Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mūsų užduotis - pamaitinti Žem... >

Mūsų užduotis - pamaitinti Žemę naujomis vibracijomis, nauja sąmone ir nauju požiūriu į pasaulį

AŠ ESU Gautama Buda, vėl atėjęs.
Nuo to laiko, kai buvome susitikę paskutinį kartą, įvyko keletas dalykų subtiliajame Žemės planetos plane. Ir aš norėčiau trumpai jus su tuo supažindinti. Sukauptas neigiamas energijas, kurios neišvengiamai turi sukelti eilinį kataklizmą, pavyko lokalizuoti šių neigiamų energijų atsiradimo vietose.
Todėl tai, ką mums nepasiseks neutralizuoti ir padaryti nekenksmingą, atsilieps visų pirma tiems žmonėms, kurie sukūrė savo minčių ir savo jausmų pabaisas.
Kaip Nojaus laikais perspėjama ir duodamos užuominos per skirtingus žmones. Bet žmonės linkę užsikimšti ausis ir nieko negirdėti. Užmerkti akis ir nieko nematyti.
Vieni žmonės parodo visiško netvarkingumo ir neatsakingumo stebuklus, kiti žmonės išreiškia heroizmo ir pasiaukojimo stebuklus, kad užkirstų kelią tam, kas neišvengiama.
Kiekvienas veikia taip, kaip jis laiko tinkama veikti. Ir kiekvienas veikia priklausomai nuo to, kieno patarimais jis linkęs vadovautis savo gyvenime.
Artinasi įvykiai, kurie vėl nurodys į daugumos Žemės gyventojų vibracijų neatitikimą Naujos Epochos vibracijoms, kurios atėjo ir toliau ateina į Žemę.
Tokiu būdu, einant vienas po kito einančių priartėjimų keliu, bus įvykdyta tai, kas turi būti įvykdyta Žemės planetoje. Numylėtiniai čelos, niekada neverta eiti prieš Dievo Valią, niekada neverta veikti priešingai tiems planams, kurie Aukščiausio Įstatymo numatyti Žemės planetai.
Taigi kiekviename kultivuojami teisingi siekiai ir Dieviškosios savybės. Ir kiekvienas gauna galimybę išreikšti savo vidinę esmę.
Kodėl duodamas Mokymas, kad jūs turite rūpintis tik savimi, savo mintimis ir savo jausmais? Kodėl negalite vadovauti kitiems individams ir priversti jų elgtis taip, kaip jums atrodo teisinga? Todėl, kad viską, kas vyksta, ir viskas, kas vyks planetoje ir su kiekvienu individu, lemia vienų ar kitų energijų turėjimas jų auroje, jų jėgos lauke.
Jeigu turite daug neigiamos energijos ir prikaupėte jos per daugelį įsikūnijimų Žemėje, tai kad ir kaip jūs stengtumėtės išvengti to, kas pagal jūsų karmą turi įvykti, jums nieko neišeis. Ir, kita vertus, jeigu pasirūpinote savo mintimis ir savo jausmais iš anksto, jeigu atsisakėte didesnės karminio bagažo dalies, kad ir kaip kas stengtųsi jums pakenkti, jam nieko neišeis.
Jūsų priešai dės pastangas jums pakenkti, bet jeigu jūsų auroje nėra nieko, už ko galima užsikabinti, tai bet kurie jų veiksmai jums visiškai nepakenks, bet pasitarnaus jūsų naudai.
Čia ir yra paslaptis, kaip išgyvena žmonės tomis sąlygomis, kuriomis neįmanoma išgyventi. Ir tai paaiškina, kodėl žmonėms atsitinka taip, kaip jiems atsitinka, ir nieko nepaliečia aplink juos.
Todėl visiškai beprasmiška dėti pastangas tam, jog sau ir jus supantiems žmonėms įrodinėtumėte, kad esate geri ir visiškai ištikimi Dievui. Visi jūsų poelgiai, mintys ir jausmai saugomi jūsų auroje ir vadinamosiose akašos kronikose. Todėl žaisti žaidimus su Kosminiu Įstatymu, kuris egzistuoja šioje visatoje, paprasčiausiai beprasmiška. Todėl jums sakoma, kad rūpintumėtės tik savo mintimis ir jausmais, tuo, kaip elgiatės ir ką darote.
Jūs negalite padėti žmogui, jeigu jūsų pagalbos jis nenori priimti. Negalite nieko jėga priversti pritarti jūsų įsitikinimams. Bet visada turite galimybę pasidalinti savo žinių brangenybėmis su tais, kas pasiruošę jus išklausyti. Ir paslaptis yra tokia, kad žmogus, kuris pasiruošęs priimti jūsų rūpestį ir jūsų žinias, turi tokią sąmonę ir vibracijas, kurios leidžia jam šitai padaryti. Ir tą sąmonę ir tas vibracijas jis įgijo ne per vieną įsikūnijimą.
Todėl neeikvokite jėgų tam, kad primestumėte savo požiūrį tiems, kas nenori jūsų girdėti. Geriau suraskite savo aplinkoje žmones, kurie pavargo nuo beviltiškumo, karaliaujančio šiame pasaulyje, nuo priplėkusios atmosferos, kuri juos supa. Šiems žmonėms tos žinios, kurias jiems pasiūlysite, bus kaip stebuklingas balzamas, palengvinantis jų egzistavimą ir patepantis jų žaizdas, kurias jie gavo prisilietę su ne pačiomis geriausiomis jūsų pasaulio pusėmis.
