Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Laiškas metų pradžioje >

Laiškas metų pradžioje

AŠ ESU Gautama Buda. Aš atėjau pas jus šią dieną.
Aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę duoti savo laišką metų pradžioje.
Netgi ne todėl, kad šie metai ypatingi, o todėl, kad metų pradžioje duoti mano laiškus tapo tradicija.
Kaip galite pajusti, dabar jus supančios realybės energijos pasikeitė. Ir naujos energijos pasirengę į jūsų pasaulį atnešti atsinaujinimą. Ir aš, kaip Pasaulio Viešpats, privalau jums pranešti apie tai, jog jūs įžengiate į atsakingą evoliucinio vystymosi ruožą. Atėjo momentas, kai nuo kiekvieno jūsų pasirinkimo priklausys, kiek saugiai žmonija vystysis ir pažengs pirmyn evoliucinio vystymosi laiptais. Ir šia prasme ateinantys metai yra labai reikšmingi ir atveria naują erdvę. Ateities erdvę.
Dabartiniu momentu aš apžvelgiu subtilųjį Žemės planetos planą. Ne visos planetos sritys yra pasirengusios netrukus įvyksiantiems pasikeitimams. Tačiau aš patenkintas pažymiu, kad labai daugelio žmonių sąmonė pradėjo keistis į gerąją pusę: į rūpinimąsi supančiu pasauliu, į didesnį kryptingumą dėl visų gyvų būtybių gerovės.
Planetoje vykstančių globalinių pokyčių išmanymas pradeda skverbtis į geriausių žmonijos atstovų sąmonę ir per šiuos atstovus pradeda užvaldyti avangardinės visuomenės dalies protą. Ateina laikas, kai susitelkimas į savo siaurus asmeninius interesus stoja į priešpriešą su laikmečio reikalavimu. Ateina laikas, kai vystymosi perspektyvą turės tik kolektyvinė sąmonė, sąmonė, susitelkusi į rūpinimąsi artimu, Bendra planetos Gerove ir kiekviena planetos gyva būtybe.
Ir ateityje šis žmonijos sąmonės posūkis neišvengiamai užims vadovaujančią padėtį. Būtent sąmonė, susikoncentravusi į rūpestį artimu, pagalbą viskam, kas gyva, egzistuojančiam planetoje, turės galimybę tęsti evoliuciją.
Todėl atėjo jūsų kaip būtybių, apgyvendintų Žemėje ir atsakingų už Žemės planetą, evoliucijos etapas.
Kiekvienas jūsų tolesnis žingsnis, kiekvienas jūsų tolesnis pasirinkimas, kuriam teiksite pirmenybę, arba pastūmės jus evoliucijos keliu, arba nustums į istorijos užkampius. Ir pasirinksite jūs patys. Kiekvienas iš jūsų asmeniškai.
Taip, mes ateiname, mes perspėjame, mes duodame Mokymą, bet pagal laisvą valią jūs turite galimybę įsiklausyti į mūsų žodžius arba neįsiklausyti. Vadovautis mūsų rekomendacijomis ar vadovautis savo momentiniais norais ir siekiais.
Viskas labai paprasta, numylėtiniai. Tada, kai išplečiate savo požiūrio kampą, kai savo sąmonėje pakylate iki tam tikro lygio, jūs turite galimybę įgyti Dieviškąjį žmonijos vystymosi perspektyvų matymą.
Kai save įkalinate tamsiose savo sąmonės pakampėse ir nenorite iš patogių pakampių ir įprastų dulkinų bei priplėkusių vietų, kur pasislėpėte bijodami ateinančių permainų, išeiti į šviesą, tai jūsų akiratis siaurėja, ir, be vyraujančio baimės jausmo, neįstengiate pajausti jokių jausmų.
Visa esmė, numylėtiniai, jūsų pasirinkimas, kurį padarote savo sąmonėje. Galite skirti savo gyvenimą tarnauti Žemės planetos evoliucijoms ir prieš jus atsivers Dieviškosios sąmonės horizontai. Arba savo gyvenimą galite paskirti tarnauti savajam ego ir tenkinti jo nepasotinamus norus. Ir šiuo atveju visas pasaulis jums susitraukia iki jūsų mažo pasaulėlio, kurį jūs sau sukūrėte.
Būsimajame pasaulyje nėra vietos sąmonei, susitelkusiai į save ir į savojo ego užgaidas. Tik toms sąmonėms, kurios pajėgia išplėsti savo dėmesio diapazoną iki Dieviškųjų horizontų, tik šioms sąmonėms atsiveria kelias į evoliuciją. Būtent tokia pasaulio padėtis yra dabar.
Kažkada numylėtinis Jėzus kalbėjo apie piktžolių nuo grūdų atskyrimo laikotarpį. Ir dabar aš jums kartoju, kad atėjo tas momentas, kai kiekvienas iš jūsų privalo pasirinkti: eiti evoliucijos keliu ar pasilikti stumti dienas istorijos užkampiuose.
Kiekvienas iš jūsų bus priverstas pasirinkti, todėl, kad atėjo laikas, ir todėl, kad nauja erdvė atvira tik tiems, kas pasirinks evoliucinio vystymosi Kelią.
Viskas labai paprasta. Ir pasirinkimas labai paprastas. Jūs renkatės Dievą arba jūs renkatės savo mirtingąją sąmonę, savąjį ego.
Kam atiduosite pirmenybę, su tuo galų gale ir pasiliksite.
Jeigu jūs norite pasilikti su savo mirtingąja dalimi, jei susitapatinote su savo kūnu ir esate prie jo prisirišę, tai jūs pasiliksite prisirišę prie savojo mirtingojo kūno ir skinsite mirtį.
Jeigu savo žmogiškojoje sąmonėje įstengsite pakilti iki Dieviškojo lygio, tai kaip apdovanojimą gausite nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą.
Jūs patys nulemiate tolesnį kelią savo pasirinkimu.
Aš galiu jums tik nurodyti judėjimo kryptį. Tačiau aš negaliu eiti už jus.
Taigi šiandieną mano atėjimo tikslas buvo dar kartą žmonijai priminti apie ateinančius terminus.
Ir taip pat aš norėčiau suteikti jums ryžtingumo, kad bet kuris jūsų judesys, netgi jūsų minties judesys, į evoliucinio kelio pusę sutiks nematytą Dangaus paspirtį.
Mes suvokiame visą iliuzijos, kuri dabar klesti, įveikimo sunkumą. Todėl kiekvienas jūsų siekis į Aukščiausiuosius pasaulius daugelį kartų bus sustiprintas ir jį palaikys visi Pakylėtųjų Pulkai.
Todėl jums nėra ko bijoti. Rūpestingos rankos sugriebs jus pačiuose sunkiausiuose kelio ruožuose. Tik pažvelkite į mūsų, Išminties Valdovų, pusę, tik paprašykite mūsų pagalbos ir pagalba ateis!

AŠ ESU Gautama Buda


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/dek_2011/audio.htm#6