Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie laimę >

Mokymas apie laimę

AŠ ESU Gautama Buda, vėl atėjęs. Ir kaip visada aš atėjau, kad duočiau jums savo pamokymus, tą laišką pasauliui, kuriam dabar pasaulis jaučia poreikį.
Šiandien aš norėčiau sustabdyti jūsų dėmesį ties tomis jūsų gyvenimo aplinkybėmis, kurios yra jumyse ir trukdo įgyti vidinę pusiausvyrą, ramybę, harmoniją ir laimę.
Ir ta laimė yra ne visai ta laimė, kurią turi omenyje žmonės, kada jie yra gyvenimo įvykių tirštumoje. Mano laimės supratimas ir jūsų laimės supratimas skirtingi. Ir žinote kodėl? Todėl, kad jūs žiūrite į laimę iš vieno savo gyvenimo, kurį gyvenate dabar, aplinkybių požiūrio taško. O aš žvelgiu į laimę ne tik iš dabartinio gyvenimo požiūrio taško, bet ir iš visų savo įsikūnijimų požiūrio taško ir iš visų gyvų būtybių, esančių įsikūnijime Žemės planetoje arba laukiančių savo šių dienų įsikūnijimo, požiūrio taško.
Todėl mūsų su jumis laimės supratimas yra skirtingas. Bet mes galėsime priartinti mūsų laimės supratimus vieną prie kito, jeigu jūs leisite sau išeiti už jūsų įsivaizdavimo apie jus supančią realybę rėmų.
Išplėskite truputį jūsų pasaulio suvokimo diapazoną. Išeikite už to, kas supa jus jūsų gyvenime, už savo kasdienių rūpesčių ir problemų. Todėl, kad tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje, anksčiau ar vėliau pasireiškia jūsų gyvenime. Ir jeigu jūs visąlaik susikoncentravę į savo dabartines problemas, tai ateityje jūs gausite tik šias problemas.
Laimė tai paprasčiausiai jūsų proto būsena. Ir netgi tada, kai jūsų išoriniam protui atrodo, kad problemoms ir rūpesčiams jūsų gyvenime nėra pabaigos, jeigu jūs sugebėsite pakylėti savo sąmonę truputį aukščiau, tai suprasite, kad iš tikrųjų jūs esate pati laimingiausia būtybė šioje visatoje.
Jums atrodo, kad aš šaipausi iš jūsų. Tačiau aš iš savo pakylėtos būtybės požiūrio taško pavydžiu jums, kurie dabar esate įsikūnijime. Patikėkite manimi, kad viską lemia tiktai jūsų sąmonė ir tai, kaip jūs priimate viską, kas aplink jus vyksta. Ir didesnę dalį savo problemų, 99 procentus, jūs susikuriate patys paprasčiausiai tuo, kad negalite savo sąmonėje ištrūkti iš supančios jus tikrovės ribų. Laimė yra paprasčiausiai jūsų proto būsena. Ir iš tikrųjų tas Mokymas, kurį mes duodame, yra Mokymas, kuris savyje neša jums laimę. Jūsų sąmonė mokosi priimti viską, kas jus supa, iš kitos, aukštesnės, realybės požiūrio taško. Ir jūs įgyjate žinių apie Karmos Įstatymą. Ir šios žinios ir įgūdžiai leidžia jums patiems valdyti savo gyvenimišką situaciją. Jūs turite suprasti, kad jūs patys esate tai, kas skiria jus nuo jūsų laimės būsenos. Kitais žodžiais tariant, jūs patys sau trukdote būti laimingi.
Paimkime pavyzdžiu šią situaciją. Sakykim, jūs susirūpinę dėl to, kad kažkas iš jūsų kaimynų ar kitų žmonių turi daugiau negu jūs. Jūs pradedate pavyduliauti, linkėti šiems žmonėms blogo ir kartu jūs tampate vis labiau nelaimingi. Jūs tiesiog įvejate save į kampą. Ir jūsų sąmonė jau nebegali prasiveržti pro pavydo bei pykčio voratinklį.
