Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Dabar, Naujųjų metų išvakarėse... >

Dabar, Naujųjų metų išvakarėse, mes skubame jūsų sąmonei pateikti naujas užduotis, kurias būtina įgyvendinti

AŠ ESU El Morija, atėjęs pas jus šiandien per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjau! Aš atėjau duoti baigiamojo šių metų laiško. Kadangi mes su jumis susitiksime tik kitais metais. Taigi susumuokime šių metų rezultatus ir nustatykime, ar viskas, kas buvo numatyta, įvykdyta?
Aš noriu konstatuoti tą svarbų faktą, kad, kitaip nei praėjusieji metai, šie metai buvo sėkmingesni Žemės žmonijos sąmonės vystymosi atžvilgiu. Ne viskas praėjo sklandžiai ir ne viskas įvyko taip, kaip to norėjosi. Daugelis žmonių, į kuriuos mes dėjome viltis, panorėjo išreikšti savo laisvą valią ir nukrypo nuo kelio. Ką gi, tai jų pasirinkimas ir tai jų sprendimas. Todėl mes nesustosime ilgai ties liūdnais dalykais.
Užtat aš su džiaugsmu turiu konstatuoti tą faktą, kad labai daugelis žmonių, iš kurių mes netgi nesitikėjome ir kurie buvo taip tolimi nuo mūsų Kelio, Įšventinimų Kelio, prabudo ir suteikia juntamą pagalbą tam darbui, kurį mes vykdome per mūsų pasiuntinį. Ir šitai labai džiugina ir suteikia džiaugsmingų vilčių dėl ateinančių metų, į kuriuos mes pamažu įžengiame!
Aš džiaugiuosi ir visi Pakylėtųjų Pulkai džiaugiasi tuo faktu, kad 2006 metai buvo tokie sėkmingi!
Todėl dabar, Naujųjų metų išvakarėse, mes skubame jūsų sąmonei pateikti naujas užduotis, kurias būtina įgyvendinti. Ir šios užduotys tiesiogiai susijusios su Brolijos planų įvykdymu. Kaip visada, kai pradeda veikti nauja dispensacija, atsiveria nauja Dieviškoji galimybė. Šį kartą Dieviškoji galimybė atverta motinai Rusijai. Daugelį dešimčių metų mes laukėme šios galimybės ir pagaliau ji atsivėrė. Nūnai nuo jūsų, šviesnešių, dabar esančių įsikūnijime, priklauso tai, kaip ši galimybė bus realizuota fiziniame plane. Mums būtinas forpostas, vieta fiziniame plane, per kurią mes galėtume įvykdyti mūsų veiksmus, per kuriuos mes galėtume pranešinėti mūsų planus ir tartis su jumis dėl jų įvykdymo eiliškumo ir terminų. Aš tikiuosi, kad ateinantys metai leis mums įvykdyti mūsų tolesnius planus ir mes galėsime pagaliau pradėti realizuoti praktinius darbus fiziniame plane.
Mums būtina leidykla, kuri vykdys mūsų užduotis ir bus Didžiosios Baltosios Brolijos visiškai remiama.
Mums būtinas mokymo centras, kuriame mes galėsime reguliariai duoti žinias apie Dieviškąją Tiesą. Mokymo centras, kuris būtų orientyras aplink gausiai putojančio chaoso jūroje.
Mums būtina Bendruomenė, keletas bendruomenių, tiek bendruomenių, kiek jūs sugebėsite sukurti. Bendruomenių, realizuojančių Didžiosios Baltosios Brolijos dvasią fizinėje oktavoje. Mūsų Bendruomenių pagalba mes visuomenėje galėsime įvesti teisingus pavyzdžius ir teisingus moralės orientyrus.
Mums būtini žmonės, turintys patirties įvairiose veiklos srityse, kad pradėtume visų veiklos sferų pertvarkymą Dieviškųjų principų pagrindu. Ir šie principai iš Dieviškojo pasaulio ateis kaip praregėjimai ir apreiškimai. Jūs galėsite labai greitai pertvarkyti gyvenimą pagal Dieviškuosius pavyzdžius, jeigu saugosite savo ištikimybę, motyvų ir siekių švarumą.
