Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie sąmonės pakeitimą... >

Mokymas apie sąmonės pakeitimą

AŠ ESU atėjęs pas jus šią dieną, kad duočiau pasauliui savo diktavimą.
„Tegul pasauliui būna gerai“, – sakote jūs ir kiekvienam iš jūsų šie žodžiai reiškia kitką. Tačiau nuo to, kiek mes galėsime suderinti mūsų pasaulio ateities įsivaizdavimą, ir priklauso ta ateitis.
Ir kai jūs randate laiko, atsiskiriate ir tariate savo širdyje maldą, man norėtųsi, kad teisingai galvotumėte apie jūsų pasaulio ateitį.
Žemės planetos ateitis neatsiejamai susijusi su dvasine pažanga. Todėl viskas, kas sieja jus su neteisingais, nedieviškais pasireiškimais, turi būti negailestingai jūsų pačių atkirsta. Jūs privalote savo sąmonėje įvertinti kiekvieną neteisingą, nedievišką poelgį, ir tik tada sugebėsite siekti Dieviškųjų pavyzdžių ir pasireiškimų. Siena tarp pasaulių eina jūsų viduje. Ir jūs patys stumdote šią sieną savo sąmonėje. Tai labai subtilus, delikatus procesas, ir, žinoma, dauguma Žemės gyventojų nesusimąsto, kokiu būdu vyksta šio pasaulio pakeitimas ir kokiu būdu Žemė pereina į aukštesnį energetinį lygį. Tačiau tie iš jūsų, kurie nuolatos skaito mūsų diktavimus, kuriuos mes duodame per savo pasiuntinį, tikriausiai pradedate susigaudyti, kokiu būdu vyksta pasaulio pakeitimas ir kokią įtaką jūs, konkrečiai kiekvienas iš jūsų, gali tam daryti.
Negalvokite, kad tuomet, kai įtemptai galvojate, kaip nuraminti vieną ar kitą stichinę nelaimę, jūs pasiekiate nemažų rezultatų. Jūs pasiekiate daug didesnių rezultatų, kai iškovojate pergalę prieš save, prieš savo nerealiąją dalį, prieš savo ego. Kiekviena tokia jūsų iškovota pergalė daug vertesnė, nei baisingo uragano nuraminimas. Todėl, kad jūs keičiate savo sąmonę, vadinasi, pereinate į kitą vibracijų diapazoną ir sugebate daryti įtaką visiems, kas susiję su jumis karmiškai: šeimos nariams, pažįstamiems, bendradarbiams. Jūs visi subtiliajame plane tarpusavy susiję ir kiekviena jūsų pergalė tampa bendra pergale ir pasklinda iki pačių tolimiausių Žemės rutulio kampelių.
Yra informacinis laukas, kolektyvinės žmonijos pasąmonės laukas. Ir kai jūs pasiekiate tam tikrų rezultatų savo dvasinėje pažangoje, tie rezultatai daro poveikį ir žmonėms, kurie vibruoja dažniais, artimais jūsų dažniams. Ir šitaip jiems perduodami jūsų pasiekimai.
Todėl mes mokome jus rūpintis tiktai savo pačių sąmonės vystymusi. Todėl mes sakome, kad kiekvienas iš jūsų privalo auklėti tik vieną žmogų – patį save.
Žinoma, aš truputį perdedu. Ir į jūsų pareigas fiziniame plane įeina prieinama forma perduoti savo žinias savo vaikams, pažįstamiems. Tačiau niekas negali prilygti poveikio jėga tiems pasiekimams, kuriuos jūs išreiškiate subtiliajame plane. Todėl, kad subtilusis pasaulis lankstesnis ir labiau kintantis nei fizinis pasaulis. Ir tie pasikeitimai, kurie vyksta subtiliajame plane ir kol kas dar nematomi jūsų fiziniame pasaulyje, – štai šie pasikeitimai mus labiausiai jaudina ir traukia mūsų dėmesį.
Mes akylai stebime jūsų dvasinę pažangą. Ir kiekvienas jūsų pasiekimas sukelia mums džiaugsmą ir susižavėjimą. Šitai panašu į tai, kaip jūs stebite savo kūdikį, kuris pagaliau atsistojo ant kojų ir žengia pirmus žingsnius.
Mes stebime jūsų pirmus žingsnius teisinga kryptimi. Ir mes džiaugiamės jūsų pirmomis pergalėmis ir pasiekimais. Yra labai daug sielų, kurios vien tik dėl to, kad reguliariai skaito ir vėl perskaitinėja mūsų diktavimus nuo pat pirmo iki paskutiniųjų, padarė tokį milžinišką savo vystymosi šuolį, kad mes nenustojame stebėtis jų pasiekimais.
Jūs esate gabūs mokiniai ir jūsų pasiekimai per pastaruosius keletą metų mus be perstojo džiugina!
Todėl aš atėjau pas jus šiandien, pirmą naujų metų dieną, kad priminčiau jums apie tą darbą, kurio nepadarys niekas, tik jūs patys. Tik jūs patys sugebate pasiekti tą savo išsivystymo lygį, kai jums nereikia nieko išorėje, jokio patarėjo ir jokio Mokytojo, nes jūs radote savo Mokytoją savo širdyje.
Ir kuo daugiau laiko praleisite vienumoje su savimi, su savo Mokytoju, kuris yra jūsų viduje, tuo kaskart vis labiau sugebėsite daryti įtaką jus supantiems žmonėms.
Todėl, kad žmonėms reikia pavyzdžio fiziniame plane, kuriuo sekdami, jie galės pakeisti savo sąmonę, savo elgesį.
Kiekvienas iš jūsų laikui bėgant galės tapti Mokytoju daugybei paklydusių sielų. Nesivaržykite kalbėti vaikams ir jaunimui apie tai, kad alkoholis, nikotinas, roko muzika ir kiti jūsų pasaulio reiškiniai žaloja jų sielas. Jaunimas paprasčiausiai nemato prieš save teisingų pavyzdžių. Negalima neįvertinti tos įtakos, kurią galite padaryti jus supantiems žmonėms. Ir vienos jūsų frazės, pasakytos jūsų pažįstamų, tarp kurių turite autoritetą, akivaizdoje: „Aš daugiau negeriu alkoholio ir neberūkau“, – pakanka, kad tų žmonių sąmonėje pasėtumėte abejonę dėl veiksmų, kuriuos jie darė visą gyvenimą, teisingumo.
Jūs patys formuojate stereotipus savo visuomenėje. Pakeiskite elgesio stereotipus, įneškite į savo gyvenimą Dieviškųjų pavyzdžių, ir jau po kelerių metų pamatysite rezultatus.
Kiekvienas iš jūsų privalo stengtis daryti gerą įtaką kiekvienam žmogui, su kuo tik susitinkate per dieną. Tačiau nepamirškite, kad pagrindinę įtaką daro jūsų vibracijos, o tik paskui jūsų žodžiai ir jūsų veiksmai fiziniame plane.
Nesiekite mokyti, duokite mokymą tik tada, kai matote prieš save sielą, išsiilgusią dvasingumo. Duokite jai taurę vėsaus vandens, numalšinkite jos troškulį.
Bet niekuomet neverskite nieko gerti per prievartą. Netgi idealiai švarus, šventas vanduo neduos naudos, jei žmogus nejaučia troškulio ir nenori gerti.
Aš buvau atėjęs pas jus šią dieną. Kaip gaila, kad mūsų pokalbio laikas pasibaigė.

Iki naujų susitikimų, AŠ ESU Gautama.