Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Apie šiandieninę situaciją Žem... >

Apie šiandieninę situaciją Žemėje

AŠ ESU Gautama Buda, skubiai atėjęs pas jus šiandien duoti svarbaus laiško, susijusio su šiandienine situacija Žemės planetoje. Kaip visada tie iš jūsų, kas skaito mūsų laiškus, yra tie žmonės, kurie būna labiausiai pasirengę konkretiems veiksmams. Todėl aš ateinu pas jus šią dieną, kad paaiškinčiau situaciją, ir kreipiuosi į jus prašydamas pagalbos. Jūsų gimtajai planetai dabar reikia jūsų pagalbos. Ne tos pagalbos, kurią jūs suteikiate savo kasdienėmis maldomis, o tos pagalbos, prie kurios turite prisidėti visi. Todėl, kad situacija yra labai įtempta, ir daugybė Žemės drebėjimų gali supurtyti Žemę, labai daug ką sugriauti ir gali žūti daugybė žmonių.
Todėl ateinu aš, kaip Valdovas, kuris atsakingas už padėtį Žemėje ir už energijų pusiausvyrą Žemės planetoje.
Joks kitas Valdovas negali į jus kreiptis šioje situacijoje.
Aš prašau jus pagalbos, kurią galite suteikti jūs visi, kas skaitote šitą mano laišką.
Kai tik perskaitysite šitą mano pagalbos šauksmą, nieko nelaukę ištarkite savo širdyje arba balsu šitokį šaukinį:

„O, Žeme, aš žinau, kad tau sunku, aš žinau, kad tau šią dieną reikia mano pagalbos. Aš prašau savo Aukščiausiąjį AŠ vardan AŠ ESU TAS, KAS AŠ ESU, atiduoti tą Dieviškąją Energiją, kuri šiandien ateina į mano šventovę, padėties Žemėje stabilizavimui.“

Tūkstančiai jūsų, kas pasirengę tokiai aukai, gali akimirksniu pakeisti padėtį Žemės planetoje.
Aš rekomenduoju jums ištarti šitą šaukinį vykstant Žemės planetoje bet kokiems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms.

O dabar aš norėčiau, naudodamasis proga, duoti dar nedidelę informaciją, susijusią su Saulės užtemimu, įvyksiančiu 2007 m. kovo 19 d.
Saulė simbolizuoja Dieviškąjį protą, ir kai vyksta Saulės užtemimas, jūsų subtiliesiems kūnams būna papildomas apkrovimas. Keletą dienų prieš Saulės užtemimą ir keletą dienų po užtemimo aš rekomenduoju labiau rūpintis savimi, savo dienotvarke. Daugiau ilsėtis, daugiau miegoti. Ir, žinoma, saugoti savo harmoniją.
Jūsų netobulos energijos, kurios yra jūsų žemuosiuose kūnuose, aktyvizuosis ir galite jausti ne visai komfortiškas būsenas. Vieniems tai gali būti be priežasties kylantis susierzinimas, disharmonija, o kiti gali tiesiog pulti į depresiją arba nekontroliuoti savo elgesio. Ypač pavojingi Saulės užtemimai psichiškai nestabiliems žmonėms ir žmonėms, sergantiems psichinėmis ligomis. Todėl pasirūpinkite savo artimųjų dvasiniu komfortu. Pasistenkite juos apsaugoti nuo bet kokių neigiamų ir negatyvių būsenų.
Labai naudinga bus melstis ir medituoti į harmoniją, ramybę, Meilę.
Aš atėjau jus perspėti apie nepalankų energijų tekėjimą Žemės paviršiumi. Aš atėjau jus užtikrinti, kad viskas jūsų rankose ir jūs galite harmonizuoti planetos situaciją ir užbėgti už akių bet kokioms stichinėms nelaimėms.
Stichija nėra akla. Stichija išeina iš pusiausvyros būsenos veikiama jūsų minčių ir jūsų jausmų, jeigu jie neharmoningi. Lygiai taip pat stichija gali grįžti į pusiausvyros būseną, jeigu jūs dedate pastangas harmonizuoti save ir jus supančius žmones.
Sekite, kad jūsų mintys ir jausmai būtų ramios, pusiausvyros būsenos ne tik šiandien, bet bent jau iki šio mėnesio pabaigos.
Mes akylai stebime situaciją planetoje ir suteikiame visą reikalingą pagalbą. Tačiau šiandien aš atėjau paprašyti jūsų pagalbos, kad jūs jaustumėte mūsų palaikantį petį ir kad mes galėtume į jus atsiremti tomis situacijomis, kai planetai gresia kataklizmas.
Aš džiaugiuosi, kad mūsų šiandieninis susitikimas įvyko ir man pavyko atnešti iki jūsų išorinės sąmonės tokią svarbią ir būtiną informaciją.

AŠ ESU Gautama Buda, su Meile ir viltimi į jus.