Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Išeikite į permainų vėjus ir n... >

Išeikite į permainų vėjus ir nebijokite persišaldyti bei susirgti

AŠ ESU Gautama Buda, atėjęs pas jus šią dieną.
AŠ ESU atėjau ir kaip visada esu nusiteikęs duoti nedidelį Mokymą, kuris, tikiuosi, jums bus naudingas. Šiandieną aš nusiteikęs duoti Mokymą apie jūsų tarpusavio santykius su gamta ir jūsų tarpusavio santykius žmonių bendrijoje.
Savo esme ir savo prigimtimi jūs esate unikalūs. Ir jūsų tarpusavio santykiai ir santykiai su viskuo, kas jus supa, yra labai svarbūs. Kartais jūs net nepamąstote, kokį poveikį darote viskam, kas jus supa. Jums atrodo, kad viskas, kas jus supa, egzistuoja nepriklausomai nuo jūsų ir jūsų sąmonės. Tačiau ryšys, kuris egzistuoja tarp fizinio plano pasireiškimų, yra labai stiprus. Jis toks stiprus, kad bet kuris jūsų sąveikos su jus supančiu pasauliu elementas, jeigu jis neatitinka Dieviškojo sumanymo, gali padaryti katastrofiškai neigiamą poveikį.
Mes dedame pastangas tam, kad subalansuotume situaciją planetoje. Tačiau jūs patys irgi sugebate daryti tą patį. Jums tik reikia prisipildyti Meilės visai gyvybei, bet kuriam gyvybės pasireiškimui ir pajusti savo Vienybę su kiekviena gyvybės dalele.
Jūsų Vienybė nėra kažkas išoriško, ką turite įgyti. Jūsų Vienybė yra jūsų vidinė būsena.
Vienybė ateina iš jūsų vidaus. Tam jūs turite įsileisti į savo sąmonę mintis apie Vienybę. Stenkitės nieko nekritikuoti. Visame, kas jus supa, stenkitės rasti teigiamus momentus ir į juos fokusuokite savo dėmesį.
Jūs darote įtaką viskam, kas jus supa. Ir kadangi jūs potencialiai esate Dievai, tai kartais ši įtaka gali būti tokia reikšminga, kad per kelias akimirkas sugeba pakeisti visos planetos ateitį. Todėl labai svarbu būti visąlaik susikaupus į pozityvą. Teigiamos emocijos, džiaugsminga nuotaika. Bet kuriuos nemalonumus turite sutikti sąmoningai. Todėl, kad su kuo didesniu kiekiu sunkumų ir problemų susidursite šiame gyvenime ir garbingai iš jų išeisite, tuo daugiau sugebėsite atidirbti savo karmą ir ištaisyti klaidas, kurias padarėte praeityje. O atsilaisvindami nuo karmos, jūs įgyjate didesnę įtaką pasauliui. Nes Dievo Šviesa, Dieviškoji Energija, gali nekliudomai veržtis į jūsų pasaulį per jūsų čakras. Žmogiškaisiais prietaisais neįmanoma išmatuoti Dieviškosios Energijos kiekio, kurį į jūsų pasaulį praleidžia vienas ar kitas žmogus, bet jūsų aukščiausi jutiminiai organai visada žino, per ką eina Šviesa, ir daugelis intuityviai siekia su tokiais žmonėmis bendrauti.
Yra ir kitokių žmogiškosios sąmonės pavyzdžių. Tai sąmonės, susikoncentravusios į save ir galvojančios tik apie save ir apie malonumų sau gavimą. Tokie žmonės yra juodosios skylės erdvėje. Jie sugeria energiją, bet nieko neduoda mainais. Aplink tokius žmones viskas negyva ir jie patys yra gyvi numirėliai. Tarp šių dviejų kraštutinių pasireiškimų yra ir įvairių pereinamųjų žmogiškosios sąmonės būsenų.
Ir iš esmės jūs patys visada nusprendžiate, į kurią pusę judėti. Visada jūs judate arba tik į Šviesą, arba į visiškai priešingą nuo Šviesos pusę. Jūs arba pripildote save ir jus supančius žmones Dieviškosios Energijos, Šviesos, arba esate Dieviškosios Energijos vartotojai.
