Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Apie laiškus Karminei Valdybai... >

Apie laiškus Karminei Valdybai

AŠ ESU Gautama Buda, vėl atėjęs pas jus per mūsų pasiuntinį. AŠ ESU atėjau šiuo tamsiu metų laiku, kai visas šiaurės pusrutulis, kur sutelkta pagrindinė Žemės gyventojų masė, gauna labai mažai Saulės energijos. Tai iš tikro tamsus metų laikas. Ir pagal savo savijautą galite pajusti, kad net ateinančios šventės nepadeda jums išsaugoti geros būsenos.
Aš ateinu pas jus, kad duočiau jums dar vieną laišką – jo pagrindą sudaro mūsų susirūpinimas, kurį mes išreiškiame planetai ir pačios gyvybės šioje planetoje egzistavimui.
Kad ir kaip per praėjusius metus Pakylėtųjų Pulkai stengėsi, mums nepavyko pasiekti planetoje tos pusiausvyros, kuri būtina jos stabiliam vystymuisi. Dabar mes labai dėmesingai ir suklusę laukiame to sprendimo, kuris bus paskelbtas po prasidėjusio Karminės Valdybos posėdžio. Jūs žinote, kad kiekvienais metais šiuo tamsiu metų laiku prasideda Karminės Valdybos posėdis. Ir šio posėdžio metu priimami svarbūs sprendimai, pagal kuriuos planeta gyvena kitus šešis mėnesius iki kito Karminės Valdybos posėdžio, kuris įvyks Vasaros saulėgrįžos metu.
Todėl jūs taipogi galite dalyvauti šiame Karminės Valdybos posėdyje ir daryti įtaką planetos vystymosi eigai per ateinančius pusę metų. Aišku, jūsų niekas neįleis į salę, kur vyksta Karminės Valdybos posėdis. Jūs negalėsite ten dalyvauti nei savo fiziniuose kūnuose, nei subtilesniuose kūnuose. Bet į Karminę Valdybą jūs galite kreiptis su savo laiškais ir aš jums garantuoju, kad visi jūsų laiškai bus kruopščiai peržiūrėti.
Kartais pakanka vieno ugningos sielos parašyto laiško, kad Karminės Valdybos sprendimas būtų pakeistas. Todėl aš jums primygtinai rekomenduoju pasinaudoti šia suteikta jums galimybe ir parašyti laiškus į Karminę Valdybą.
Ir aš netgi galiu jums pasakyti, kuo konkrečiai jūs galite padėti.
Jeigu pakankamas sielų kiekis prisiims AŠ ESU vardu įsipareigojimus per ateinančius šešis mėnesius skaityti maldas, liepimus arba Rožinius tam tikrą valandų kiekį ir nukreips savo maldinio budėjimo energiją padėties Žemėje stabilizavimui, tai šitai gali padėti Karminei Valdybai priimti tą sprendimą, kuris duos galimybę panaudoti kosminius rezervus padėties Žemėje stabilizavimui.
Mes turime būti įsitikinę, kad energijos išeikvojimas bus kompensuotas jūsų maldų pastangomis. Todėl prašau – dar kartą pasverkite ir įvertinkite savo galimybes.
Aš prašau jūsų pasinaudoti šia galimybe, kurią jums dovanoja Dangus.
Mainais savo laiške galite paprašyti tų atlaidumų ir malonių sau ir savo artimiesiems, kurie gali būti suteikti, jeigu leis Karmos Įstatymas.
Pavyzdžiui, jūs galite panaudoti atsiradusią galimybę tam, kad išlaisvintumėte nuo dalies karminių priežasčių tuos jūsų giminaičius, kurie serga chroniškomis ligomis arba turi žalingų įpročių.
Bet nepamirškite, kad pirmiausia energija bus nukreipta energijos, paimtos iš kosminio rezervo stabilizuoti Žemės padėčiai, atstatymui ir tik paskui energija bus nukreipta jūsų prašymams įvykdyti.
