius pas jus iš tolimos praeities. Panaudokite savo gabumus ne tam, kad pasinertumėte į iliuziją, o tam, kad pakiltumėte į Dieviškojo Sąmoningumo viršūnę. Negalvokite, kad jūs vieniši savo Kelyje. Mes visada šalia ir laikome jūsų ranką savo rankose. Tačiau mes negalime per prievartą paimti jus už rankos ir vesti, jeigu jūs kaip užsispyrę maži vaikai ištraukiate savo ranką ir nubėgate į šoną nuo evoliucinio vystymosi kelio. Matyt, jūsų intelektualus kūnas dar nėra tiek išsivystęs, kad paklustumėte Įstatymui ir suprastumėte visus pranašumus to, kada Pakylėtieji Valdovai vadovauja jums ir padeda jūsų Kelyje.
Šiandien aš atsisveikinu su jumis, tačiau iš anksto mėgaujuosi būsimais susitikimais ir pokalbiais.

AŠ ESU El Morija, dedu į jus viltis.