Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Jūs turite eiti Aukščiausiu Ke... >

Jūs turite eiti Aukščiausiu Keliu

AŠ ESU Gautama Buda, atėjęs pas jus šią Vasaros saulėgrįžos dieną.
Kiekviena diena, kuri susijusi su reikšmingu planetų išsidėstymu, jau savaime yra svarbi.
Kada nors Žemės žmonija sugebės sugrįžti į suvokimą tų žinių, kurios buvo žinomos seniausioms civilizacijoms, egzistavusioms Žemėje prieš daugelį dešimčių ir šimtų tūkstančių metų, bet dabar Žemės žmonijai tapo nepasiekiamos.
Paslaptis labai paprasta. Jeigu jūs žinote tai, ką jums rodo žvaigždės, ir nevykdote žvaigždžių nurodymų, tai jūs prarandate žinojimą.
Lygiai taip, kai mes jums duodame šias žinias, kurios yra šiuose diktavimuose, ir jūs jų savo gyvenime nevykdote, nesivadovaujate šiomis žiniomis savo kasdieniame gyvenime, tai žinios paimamos.
Jums duodama galimybė, Dieviškoji galimybė, Šviesos nešėjų per daugelį gyvenimų užtarnauta kančiomis ir kankinių mirtimi.
Jūs turite galimybę turėti šį gryną Dieviškosios Tiesos ir Dieviškojo įkvėpimo šaltinį.
Ir jeigu jūs nepasinaudosite tomis žiniomis, nurodymais ir mokymais, kurie išdėstyti šiuose diktavimuose, tai prarasite savo sąmonės proveržio galimybę. Jūs prarasite galimybę pakilti į kitą, aukštesnę, viršūnę kopiant į Dieviškąją sąmonę.
Ir, atvirkščiai, jeigu žmonių, sugebančių suvokti ir panaudoti žinias, kurias jūs gaunate su šiais diktavimais, skaičius augs ir pasieks atitinkamą kritinę ribą, tai Dieviškųjų žinių tėkmė bus padidinta ir sustiprinta. Ne tik per šį pasiuntinį, bet ir per dešimtis ir šimtus kitų pasiuntinių, kurie sugebės praeiti savo įšventinimus ir bendrų kiekvieno šviesnešio pastangų dėka, kuris savo gyvenime galės vadovautis žiniomis ir pamokymais, išdėstytais šiuose diktavimuose. Kiekvienam kitam, kas praeis atitinkamus įšventinimus ir įgis galimybę kalbėti mūsų vardu, savo sugebėjimams įgyti prireiks daug mažiau pastangų.
Ir kiekvienas iš jūsų turi prisiminti tai, kad savo sąmone įžengdami į bendrą tėkmę, dalyvaudami platinant žinias ir informaciją, netgi paprasčiausiai vadovaudamiesi savo gyvenimuose iš mūsų gautais nurodymais, jūs sukuriate didesnio tarpusavio apsikeitimo tarp mūsų oktavų galimybę, prisidedate prie mūsų pasaulių suartinimo.
Žmonijos sąmonės augimo procesas yra kolektyvinis procesas. Visada Dievas siųsdavo savo pasiuntinius ir pranašus, ir kiekvieną kartą žmonijai buvo duodamas šansas. Ir šis šansas retai būdavo panaudotas mūsų pasiuntiniams būnant gyviems. Tačiau tas impulsas, kurį pasišventusio sąmonė atnešdavo į Žemės planetos fizinį planą, sugebėdavo pažadinti sąmonę tų individų, kurie buvo pasiruošę, ir žmonijos sąmonėje įvykdavo staigus proveržis. Labai svarbu atnešti impulsą iki fizinio Žemės planetos plano, tačiau ne mažiau svarbu, kad atsirastų tie, kas pagriebs šį impulsą ir sugebės jį panaudoti kasdieniuose reikaluose.