Neprisiimkite tokių įsipareigojimų, kokių negalėsite įvykdyti. Jūsų įsipareigojimai gali sudaryti per dieną tik 15 minučių maldų skaitymų, bet jūs vykdysite savo įsipareigojimą kiekvieną dieną. Ir tai bus daug geriau, nei jūs prisiimsite įsipareigojimą valandą arba dvi per dieną skaityti maldas arba Rožinius, bet ir savaitę nesugebėsite vykdyti prisiimto įsipareigojimo.
Teisingai įvertinkite ir apskaičiuokite savo jėgas.
Karminės Valdybos posėdis prasidės tuoj pat. Bet savo laiškus Karminei Valdybai jūs galite siųsti dar dvi ateinančias savaites.
Aš džiaugiuosi, kad man teko tokia džiaugsminga pareiga pranešti apie galimybę, šiomis dienomis jums dovanotą, kai Karminė Valdyba posėdžiauja Žemės planetoje.
Priekyje jūsų laukia ateinantis kosminis ciklas, kuris tęsis iki kito Karminės Valdybos posėdžio. Ir aš tikiuosi, kad bendromis pastangomis mes sugebėsime išsaugoti pusiausvyrą mūsų planetoje.
Bent jau iš Pakylėtųjų Pulkų pusės pastebimas ryžtingumas sutelkti visas tam būtinas pastangas. Ir jeigu nors tūkstantinę šio ryžtingumo dalį turėtų nors keli tūkstančiai Žemės žmonijos atstovų, tai aš būčiau visiškai ramus dėl padėties Žemės planetoje per artimiausius mėnesius.
Jums gali atrodyti, kad jau daugelį šimtų metų jus vis gąsdina ateisiančia pasaulio pabaiga, o pasaulio pabaigos vis nėra ir nėra. Ir jūs imate abejingai žiūrėti į mūsų perspėjimus. Iš tikrųjų, pusiausvyros Žemės planetoje išsaugojimas reikalauja labai didelių pastangų. Ir situacija, kai planeta yra ant susinaikinimo ribos, išlieka jau daugelį šimtų ir netgi tūkstančių metų.
Jūs žinote, kad Žemės planeta yra pačiame žemiausiame savo materialumo taške. Todėl dvasinio pasaulio įtaka šiame žemiausiame taške labai ribota. Ir kadangi šis žemiausias materializmo taškas tęsiasi daugelį tūkstančių metų, tai ir neapibrėžtumo būsena trunka taip ilgai. Bet jūs, tie, kurie esate įsikūnijime Žemės planetoje, sugebate padaryti daug didesnį poveikį fizinei planetos būsenai šiame, pačiame žemiausiame, materialumo taške.
Štai kodėl mes nuolatos į jus kreipiamės.
Aš dar kartą jums primenu, kad ne tiek jau daug iš jūsų reikalaujama, kad pasikeistų situacija planetoje, nes tos pastangos, kurias jūs dedate, daro daugelį tūkstančių kartų stipresnį poveikį Žemės planetos situacijai nei Pakylėtųjų Pulkų pastangos.
Pamąstykite apie mano žodžius, dar kartą viską pasverkite ir parašykite savo laiškus įsipareigojimus Karminei Valdybai.
Užduotis, kurią mes jums keliame, jums atrodo apsunkinanti. Tačiau pamąstykite, kad vienoje svarstyklių lėkštėje guli visos planetos išgelbėjimas, o kitoje svarstyklių lėkštėje – jūsų šio momento egoistiniai poreikiai.
Ar neprimena jums šis pasirinkimas, kurį jūs atliekate, situacijos, kai žmogus ir toliau žiūri televizorių, nors jo namuose siaučia gaisras. Mes tikimės, kad jūsų protuose Dieviškasis supratingumas turi persvarą prieš jūsų grynai žmogiškuosius prisirišimus ir įpročius.

AŠ ESU Gautama, buvau su jumis šią dieną.