Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > El Morija > Tikėjimas yra jums būtinas vai... >

Tikėjimas yra jums būtinas vaistas

AŠ ESU El Morija Chanas, atėjęs pas jus per savo pasiuntinį.
AŠ ESU atėjęs, kad pateikčiau jūsų dėmesiui svarbų pasiūlymą, kurį aš įpareigotas šią dieną pranešti.
Kaip ir praėjusio diktavimų ciklo metu, taip ir dabar aš nusiteikęs ryžtingai. Ir jeigu kas nors abejoja mano ketinimų ryžtingumu ir rimtumu, tai geriau jam neskaityti mūsų laiškų. Kadangi jūs savo sąmonėje sukuriate neįveikiamą kliūtį ir blokuojate ne tik Dieviškosios Tiesos, bet ir Dieviškosios Energijos tėkmę.
Jūsų sąmonė priklauso jūsų dualiam pasauliui ir todėl jūsų pasaulyje įvyksta lygiai tai, ką jūs laikote galimu savo sąmonėje. Todėl kad ir kokia sudėtinga būtų situacija planetoje, mes niekada iki galo jums nepasakysime, prieš kokio pobūdžio katastrofos tikimybę jūs stovite. Todėl, kad vos tik jūsų sąmonėje užgimtų mintis apie šią gresiančią katastrofą, ši mintis pagausėtų ir, užuot užgesinę kilusį gaisrą, jūs papildomai į jį dėtumėte ir dėtumėte vis naujas malkų eiles.
Todėl visos informacijos, kurią mes turime, jums iki galo niekada nepasakysime. Bet perspėti jus ir prašyti daryti viską, kas nuo jūsų priklauso, kad harmonizuotumėte situaciją planetoje, mes nesiliausime.
Jūs pastebėjote, kad nuo mūsų pradėto naujo diktavimų ciklo per šį pasiuntinį nebuvo dar nei vieno laiško, kuris būtų džiaugsmingas ir optimistinis. Ir ne todėl, kad mūsų pasiuntinys kažkuo pasikeitė ir ji išgąsdinta gresiančių kataklizmų. Mūsų pasiuntiniui viskas gerai. Ir aš galiu jus užtikrinti, kad mūsų laiškai perduodami pakankamai patikimai. Ne, visa esmė ta, kad situacija iš tikrųjų įtempta. Ir kad ir kaip mes stengtumės, kol kas negalime jūsų įkvėpti prisiimti tuos įsipareigojimus, kurių mes prašome. Laisvos valios Įstatymas, kuris veikia jūsų fizinėje oktavoje, neleidžia mums įsikišti ir jus priversti. Todėl mes jūsų galime tik prašyti ir kraštutiniu atveju reikalauti, bet priversti jus veikti, matyt, galės tik ta gresianti aplinkybė, apie kurią mes kalbame.
Ką gi, matyt, jūs linkę veikti pagal rusų patarlę: kol žaibas netrenks, valstietis nepersižegnos.
Kaip maža žmonių, kurie rimtai suvokia mūsų informaciją ir kurie pasiruošę daug ką paaukoti tam, kad įvykdytų mūsų prašymus.
Kol kas nepavyksta pritraukti daugiau žmonių, kurie sugebėtų imtis konkrečių veiksmų. Ir visgi susimąstykite apie tai, kad ir kaip plačiai ir kaip laiku mes įspėtume, jūs nesugebate atsiliepti.
Ir visa esmė netgi ne jūsų tingėjimas ir neuolumas. Visa esmė ta, kad jūs esate taip sunarplioti iliuzijos tinklų, kad negalite atskirti nei kokiame šaltinyje yra Tiesa, nei tų vibracijų, kurios būdingos teisingam šaltiniui.
