Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Pokalbis apie būtinybę įveikti... >

Pokalbis apie būtinybę įveikti kai kuriuos negatyvius charakterio bruožus

AŠ ESU Gautama Buda.
Aš džiaugiuosi mūsų nauju susitikimu! Šiandien man norėtųsi sustoti ties keletu jūsų psichologijos momentų, kurie gali tapti kliūtimi jums žengiant dvasiniu keliu. Būtent: man norėtųsi padaryti savo pasakojime specialius nukrypimus, kurie siejasi su kai kuriomis Rusijos gyventojų elgesio savybėmis, nes mums visgi norėtųsi tikėti ateitimi, susijusia su šia šalimi.
Taigi, yra keletas tautinių charakterio bruožų, kurie sukelia kliūtis dvasiniame kelyje. Būtent: tai susiję su nenugalimu noru įgelti kiekvienam sėkmingam užmojui. Lyg specialiai kipšas painiotų kiekvieną kartą, kai vyksta kas nors šviesaus. Tuoj pat atsiranda mėgėjai tą šviesų apjuodinti ir suteršti. Ir tai sutinkama visur, šen bei ten visame Žemės rutulyje, ne tik Rusijoje. Jums pažįstama tai, apie ką aš kalbu? Imkime konkretų gyvenimišką pavyzdį. Tarkim, jūsų pažįstamas arba kaimynas dirba kokį nors visuomenei reikšmingą darbą. Sakykim, tvarko teritoriją, sodina medelius, stato suolelius. Jūs manote, kad šie veiksmai sukels bendrą pritarimą? Visai ne. Tuoj pat atsiras tų, kurie patyliukais sulygins su žeme sodinukus ir sulaužys suoliukus.
Šių poelgių priežastis slypi karminėse energijose, kurios yra auroje ir turi būti atidirbtos. Būtent šios energijos buvo daugelio rusų maištų ir revoliucijų provokatorių pasąmonėje. Ir šios energijos kolektyviniame tautos nesąmoningume taip įsišaknijo, kad šį karminį kamuolį išpainioti galima tik to imantis visam pasauliui.
Ir dabar, kai vėl vyksta diferenciavimasis, visuomenė skaidosi į turtingus ir beturčius, ši energija vėl pradeda kilti. Ir nors nematyti maištų, bet atvejis su sodinukais ir suoleliais visiškai akivaizdus. Ir jis parodo, kad šios neatidirbtos tautos energijos tęsia savo griaunamuosius veiksmus. Dabar daugiau minčių ir jausmų plane. Užduotis yra įveikti šias negatyvias energijas.
Pateiksiu dar vieną gyvenimišką pavyzdį. Jūsų kaimynas nusipirko naują mašiną arba pasidarė bute remontą. 90 procentų atvejų iš 100 reakcija bus neigiama. Jūs jausite pavydą arba kitus neigiamus jausmus.
Ir būtent šis jūsų pyktis ir pavydas iškyla tarp jūsų ir nuostabios ateities, apie kurią kalba Valdovai: nenoras susitaikyti su situacija ir noras sutrypti bet kokius pozityvumo bei šviesos daigus. Kad ir kur jie pasireikštų. Jūs niekada nebūsite nei laimingi, nei jausite gausą gyvenime tol, kol nesusitvarkysite su šiomis neigiamomis energijomis. Tai vienas iš pagrindinių Mokymų, kurį aš daviau savo įsikūnijimo Gautama Buda metu. Jums reikia išmokti džiaugtis kitų žmonių pasiekimais. Jums reikia nuoširdžiai džiaugtis jų pasiekimais. Tuomet jūs galėsite įgyti tas dorybes, kurios būdingos tiems žmonėms, kurie kuria, nepaisydami iliuzijos priešinimosi. Ir vienas teisingas poelgis, kuris atsišauks dešimties žmonių širdyse, bus padaugintas dešimtį kartų.
O jūsų atveju savo reakcija jūs paverčiate į nieką pačius gražiausius žmonių širdies polėkius. Ir labiausiai paplitusi frazė šiuo atveju būtų: „Tau ką, daugiau nei kitiems reikia?“
