Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Raktas į jūsų ateitį ir į viso... >

Raktas į jūsų ateitį ir į visos planetos ateitį yra jūsų sąmonė

AŠ ESU Gautama Buda, atėjęs pas jus šią dieną.
AŠ ESU atėjau dėl to, kad duočiau kai kurių žinių ir Mokymą. Kaip visada aš naudojuosi indu ir galimybe, suteikta mūsų pasiuntinio Tatjanos.
Dar visai neseniai mes neturėjome galimybės taip laisvai duoti savo Mokymą visam pasauliui. Ir vos prieš dvejus trejus metus niekas nemanė, kad Mokymas gali būti duotas Rusijos teritorijoje. Pažiūrėkite, kaip viskas pasikeitė.
Mes duodame savo Mokymą ir kartu keičiasi situacija Rusijoje ir visoje Žemės planetoje.
Jūs matote ir jūs turite galimybę stebėti, kaip, atrodytų, nežymus įvykis sugeba daryti įtaką visam pasauliui. Galbūt jūs nenumanote, neišvedate analogijos savo gyvenimuose ir nesusiejate juose vykstančių pasikeitimų su tuo įvykiu, kad mes turime galimybę duoti savo diktavimus. Ką gi, mes nė nereikalaujame, kad jūs iš viso išvestumėte kažkokias analogijas. Paprasčiausiai stebėkite tuos pasikeitimus, kurie vyksta jūsų gyvenimuose ir jus supančių žmonių gyvenimuose.
Praeis kuris laikas ir jūs išmoksite atpažinti Pakylėtųjų Pulkų įtaką šiems pasikeitimams. Mes veikiame atvirai ir mūsų veiksmuose nėra nieko, ko mes jums neatskleistume savo diktavimuose. Visas mechanizmas, kurio pagalba mes darome įtaką Žemės planetai ir pasikeitimams, vykstantiems Žemės planetoje, atvirai atskleidžiamas mūsų duodamuose diktavimuose ir mūsų duodamame Mokyme.
Viskas vyksta labai paprastai. Jūs skaitote diktavimus, lankote seminarus, kuriuos mes rengiame su mūsų pasiuntinio ir tų žmonių, kurie panoro mums tarnauti, pagalba. Jūs gaunate energijos, žinių ir jūs keičiate savo sąmonę, savo mąstymą, savo vibracijas.
Jūs darote įtaką kiekvienam žmogui, su kuriuo susitinkate gatvėje, darbe. Tokiu būdu per šiuos metus mes galėjome padaryti įtaką milijonams žmonių. Todėl dabar mes tvirtai įsitikinę galime pasakyti, kad sąmonės pakeitimo procesas eina taip sėkmingai, kad priimtas sprendimas apie tai, jog pasikeitimų procesas Žemės planetoje gali būti maksimaliai pagreitintas. Tai nereiškia, kad artimiausiu metu gresia nemaži kataklizmai ir stichinės nelaimės. Priešingai, jeigu sąmonės pakeitimo procesas ir toliau eis taip pat sėkmingai ir tokiais ryžtingais tempais, tai išvengsite didelių kataklizmų ir nelaimių.
Tačiau mes negalime jums garantuoti, kad kataklizmų ir nelaimių nebus, jei jėgos, kurios mums priešinasi ir yra pasiruošusios bet kokioms aukoms, kad tik pristabdytų permainų procesą, imsis aktyvių veiksmų ir stengsis įtraukti į šiuos veiksmus daugelį žmonių.
Todėl prieš pradėdami kokią nors veiklą savo pasaulyje kruopščiai pasverkite savo motyvus ir pasistenkite suprasti, kokie motyvai veda žmones, kurie jums siūlo dalyvauti vienuose ar kituose renginiuose, įskaitant maldines praktikas. Maldos energija gali būti meistriškai panaudota įgyvendinant tikslus, kurie tiesiogiai priešingi Dieviškiesiems tikslams.
