Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Prie 23 dienos dispensacijos p... >

Prie 23 dienos dispensacijos prisideda dar vienas labai svarbus punktas

AŠ ESU Gautama Buda, vėl pas jus atėjęs duoti dar vieno laiško, pagrįsto Meilės jėga, kurią aš, kaip ir kiti Pakylėtieji Valdovai, jaučiu jums, Žemės žmonėms, dabar esantiems įsikūnijime. Laikotarpis labai sudėtingas ir metų riba yra ypač svarbus ir sudėtingas laikotarpis. Būtent saulės ciklo pasikeitimo riboje mes ateiname ir duodame jums savo Mokymą, nes viskas, ką mes įdedame augant saulei, išauga pavasarį ir vasarą, prasidėjus naujiems saulės ciklams, kuriuos žymi Pavasario lygiadienis ir Vasaros saulėgrįža. Pasibaigia sena ir prasideda nauja ir šis nauja yra be galo nuostabus!
Aš galiu tai pasakyti, nes turiu tiesioginį ryšį su ta ateitimi, kuri ateis labai greitai. Mes džiaugiamės, kad atsirado pakankamas žmogiškųjų individų kiekis, kurie panoro tarnauti mums, Pakylėtiesiems Valdovams, ir kartu su jumis mes sugebėsime įgyvendinti mūsų planus.
Aš stoviu prieš jus didžiai susijaudinęs, nes šiandien Karminės Valdybos posėdyje įvyko labai svarbus įvykis ir šis įvykis nedels pasireikšti kiekvieno Žemės gyventojo gyvenime. Šiandien posėdyje buvo nuspręsta, kad kiekvienas Žemės planetos gyventojas, pasiekęs atitinkamą sąmonės lygį, sugebės dalį energijos, kurią jis išlaisvina melsdamasis arba tarnaudamas gyvybei, paskirti tam, kad likusioji Žemės žmonijos dalis galėtų kaip galima greičiau pasiekti tą sąmonės lygį, kuris būtinas šiame evoliucinio vystymosi etape. Šį svarbų sprendimą mes prideriname prie 23 dienos dispensacijos, ir dabar, pradedant nuo ateinančių metų sausio 23 dienos, prie šios svarbios dispensacijos nuostatų, kurios ir toliau veiks per visus ateinančius metus, pridedamas dar vienas labai svarbus punktas. Kiekvienas iš jūsų, kas panorės, gali nukreipti savo energiją tų žmonių karmos transmutavimui, kurie savo vystymesi sulėtino tempus ir nesugeba suprasti daugelio Dieviškųjų Tiesų. Tai gali būti jūsų artimieji, jūsų giminaičiai ir netgi iš viso nepažįstami žmonės, kuriems jūs jaučiate ypatingą artumą. Jūs galite kiekvieno ateinančių metų mėnesio 23 dieną pašaukti ir transmutuoti tą karmą, kuri trukdo jūsų pasirinktam žmogui pasiekti aukštesnį sąmonės lygį. Kol kas šią dispensaciją kiekvienas iš jūsų gali panaudoti tik vienam žmogui. Pavyzdžiui, savo vyrui ar žmonai, savo vaikui arba vienam iš savo tėvų, o taipogi tam žmogui, kuriam pasirenkate padėti.
Mes nuoširdžiai tikimės, kad ši nauja Dieviškoji galimybė leis mums su jumis greitesniais tempais pakelti Žemės žmonijos sąmonės lygį. Įsivaizduokite, kad prie to kiekio žmonių, kurie pasiekė sąmonės lygį, jiems leidžiantį sąmoningai mums tarnauti, ateinančių metų pabaigoje, pasibaigus metiniam ciklui ir Karminės Valdybos posėdžiui, prisidės dar lygiai toks pats žmonių kiekis! Šitaip mes turėsime galimybę metų pabaigoje padvigubinti mūsų tarnautojų skaičių, žmonių, kurie sugeba prisiimti atsakomybę už planetą ir visų gyvų būtybių Žemės planetoje evoliucinį vystymąsi.