Dabar pažiūrėkime, kaip elgiasi išmintingas žmogus. Jis moka džiaugtis kitų žmonių laime ir jis moka džiaugtis tuo, kad ne jis, o kažkas kitas turi galimybę kažką nusipirkti, kažką padaryti. Toks žmogus nuopelnus užsitarnauja savo širdyje, kuri leidžia jam pakylėti sąmonę virš kasdieniškumo ir įgyti džiaugsmą ir laimę savo sąmonėje.
Ir tada, kai išmoksite džiaugtis kitų pasiekimais, tai tada atversite sau galimybę irgi pasiekti sėkmę. Ir netgi jeigu pagal šio įsikūnijimo karmą jums neleista turėti per daug ir gyventi pasiturinčiai, vis tiek jūs sukursite sau palankesnes sąlygas kitam įsikūnijimui ir jūsų kitas gyvenimas bus sėkmingesnis ir pilnesnis to, ką žmonės laiko laimės pasireiškimu. Tačiau jei ir toliau ugdysitės pozityvų mąstymą, tai suprasite, kad jokie laimės požymiai, pripažinti jūsų visuomenėje, neatneša tikrosios laimės. Ir tikroji laimė yra tai, kad jūs galite pasiaukoti visų gyvų būtybių gerovei. Jūs aukojatės ir pagal dabar Žemėje gyvenančių žmonių požiūrį esate nevykėlis, tačiau jūs esate tylios vidinės laimės ir palaimos būsenoje. Ir jūs neiškeisite šios savo būsenos į jokius pasaulio turtus.
O, ši būsena, apie kurią jums pasakoju, pasiekiama aukščiausiems įšventintiesiems. Ir labai daugelis iš tų, kurie skaito šias eilutes, gali pagalvoti, kad tai, ką aš jums sakau, jų niekaip neliečia todėl, kad jie per daug susikoncentravę į žmogiškas problemas.
Tačiau aš neatskleisiu jums jokios paslapties, jeigu pasakysiu, kad ši būsena, apie kurią aš kalbu, bus pasiekiama jums visiems atitinkamoje jūsų vystymosi stadijoje. Tai Budos proto būsena. Ir visi jūs su laiku būsite Budomis. Todėl, kad tai aukštesnis žmonijos vystymosi laiptelis. Ir kad ir kaip jūs stengtumėtės atidėti šį laiptelį, jis vis tiek ateis. Todėl, kad tūkstančiai būtybių, jau pasiekusių Budos sąmonės lygį, stovi eilėje, kad įsikūnytų jūsų pasaulyje ir suteiktų jam pagalbą, prisiimdami sau pasaulio nuodėmes ir kentėdami už žmoniją. Šitaip jie išperka žmonijos karmą ir duoda žmonijai vieną šansą po kito tam, kad ji galėtų sugrįžti į evoliucinį vystymosi kelią, o ne būtų sunaikinta eilinio pražūtingo kataklizmo.
Aš laimingas galėdamas duoti jums šiandieninį Mokymą apie laimę. Todėl, kad labai daugelis iš jūsų nelaimingi tik todėl, kad neturi žinių apie Tiesą. Neišmanymas yra visuotinė žmonijos liga. Neišmanymas apgaubia jus kaip koks narkotinis rūkas ir gesina jumyse tą išminties kibirkštį, kurią jūs kažkada gavote iš Išminties Valdovų ir kuri iki tam tikro laiko paslėpta jūsų būtybės viduje. Bet ateis momentas, kai jūsų kibirkštis pradės degti, ir liepsna, kuri įsiplieks jūsų būtybės viduje, apšvies kelią daugeliui paklydusių sielų. Jūs sudegate patys, bet jūs apšviečiate kelią kitiems. Todėl fakelo arba žvakės simbolis reiškia prašvitimą.
Pasiaukojimas ir tarnavimas – tai tos savybės, kurias turite stengtis užsidirbti iš karto, kai tiktai pradedate išeiti iš neišmanymo rūko.
Jūsų laimės būsena tiesiogiai priklauso nuo to, kaip sėkmingai jūs sugebėsite įveikti savyje neišmanymą ir tingumą, šiame etape būdingus daugeliui žmonių.
Aš atsisveikinu su jumis. Ir jaučiu liūdesį, kad negaliu perduoti savo laimės būsenos kaip galima didesniam kiekiui individų, dabar įsikūnijusių Žemėje.

AŠ ESU Gautama, linkiu jums prašviesėjimo ir laimės.