Todėl visos jūsų praktikos ir visi jūsų veiksmai turi būti nukreipti į tai, kad išmoktumėte atpažinti. Iš tikrųjų, jūsų buvimas iliuzijoje baigsis tik tada, kai jūs išmoksite atskirti tuos įvykius, kurie priklauso iliuzijos planui, ir tuos įvykius, kurie priklauso realiam Dieviškajam Pasauliui. Ir jūsų užduotis įgyti aiškų matymą ir išmokti vertinti kiekvieną įvykį ir faktą, su kuriais susiduriate gyvenime. Jums atrodo, kad jūsų gyvenimas teka tolygiai ir kartais netgi negalite susivokti, kad šioje tylioje ir sklandžioje tėkmėje pasitaiko paslėptų povandeninių akmenų, kurie vienu akimirksniu sugeba apversti ramią jūsų gyvenimo tėkmę. Todėl nepasiduokite užliūliuojančiai ramybei. Jūs nuolat gaunate pamokas. Ir kartais pakanka tik mažo akmenėlio, gulinčio ant bėgių, kad didelis jūsų gyvenimo sąstatas nuvirstų nuo bėgių lėkdamas dideliu greičiu ir apsiverstų. Tačiau jūs patys savo kasdieniais pasirinkimais kuriate sau ateitį.
Kai jūsų neteisingų pasirinkimų kritinė masė viršija leistiną karminę ribą, jūs susiduriate su tomis gyvenimo aplinkybėmis, kurios griauna tiesiog viską, prie ko esate pripratę, ir jūs nustebę sušunkate: „Viešpatie, ką aš tokio padariau? Už ką visa tai teko mano daliai?“
Pažįstama situacija, ar ne tiesa? Ir 90 procentų žmonių tada prakeikia Dievą ir Valdovus už tai, kas jų gyvenimuose įvyko. Jie kaltina visus aplinkinius ir visą pasaulį, užuot nuolankiai priėmę tai, kas įvyko, kaip bausmę, arba karminį atpildą, perpildžiusį leistiną ribą ir išsiliejusį baisios bausmės pavidalu.
Taigi, iš vienos pusės, per visą žmonijos egzistavimo istoriją ji yra mokoma ir perspėjama. Iš kitos pusės, tiktai tada, kai įvykdavo kažkas baisaus su jais pačiais, nors ir trumpam žmonės sugebėdavo susimąstyti apie tai, už ką visa tai ant jų užgriuvo.
Ir kad ir kiek mes sakytume ir duotume pačių optimaliausių patarimų tam, kad išvengtume to, kas laukia, jūs nesugebate patikėti, kad tai, kas jums sakoma, yra tiesa. O jūsų nepaklusnumo ir netoliaregiškumo priežastis yra tikrojo Tikėjimo trūkumas.
Todėl aš, Valdovas, kuris išreiškia Dievo Valios aspektą, kreipiuosi į jus šią dieną. Ir aš galiu padėti kiekvienam iš jūsų, kuris kreipsis į mane su prašymu sustiprinti Tikėjimą.
Tikėjimas yra tas vaistas, kuris jums būtinas. Aš kalbu ne apie aklą tikėjimą, pagrįstą neišmanymu ir gąsdinimais. Aš kalbu apie Tikėjimą, pagrįstą tiksliu šioje Visatoje egzistuojančio Įstatymo žinojimu.
O tai yra priežasties ir pasekmės ryšio Įstatymas, arba Karmos, arba atpildo Įstatymas. Ir šis Įstatymas veikia nepriklausomai nuo jūsų valios ar nuo jūsų noro. Šitai yra tai, kas realu. Ir šitai yra tai, ant ko suklumpa jūsų siekis ginti laisvą valią, nesiskaitant su jokiomis aplinkybėmis. Ir jeigu jūsų piktnaudžiavimo laisva valia kelyje nestovėtų ši vienintelė Dievo numatyta kliūtis, tai iškiltų ne tik jūsų planetos, bet ir visos Visatos egzistavimo klausimas.
Todėl pirmiausia savo viduje turite priimti viršenybę Įstatymo, egzistuojančio šioje Visatoje ir jūsų gyvenimuose.
Galite kreiptis į mane su prašymu sustiprinti jūsų Tikėjimą. Ir šitai yra tai, ką aš su džiaugsmu jums suteiksiu kaip patį svarbiausią ir neatidėliotiną vaistą, kuris jums reikalingas.

AŠ ESU El Morija Chanas, su viltimi dėl jūsų Pergalės!