O ta frazė, kuri turi nuskambėti iš jūsų lūpų, turi būti: „Aš dėkoju tau už pastangas, nukreiptas gėriui.“
Daugeliui liežuvis neapsiverčia paprasčiausiai ištarti šią frazę. Dabar jūs beveik fiziškai privalote pajusti tą energiją, kuri yra jūsų viduje ir kuri kliudo, pirmiausia, jums patiems žengti Keliu.
Yra ir kita šios negatyvios savybės pusė, kuri apraizgo žmones ir sukausto pačius šviesiausius siekius. Būtent: noras nesutramdomai leisti pinigus, kai jūs juos pradedate gauti. Jūs švaistote pinigus labiausiai neįsivaizduojamiems daiktams, malonumams. Pinigai – tai Dieviškosios energijos ekvivalentas jūsų pasaulyje. Ir tie žmonės, kurie gauna savo dispozicijon piniginės energijos, atlieka didelį šios energijos protingo panaudojimo testą. Ir jei jūs nors akimirką susimąstytumėte, kokią karmą kuriate beprasmiškai eikvodami piniginę energiją ir kad ši karma jums būtinai grįš – jei ne šiame, tai kitame įsikūnijime skurdo, vargo ir nelaimių pavidalu, tai, tikriausiai, jūs apdairiau naudotumėtės Dieviškąja energija apskritai, taip pat ir pinigine energija.
Jei jūs nenusiteikę tikėti reinkarnacija ir jums mažai rūpi būsimi įsikūnijimai, tai pagalvokite apie savo vaikus ir anūkus, kurie prisiima sau dalį jūsų nesutramdomo išlaidumo ir kenčia jau dabar, šiame gyvenime, apsunkinti įvairių ligų ir prisirišimų.
Jei jūs gavote savo dispozicijon piniginių lėšų, tai nereiškia, kad privalote jas leisti malonumams ir pasilinksminimams. Dievas duoda jums galimybę tinkamai pasinaudoti savo pinigais. Tiktai šiuo atveju jūs balansuojate karmą ir išsilaisvinate nuo karmos, susidariusios praeituose įsikūnijimuose. Būtent: jūs privalote panaudoti piniginę energiją Bendram Labui. Todėl, kad gundymą pinigais galima nugalėti tiktai protingai juos naudojant. Šiuo atveju atidirbama sena karma ir nesukuriama nauja.
Dar kartą grįžkime prie tų žmonių, kurie, matydami kitų gerovę, jaučia pavydą ir kitas neigiamas savybes. Jums pašalinti kliūčiai, kuri yra tarp dabartinio momento ir pasiturinčio gyvenimo, bus jūsų negatyvių energijų įveikimas: nuolankumas prieš susidariusią situaciją ir mokėjimas džiaugtis kitų pasiekimais.
Aš gerai suprantu, kad šiuos patarimus lengviau duoti, nei juos įvykdyti. Visgi neišvengiamumą atidirbti jūsų praeities karmą diktuoja tam tikros sąlygos, kurių jūs turite laikytis, kad išeitumėte iš karminio pikiravimo. Kitaip įvyks tai, kas įvyksta, kai neprotingumas ima viršų: jūs neišvengiamai pritraukiate eilinį kataklizmą ir šitaip pagreitintu režimu atidirbate karmą.
Mes jus mokome lengvesnio ir mažiau pavojingo kelio. Bet kažkodėl jums šis kelias atrodo nepriimtinas. Ir savo viduje įveikti kai kuriuos charakterio bruožus jūs negalite netgi gresiant pasauliniam kataklizmui. Jums atrodo, kad bent jau šiame įsikūnijime jums tai negresia.
Aš jums patarčiau išplėsti savo suvokimo rėmelius ir išeiti savo sąmonėje už vieno įsikūnijimo ribų. Tada jums bus paprasčiau priimti gerai apgalvotus sprendimus, atidirbti seną karmą ir nekurti naujos.
Aš džiaugsiuosi, jei mano šiandieninis pokalbis duos naudos jūsų sieloms vystytis.

AŠ ESU Gautama Buda


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2010/audio.htm#10