Duodama energija kūrybai. Duodama energija jūsų sąmonės išplėtimui. Ir tai, kaip jūs pasinaudosite šia energija, tiesiog nulems tolesnę istorijos eigą.
Šviesnešio sąmonė, veikiama Dieviškosios energijos, pasiruošusi užsiliepsnoti kaip fakelas. Tačiau daug svarbesnė užduotis yra yra fakelo nešimas. Ugnies išsaugojimas ir palaikymas žymų laiko tarpą. Nemanykite, kad jūsų veikla palaikant ugnį susijusi tik su maldų ir liepimų skaitymu. Kiekvieną jūsų buvimo Žemėje sekundę jūs turite vadovautis mūsų nurodymais ir visąlaik, kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje, eiti Aukščiausiu Keliu.
Niekada nereikia pamiršti, kad atėjote į savo pasaulį, kad įgytumėte patirties. Ir kiekvieną savo buvimo Žemėje minutę jūs renkatės, kaip nukreipti savo gaunamą energiją.
Visąlaik išsaugoti Dieviškąjį nusiteikimą, būnant gyvenimo tirštumoje, yra tai, ko dabar iš jūsų reikalaujama. Savo sąmonėje jūs visąlaik turite būti kalnų viršūnėse. Tačiau nuolatos po kojomis jausti žemę. Ir taip, kaip savo gyvenimuose vadovaujatės tos šalies, kurioje jūs gyvenate, įstatymais, taip savo gyvenimuose nuolatos turite vadovautis Dieviškuoju Įstatymu.
Visada yra galimybė eiti Aukščiausiu Keliu ir visada yra galimybė nusiristi žemyn. Ir tuo momentu, kai sunkioje jūsų gyvenimo situacijoje renkatės, visada prisiminkite tai, kad jūs daug didesni, negu jūsų fizinis kūnas. Jūs turite Dieviškąją prigimtį ir jūs nemirtingi. Todėl, kai renkatės, visada vadovaukitės tuo, kaip tai bus naudinga jūsų sielai.
Jeigu jums reikia veidmainiauti tam, kad išsaugotumėte darbą, prisitaikytumėte ir meilikautumėte savo vadovui, kad išsaugotumėte savo darbo vietą, visada rūpinkitės savo siela. Jūsų siela visada žino, kaip bet kurioje situacijoje reikėtų elgtis. Ir tegul jūsų poelgiai prieštaraus daugelio jus supančių žmonių nuomonei ir jums labai artimų žmonių nuomonei, visada stenkitės elgtis taip, kaip bus teisinga žvelgiant iš Aukščiausios jūsų dalies požiūrio taško.
Visada laikykite prieš save Jėzaus vaizdinį. Jis gi galėjo išvengti kankinio mirties. Ir jis netgi galėjo dėti pastangas ir tapti imperatoriumi. Bet kuris iš jo mokinių buvo pasiruošęs paaukoti gyvybę, kad stotų į grumtynes ir apgintų savo Mokytoją. Tačiau Jėzus buvo nukryžiuotas. Kiekvienas iš jūsų savo gyvenime turite vadovautis tuo pavyzdžiu, kuris jums duotas. Ir jei prieš jus iškyla klausimas – atsižadėti savo įsitikinimų, savo sąžinės ir išsaugoti darbą arba kažką, kas jums yra vertinga, tai niekada nepamirškite, kad jūsų gyvenime yra daugiau negu paprastas jūsų fizinių poreikių tenkinimas.
Jūs turite eiti Aukščiausiu Keliu ir visada būti Aukščiausiame Kelyje.
Aš buvau princu ir aš turėjau viską. Aš turėjau jauną žmoną ir man gimė kūdikis. Aš turėjau viską, apie ką gali tik žmogus svajoti, kai jis gyvena Žemėje. Tačiau aš žinojau, kad yra kažkas daugiau, dėl ko mes ateiname į Žemę. Ir aš viską palikau ir išėjau.
Daug metų praėjo, kol sugebėjau surasti savo Kelią. Ir šis Kelias nebuvo susijęs su turtais, namais ar šeima.