Kai susitinka du individai, nešantys savyje Šviesą, tai jie apsikeičia Dieviškąja Energija ir vienas kitą praturtina. Kiekvienas Dieviškosios Liepsnos pasireiškimas yra unikalus. Ir Dieviškųjų liepsnų, esančių įsikūnijime, sąveika praturtina abi liepsnas.
Todėl bus gerai ir kiekvienam individui, ir visai planetai, jeigu planetoje atsiras salelių, kuriose galės būti ir bendrauti žmonės, turintys rūpestingas širdis, besirūpinantys ne tik savimi ir savo artimaisiais, bet ir visomis būtybėmis, gyvenančiomis Žemės planetoje. Jų bendravimas sustiprins Dieviškosios Energijos išsiliejimą į fizinį pasaulį.
O tos vietos, kuriose vyraus negatyvi energija, kurią skleidžia žmonės, susitelkę tik į save, su laiku pavirs leprozoriumais raupsuotiesiems žmonėms, sergantiems bedieviška sąmone.
Ir artimiausiu metu įvyks Žemės gyventojų pasidalijimas. Žmonės, kurie savo širdyje išpažįsta Dievą, stengsis susivienyti su į save panašiais žmonėmis. Susikurs naujos gyvenvietės, kuriose gyvens tokie žmonės. Ir kadangi kiekvienas žmogus daro įtaką viskam, kas jį supa, tai tokių gyvenviečių aušra primins Aukso Amžių. Tai ir bus Aukso Amžiaus pradžia. Ir nuo to, kiek tokia statyba bus sėkminga, priklauso, kokiais greitais tempais vyks pasikeitimai Žemėje.
Nuo pat mažens žmogus, patekęs į palankią aplinką, sugebės suvokti elgesio pavyzdžius ir moralės normas, būdingas tokioms gyvenvietėms.
Planetoje turi pradėti atsirasti šie ateities miestai. Ir kiekvienas iš jūsų gali parodyti tokią iniciatyvą ir sukurti tokią gyvenvietę. Jūs žinote, kad geriausia maldos forma yra malda darbais. Ir jeigu jūs jaučiate, kad turite jėgų ir noro, tai nelaukite jokios komandos iš išorės. Veikite ir kurkite.
Išnaudokite galimybę, kuri atėjo į planetą.
Aš džiaugsiuosi, jeigu mūsų pasiūlymai ras atgarsį jūsų širdyse.
Viskas, kas nuo Dievo, viskas, kas kreipia žmones į Dievą, bus palaikoma ir pasireikš jūsų pasaulyje. Visa tai, kas pasirinko atskirti save nuo Dievo, skins neteisingo pasirinkimo vaisius. Bet kiekvienas žmogus ir kiekviena gyva būtybė visada turi galimybę sugrįžti į Dieviškąjį Kelią.
Paprasčiausiai kai kuriems žmogiškiesiems individams būtina gauti pamokas. Juo labiau, kad Žemės planeta kiekvienam duoda galimybę gauti savo pamokas ir kiekvienam atveria Dieviškojo vystymosi perspektyvas.
Dabar aš jūsų prašau įsigilinti į savo širdį ir susimąstyti. Kas jus laiko įprastoje aplinkoje? Kas jus verčia ištisus metus laikytis tų elgesio stereotipų, kuriuos jūs patys sau primetėte? Kas riboja jūsų laisvę ir jūsų Dieviškumo pasireiškimą?
Ar taip jau labai reikšminga viskas, kas trukdo jūsų vystymuisi, ir ar ne laikas atmesti visus savo beverčius, egoistinius prisirišimus ir padovanoti save visoms gyvoms būtybėms, o mainais gauti begalinę palaimą ir beribį tarnavimo džiaugsmą.
Pasistenkite savo sąmonėje išanalizuoti viską, kas trukdo jums įgyti vidinę laisvę ir veržtis aukštyn, į Dieviškumo kalnų viršūnes.
Tik jūs patys save ribojate ir tik jūs patys trukdote savo Dieviškųjų savybių pasireiškimui ir savo Dieviškosios paskirties įvykdymui.
Leiskite Dieviškajai Energijai be kliūčių srūti per jūsų esybę ir savo kelyje ji nušluos visas mažas ir dideles kliūtis – jūsų ego, jūsų baimes, apribojimus ir dogmas.
Išeikite į permainų vėjus ir nebijokite persišaldyti ir susirgti.

AŠ ESU Gautama Buda, su tikėjimu jumis!