Aš džiaugiuosi jums pranešęs šį svarbų sprendimą! Ir dabar aš pasiruošęs jums duoti dar truputį informacijos, kuri leis jums susiorientuoti esamoje padėtyje, dabar egzistuojančioje pasaulyje. Kalba eina apie katastrofišką neigiamų vibracijų lygio padidėjimą metų pabaigoje. Labai daugelis žmonių jaučia depresijos būsenas ir labai daugelis žmonių praleidžia Naujųjų metų ir Kalėdų šventes labai žemame vibraciniame lygyje, vartodami alkoholį ir užsiimdami kitais nepadoriais ir nederamais dalykais. Visa tai sukuria papildomą planetinės karmos sankaupą, kuri gali privesti prie nepataisomų nelaimių kai kuriuose žemynuose. Todėl kaip visada metų pabaigoje aš kreipiuosi į jus prašydamas saugoti pusiausvyrą, visų pirma savo viduje, ir dėti kaip galima daugiau pastangų balansuojant planetinę karmą ir jūsų šalies karmą. Jeigu savyje jaučiate vidinį poreikį, tai galite kiekvieną dieną, likusią iki šių metų pabaigos, su dviguba ir triguba jėga paskirti maldinei praktikai. Nesivaržykite netgi atsiprašyti iš darbo, kad padirbėtumėte Žemės planetos gerovei atsiskyrę namuose ar bendraminčių grupėje. Skaitykite rožinius, kitas maldas arba užsiimkite meditacijos praktika. Siųskite savo Meilę ir Dėkingumą Žemei. Įsivaizduokite Motiną Žemę kaip gyvą būtybę, kuri leidžia jums gyventi ir vystytis, jumis rūpinasi.** Siųskite savo Meilę Žemei ir tiems elementalams, kurie tarnauja žmogiškajai evoliucijai Žemėje.
Kiekvieną kartą metų pabaigoje mes prašome jūsų papildomos energijos, kurią jūs sugebate mums duoti, ir tai leis mums subalansuoti situaciją planetoje ir išvengti daugelio kataklizmų.
Todėl aš ateinu ir kreipiuosi į jus su prašymu kaip būtybė, turinti Žemės planetoje valdžią ir sauganti planetos pusiausvyrą.
AŠ ESU Buda ir aš džiaugiuosi tuo, kad daugelis iš jūsų priėmėte sprendimą ir pakrypote tarnavimo Žemės žmonijai keliu, pamiršę savo asmenines problemas ir savo asmeninius sunkumus bei negandas.
Iš tikrųjų tik tada, kai jūs visiškai įsitraukę į tarnavimą Gyvybei, visos jūsų smulkios problemos viena po kitos jus palieka ir vieną gražią dieną suprantate, kad esate laisvi nuo viso to, kas smulku ir nereikalinga, kas anksčiau apsunkindavo jūsų gyvenimą. Bet tai buvo kitas gyvenimas, gyvenimas žmogaus, susikoncentravusio į save ir savo problemas. Dabar jūs esate Šviesos būtybė, kuriai rūpi visos planetos gerovė ir harmonija.
Tegul pasauliui būna gerai!
Tegul būna laimingos visos gyvos būtybės, gyvenančios mūsų mylimoje Žemės planetoje. Om.

AŠ ESU Gautama Buda

*Su 23 dienos dispensacija galima susipažinti šiuose Valdovų laiškuose: „Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys“, Laisvės Deivė (2005 04 22); „Apie ateinančio mėnesio karmos palengvinimo galimybę ir laiškus Karminei Valdybai“, Viešpats Surija, (2005 06 23); „Apie naują Dieviškąją malonę“, Numylėtinis El Morija (2005 06 27); „Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą“, Numylėtinis El Morija (2006 01 07); „Pamokymai apie tai, kaip turite priimti viską, kas jus supa tankiame pasaulyje ir subtilesniuose pasauliuose“, El Morija (2006 04 20); „Apie artėjančią Vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena“, Viešpats Maitrėja (2006 06 15); „Apie 23 dienos dispensaciją ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus“, Numylėtinis El Morija (2006 07 19).

**Pavyzdžiui, galite panaudoti meditaciją „Aš myliu tave, Žeme!“.