Kuo daugiau jūsų sąmonė bus užpildyta Dieviškaisiais pavyzdžiais ir Dieviškuoju matymu, tuo mažiau galimybių liks pasireikšti visam tam, kas ne nuo Dievo, visam tam, kas panoro pasipriešinti evoliuciniam žmonijos vystymosi keliui ir nuveda ją į pseudokultūros, pseudodieviškumo, pseudogrožio ir pseudomeilės labirintus.
Mes paliekame visus šiuos nedieviškus pasireiškimus Dievo valiai ir aš manau, kad jūs daugiau neeikvosite Dieviškosios Energijos bet kurių savo pasaulio negatyvių pasireiškimų palaikymui ir pamaitinimui. Visada prisiminkite, kad visa energija šioje visatoje sutelkta Dievo rankose. Ir tik tada, kai jūs patys eikvojate Dievo jums duotą energiją ne pagal paskirtį, jūs didinate šio pasaulio blogį.
Atėjo laikas kurti Gėrį. Atėjo laikas jums savo sąmonėje sąmoningai pasirinkti Gėrį ir savo gyvenime juo sekti. Todėl, kad toks laiko reikalavimas. Per daug laiko jūs vegetavote iliuzijoje ir per daug jums buvo leidžiama eksperimentuoti su savo laisva valia. Dabar jūs turite pagreitintais tempais pradėti pertvarkyti savo fizinį pasaulį. Ir aš tikiuosi, kad mes žengsime sandraugoje su jumis ir sugebėsime viską padaryti greitai pagal kosminius matus. Dėl to, kad laiko daugiau nėra. Visi laiko rezervai, duoti sugrįžimui į evoliucinį kelią, išsemti.
Dabar mes įžengiame į siaurą naujos kosminės galimybės koridoriaus juostą. Ir ši juosta yra labai trumpos trukmės. Todėl iš jūsų reikalingos visos jūsų jėgos, visa jūsų energija, kad laiku suspėtume ir užbaigtume Žemės planetos pertvarkymą iki to termino, dėl kurio susitarta ir kuris patvirtintas.
Aš nepasakysiu jums tiksliai datos, iki kada būtina užbaigti pertvarkymus. Bet aš jums pasakysiu, kad viskas įvyks vienos dviejų kartų atmintyje. Šiaip ar taip, pagrindiniai pertvarkymai įvyks labai greitai.
Yra pavojų Kelyje. Yra daug povandeninių akmenų ir kaip visada visi pavojai ir visi povandeniniai akmenys atsiranda ten, kur stiprus žmogiškasis neišmanymas. Todėl jums būtinos žinios, Dieviškosios žinios, kuriomis vadovaudamiesi jūs galėsite pakeisti savo gyvenimą ir parodyti pavyzdį kitiems.
Visi pertvarkymai įvyks labai greitai. Ir dėl to aš dar ir dar kartą kalbu apie jūsų atsakomybę. Kiekviena jūsų išdavystė, kurią padarote, atideda kosminio plano įvykdymo terminą. Ir jeigu jūs dar neišnagrinėjote savo gyvenimo iš bendros evoliucinės eigos požiūrio taško, tai kaip tik dabar atėjo laikas susimąstyti. Todėl, kad jūs egzistuojate šioje visatoje ne patys sau. Jūs esate vieningo šios visatos organizmo ląstelės. Ir todėl nuo to, kiek jūs teisingai funkcionuosite pagal Dieviškąjį sumanymą, priklauso viso reikalo sėkmė ir jo įvykdymo terminai.
Nustokite į save žiūrėję kaip į kažką atskirta nuo Dievo. Nors neilgam pajuskite savo vienybę su visa gyvybe. Įsivaizduokite, kaip nuo vienos jūsų negatyvios minties arba nuo jūsų padaryto neteisingo pasirinkimo gali žūti žmonės kitoje Žemės rutulio pusėje.
Visada yra Dieviškoji įvykių vystymosi galimybė ir visada yra blogesnis variantas, pasireiškiantis žmogiškojo nerūpestingumo dėka.
Todėl ne savimi visąlaik rūpinkitės, o visąlaik rūpinkitės pasauliu. Ir viską, ką darote, siekite su kosminiu tikslingumu ir suteikta Dieviškąja galimybe.

AŠ ESU El Morija