Yra Aukščiausias Kelias, kuriuo anksčiau ar vėliau žengsite visi.
Tai nereiškia, kad aš kviečiu jus visus palikti savo šeimas ir išeiti į atsiskyrėlių būstą. Jūsų gyvenimas jums suteikia žymiai didesnių galimybių praeiti įšventinimus. Jūs pakylate savo sąmonėje ir priimate tuos sprendimus, kurie prisideda prie jūsų sąmonės vystymosi. Jūs renkatės, vadovaudamiesi Aukščiausiu Įstatymu. Ir jeigu jums pavyks praeiti savo įšventinimus ir pasiekti Kristaus ir Budos sąmonės lygį, nepasišalinant iš savo įprasto gyvenimo, tai šitai yra kaip tik tai, ko iš jūsų reikalaujama šiame žmonijos vystymosi etape.
Ir dar, niekada neturite pamiršti, kad kaip tik jūs savo sąmonėje pasiekiate proveržį, tai jūsų aplinka keičiasi. Atsitraukia tie žmonės, kurie nepasiruošę priimti jūsų naujo sąmonės lygio ir ateina tie žmonės, kurių vibracijos panašios į jūsų. Taipogi nepamirškite to, kad jeigu vienas savo sąmonėje prasiveržia, tai jis daro įtaką visiems žmonėms, su kuriais jis šiame gyvenime karmiškai susijęs. Ir daugelis sielų, gavę būtiną impulsą per šį žmogų, sugeba išskleisti savo sąmonę ir įvykdyti proveržį.
Visada prisiminkite, kad subtiliajame plane visi jūs tarpusavyje susiję ir vieno pergalė priveda prie daugelio sąmonės pakylėjimo.
Kiekvienas iš jūsų esate vertingas savo vietoje ir kiekvienas iš jūsų sugeba daryti tą darbą, dėl kurio jis atėjo į įsikūnijimą, būdamas būtent toje vietoje, kur jis gimė ir gyvena.
Jūsų gyvenime visada yra vietos žygdarbiui ir pasiaukojimui, ir heroizmui.
Todėl daugeliui sąmonės pakitimas reiškia tiesiog viso jų gyvenimo pasikeitimą. Jūs negalite daugiau praleisti nesuskaičiuojamų valandų prie bendro švenčių stalo. Jūs negalėsite pakęsti roko muzikos vibracijų. Savo aplinkoje būsite priversti atsisakyti visko, kas neatitinka Dieviškųjų vibracijų. Ir daugeliui iš jūsų tai prilygs tam poelgiui, kurį padariau aš, kai išėjau iš savo tėvo rūmų.
Ir tada, kai jūs pasirinksite pralaimėjimą ir nekovosite su savo priešais, praradę viską ir leidę jūsų priešams jus nukryžiuoti, tai įvykdysite tai, ką įvykdė Jėzus prieš 2000 metų.
Patikėkite manimi, kiekvieno iš jūsų gyvenimuose yra momentų, kai jūs galite pasielgti taip, kad jūsų padarytas poelgis bus lygus pagal savo dvasinį pasiekimą tiems poelgiams, kuriuos visais laikais darydavo šventieji.
Ir jeigu jūs matote, ką turite daryti ir kaip pasielgti, negudraukite su savimi. Jūsų siela visada žino Aukščiausią Kelią. Ir jūsų nusiminimas, ir gailestis sau, ir nuobodulys sako jums būtent tai, kad jūs nedarote ir nenorite daryti to, dėl ko jūsų siela atėjo į įsikūnijimą.
Tie šviesnešiai, kurie vykdo savo pareigą ir savo misiją, dega ir neša savo Šviesą pasauliui, nežinodami nei miego, nei poilsio.
Jūs pažadinti. Nejaugi jūs vėl atsigulsite miegoti, apsivertę ant kito šono?

AŠ ESU Gautama Buda