Dabartinis jūsų sąmonės lygis leidžia mums duoti šį Mokymą apie maldos energijos iškreipimą. Visais laikais buvo žmonių, kurie maldos energiją nukreipdavo į Aukščiausias Šviesos oktavas, bet buvo ir žmonių, kurie maldų energiją panaudodavo savo asmeniniams savanaudiškiems tikslams pasiekti. Šiuo atveju jie neveikdavo pagal Dievo Valią. Maža to, tie žmonės, kuriuos jie įtraukdavo į savo veiklą, kūrė karmą.
Visi veiksmai jūsų pasaulyje, visos mintys ir jausmai sukuria karmą. Jūs negalite neveikti, taigi ir negalite nekurti karmos. Tačiau karma būna neigiama ir teigiama. Neigiama karma pailgina jūsų buvimo Žemėje ciklą ir jūs vėl ir vėl būnate priversti įsikūnyti.
Teigiama, arba geroji karma, priešingai – priveda prie to, kad jūsų buvimo Žemės planetoje ciklas sutrumpėja.
Kiekvieno individo likimui ir Žemės planetos reikalams įtaką daro santykis tarp teigiamos ir neigiamos karmos, žmonijos uždirbtos praeityje ir kuriamos dabar, kiekvienu dabarties momentu.
Štai kodėl mes nepaliaujamai kartojame, kad nuo kiekvieno iš jūsų priklauso Žemės planetos ateitis ir vykstantis planetoje permainų procesas.
Kad ir kaip jums būtų sunku, turite visąlaik prisiminti tai, kad jūsų egzistavimas nesibaigia su fizinio kūno mirtimi. O, jūs esate daug daugiau nei jūsų fiziniai kūnai. Kiekvienas iš jūsų turite potencialą tapti Dievu. Ir su laiku visi jūs tapsite Dievais. Išskyrus tik tuos, kurie savanoriškai atsisakys tapti Dievais ir panorės save sutapatinti su fiziniu kūnu. Jūs žinote, kad viskas, kas jus supa, yra didžiulė iliuzija. Ir jūsų pagrindinė užduotis yra pakilti savo sąmonėje virš šios iliuzijos. Tada, kai pakylate virš iliuzijos ir atsisakote prisirišimų prie fizinio pasaulio, jūs tęsiate savo vystymąsi Aukščiausiuose pasauliuose. O jeigu save sutapatinate su fiziniu pasauliu, tai savanoriškai save pasmerkiate mirčiai, nes fizinis pasaulis su laiku nustos egzistavęs, o į Aukščiausius pasaulius jūs nesugebėsite pereiti, nes jūsų sąmonė nepriima Aukščiausių pasaulių.
Todėl raktas į jūsų ateitį ir į visos planetos ateitį yra jūsų sąmonė ir tas lygis, kiek esate pasirengę pakeisti savo sąmonę.
Palankią galimybę, kuri duodama planetai, turi priimti jūsų sąmonė. Turite suvokti, kad yra Dieviškoji galimybė, ir turite siekti šią galimybę priimti ir realizuoti savo gyvenimuose. Tada Dieviškoji galimybė galės būti išreikšta jūsų fiziniame pasaulyje.
Aš papasakojau jums apie mechanizmą, kaip mes darome poveikį fiziniam pasauliui ir kaip mes keičiame fizinį pasaulį. Tai pats natūraliausias keitimo būdas, kuris turi būti panaudotas pirmiausia. Kataklizmai atsiranda dėl to, kad žmonijos sąmonė neatitinka to lygio, kurį šiuo metu Dangus norėtų, kad žmonės turėtų. Todėl mes visada jus perspėjame, kai būna reikalingas sustiprintas jūsų darbas keičiant savo sąmonę.
Dabar aš džiaugiuosi konstatuodamas, jog tie tempai, kuriais keičiasi žmonijos sąmonė, patenkina mūsų keliamus reikalavimus.
Taip ir toliau! Dangus jums dėkingas. Ir jūs galite laukti naujų Dangaus malonių.
Aš džiaugiuosi mūsų šiandieniniu susitikimu.

AŠ ESU Gautama Buda. Om.