Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie atpažinimą >

Mokymas apie atpažinimą

AŠ ESU Gautama Buda, atėjęs pas jus šią dieną.
Mano šiandieninio vizito tikslas yra duoti nedidelį Mokymą. Ir kaip visada jūs patys spręsite, kaip jums pasinaudoti tuo, ką gavote iš dvasinio pasaulio.
Visada jūs pasirenkate patys, tačiau jūsų pasirinkimo laikas yra ribotas.
Tai reiškia, kad jūs galite eksperimentuoti materijoje ir žengti bet kokius žingsnius bet kuria kryptimi, bet tiktai iki to laiko, kol neišsisems kosminė galimybė.
O dabar aš pereisiu prie to, dėl ko atėjau. Taigi, visi jūs anksčiau ar vėliau užduodate sau klausimą apie savo egzistavimo prasmę. Ir tuomet, kai jūsų eksperimentai materialiame pasaulyje jūsų sąmonei tampa nebeįdomūs, jūs metatės už to, kas žinoma, ribų ir pradedate eksperimentus nepažintame pasaulyje.
Jūsų fiziniame pasaulyje yra daug eksperimentavimo galimybių, tačiau labai daug kas pradeda savo eksperimentus su subtiliuoju pasauliu. Ir tuomet, kai pareiškiate susidomėjimą subtiliuoju pasauliu, šis pasaulis vienu ar kitu laipsniu prieš jus atsiveria.
Tačiau štai čia jūsų kelyje jūsų tyko įvairūs pavojai. Reikalas tas, kad viskas subtiliajame pasaulyje, kaip ir fiziniame pasaulyje, paklūsta atitikimo įstatymui. Ir kai jūs siekiate kontakto su subtiliuoju pasauliu, bet jūsų motyvas nėra švarus, tai greičiausiai užmegsite kontaktą su tais subtiliojo pasaulio atstovais, o tiksliau, astralinio plano atstovais, kurie ten gyvena dėl to, kad nenori paklusti tam tikram Įstatymui, egzistuojančiam šioje Visatoje.
Astralinis planas nedaug kuo skiriasi savo vibracijomis nuo jūsų fizinio plano, ir tankieji astralinio plano sluoksniai apgyvendinti būtybių, kurios nenori būti pavaldžios Dieviškajam Įstatymui ir nenori eiti evoliucinio vystymosi keliu.
Todėl, užmegzdami kontaktą su tokiomis būtybėmis, jūs ne per daug pasistūmėjate savo dvasiniame vystymesi, ir netgi atvirkščiai – galite pakliūti į įtaką esybių, kurios eksploatuos jūsų gyvybės srautą savo tikslams.
Dauguma psichinių ligonių apsėsti tokių būtybių. Kai kuriems jų atrodo, kad jie užmezga kontaktą su Pakylėtaisiais Valdovais, jie gali net priiminėti diktavimus ir matyti pakylėtuosius valdovus savo vizijose. Tačiau tai tik bus viso labo kontaktai su astralinio plano gyventojais ir astralinio plano būtybėmis.
Kad išvengtumėte tokių nesėkmių, jūs turite rimtai pagalvoti, kodėl jums reikalingas kontaktas su subtiliuoju pasauliu. Ir jei turite norą gauti diktavimus arba bendrauti su kuo nors iš subtiliojo plano, tai jūs užmegsite kontaktą su esybėmis, kurios trokšta gauti kontaktą su kuo nors, kas įsikūnijęs Žemėje.
Todėl mes daugelį kartų davėme mokymus apie atsargumą užmezgant kontaktą su subtiliuoju pasauliu. Jūsų ketinimai turi būti absoliučiai švarūs, jūs privalote pasiekti tam tikro jūsų keturių žemųjų kūnų švarumo, jūs privalote trokšti tik vieno – Tarnavimo žmonijai, visoms gyvoms būtybėms.
Tuomet, kai jūsų motyvas švarus ir jūsų norai išvalyti, jūs anksčiau ar vėliau užmegsite kontaktą su Pakylėtųjų Pulkais. Bet tegu tai atsitinka kaip galima vėliau todėl, kad pirmiau, nei kreipsitės į kažką, kas yra jūsų išorėje, jums būtinas kontaktas su jūsų vidiniu Mokytoju, su jūsų Aukščiausiuoju AŠ.
Taigi, anksčiau, mano įsikūnijimo Žemėje laikotarpiu, niekas nerizikavo užmegzti kontaktą su subtiliuoju pasauliu, jeigu nebūdavo šalia įsikūnijusio Mokytojo. Daugybė siekiančiųjų klaidžiojo po pasaulį ieškodami to Mokytojo, kuris imtųsi juos mokyti. Ir siekiantieji buvo pasiryžę atlikti patį sunkiausią darbą ir metų metais tarnauti savo Mokytojui tikėdamiesi, kad ateis tas momentas, kai Mokytojas atkreips į juos dėmesį ir duos brangųjį Mokymą.
Dabar, jūsų laiku, jums daug sunkiau, kadangi visą informacinį lauką užpildę įvairūs mokymai, sektos ir grupės, kurios ko nors moko ir kur nors veda savo sekėjus.
Todėl jūsų laiku iš jūsų reikalaujama dvigubo ir trigubo atsargumo. Ir prieš atkišdami savo indą, savo sąmonę, kad gautumėte žinias ir energijas, kurias duoda jūsų pasaulyje nelabai dori žmonės, jūs privalote viską labai kruopščiai pasverti ir tik tada atsargiai priimti sprendimą ir mėginti suprasti prasmę to mokymo, kurį jums pateikia.
Aiškindami, kad laikas pasikeitė, jums kalbama prie kiekvieno kampo apie tai, jog Mokymas, kurį davė Pakylėtieji Valdovai, paseno, Guru ir čelos santykiai ir Įšventinimų Kelias dabar neaktualūs. Ir jums siūlo pakaitalą arba nepastebimai pakeičia tą Mokymą, kurį mes davėme žmonijai dešimtis ir šimtus tūkstančių metų, abejotinu mokymu gražioje šiuolaikinėje pakuotėje.
Ką gi, jūs turite galimybę rinktis. Ir kiekvienas iš jūsų galiausiai gauna tai, ko siekė.
Mūsų reikalas – toliau duoti Mokymą tiems, kurie nori eiti tuo evoliucinio vystymosi keliu, kuris nuo pat pradžių buvo planuojamas Žemės planetos žmonijai. Mes sutikriname mūsų kursą su Didžiąja Centrine Saule. Ir nei vieno rimto sprendimo mes negalime priimti be Didžiosios Centrinės Saulės, kuriai yra pavaldi mūsų Hierarchija, pritarimo.
Kam yra pavaldi ta esybė, kuri duoda diktavimus per jus arba per jūsų pažįstamus? Pamąstykite apie tai, prieš skubėdami užpildyti savo sąmonę begalės nereikalingų diktavimų ir pranešimų iš subtiliojo pasaulio skaitymu.
Remkitės tuo Mokymu apie atpažinimą, kurį mes duodame jums mūsų diktavimuose. Ir septynis kartus atmatuokite, prieš nutraukdami ryšius su Baltosios Brolijos Valdovais ir siekdami gauti diktavimus iš būtybių, kurios vadina save mūsų vardais arba visai nežinomais vardais.
Aš šiandien buvau atėjęs duoti jums svarbų Mokymą apie atpažinimą. Aš tikiuosi, kad daugeliui žmonių, kurie skaito mūsų diktavimus, šis mano nurodymas bus labai savalaikis ir naudingas.
Kaip visada man gaila atsisveikinti.

AŠ ESU Gautama Buda