Visada turite galimybę surasti nors vieną žmogų iš savo aplinkos, kuriam reikalinga jūsų pagalba ir tos žinios, kurias jam galite pasiūlyti. Deja, žmonijos sąmonės lygis toks, kad tik nežymi žmonijos dalis sugeba suvokti tas žinias, tas energijas ir tą informaciją, kurios yra šiuose diktavimuose, kuriuos mes duodame per šį pasiuntinį.
Mes visiškai suvokiame, kad galbūt mes sugebėsime pažadinti sąmonę keliems tūkstančiams ar dešimtims tūkstančių žmonių per visą pasaulį.
Bet, patikėkite manimi, numylėtiniai čelos, pradžioje šito visiškai pakanka.
Ir ta informacija, ir tos vibracijos, ir tos žinios, kurias sugeba suvokti nedaugelis, kas iš anksto paruošė savo šventoves šios informacijos priėmimui, bus saugoma jų energetiniame lauke, jų auroje.
Žemės žmonės subtiliajame plane tarpusavyje labai susiję. Yra kolektyvinės nesąmoningos žmonijos sąvoka. Kai žinios, kurias mums pasiseka įdėti į vieno dviejų žmonių galvas, paplinta nepriklausomai nuo daugelio žmonių sąmonės. Ir jeigu jie kur nors išgirs visiškai naujas Žemei žinias, daugeliui žmonių atsiranda jausmas, kad jie jau girdėjo apie tai ir iš kažkur tai žino, bet vargu ar galės jie pasakyti jums šaltinį, iš kur jie pasisėmė savo žinių.
Subtilios jūsų pasaulio vibracijos sugeba pasiekti daugelį individų, net jeigu tai iš pradžių neranda atgarsio jūsų išorinėje sąmonėje. Prisiminkite, kad žmogaus sandara panaši į matriošką ir jautresnė žmogaus dalis visada labai atjauti tam, kas vyksta informaciniame Žemės lauke.
Jūsų fizinis kūnas ir jūsų išoriniai organai yra kaip dinozaurai, kurie niekaip negali prisitaikyti prie greitai besikeičiančios tikrovės, greitai besikeičiančių šio pasaulio vibracijų. Ir kaip savo laiku išmirė dinozaurai, taip su laiku ir jūs būsite priversti išsiskirti su savo fiziniais kūnais.
Todėl mes jums duodame mokymą apie meditacijas. Todėl mes nukreipiame jūsų sąmonę į subtiliuosius pasaulius. Palaipsniui jūsų sąmonės svorio centras persislinks į jūsų subtilesnius kūnus. Ir įgysite didelį paslankumą, lengvumą. Iš esmės jūsų fiziniai kūnai yra pagrindinio rūpesčio, esant įsikūnijime, objektas. Ir didelę laiko dalį, kurią būnate Žemėje, jūs priversti prižiūrėti savo kūnus, prausti juos, maitinti juos, aprengti, gydyti.
Ar galite įsivaizduoti, kaip veržliai vystysis žmonijos evoliucija, kai ji atsilaisvins nuo savo kūnų ir kartu atsilaisvins nuo būtinybės tiek laiko praleisti rūpinantis savo kūnu.
Ir labai nustebsite, jeigu aš pasakysiu, kad iš tikrųjų jūs jau seniai būtumėte atsilaisvinę nuo savo fizinių kūnų ir tęstumėte evoliuciją subtilesniame plane, bet jus sulaiko ir vėl ir vėl priverčia ateiti į įsikūnijimą jūsų prisirišimai prie savo fizinių kūnų ir prisirišimai prie visko, kas egzistuoja fiziniame plane.
Ir vienintelis, kas stabdo jus jūsų vystymesi, - tai jūsų sąmonės lygis ir jūsų prisirišimo laipsnis prie savo išorinės asmenybės, prie savo ego, prie tos savo pačių dalies, kuri egzistuoja fiziniame plane ir susijusi su fizinio plano subtilesniais planais - mentaliniu ir astraliniu.
Ir bet kurių kataklizmų, bet kurių katastrofų būtų galima išvengti, jeigu žmonija sugebėtų atsiskirti su žemąja savo pačių dalimi. Visi neharmoningi šio pasaulio reiškiniai susiję su neharmoninga ir netobula žmonių sąmone. Ir iš tiesų nuo kiekvieno iš jūsų priklauso viskas, kas vyksta, ir viskas, kas gali įvykti Žemės planetoje. Jūs paprasčiausiai skaitote šiuos diktavimus, paprasčiausiai įsisavinate informaciją, kuri yra šiuose diktavimuose, ir ta įtaka, kurią jūs darysite Žemėje vykstantiems įvykiams, bus panaši į linges. Jūs suminkštinsite bet kokią nelaimę, bet kurį kataklizmą.
Mūsų užduotis - pamaitinti Žemę naujomis vibracijomis per tų žmonių sąmonę, kurie sugeba priimti mūsų duodamas žinias, naujomis vibracijomis, nauja sąmone ir nauju požiūriu į pasaulį.
Labai greitai jūs pamatysite, kaip viskas aplink jus pradės keistis. Ir tai iš tiesų bus panašu į stebuklą, bet šis stebuklas, numylėtiniai, įvyks tik su jūsų pagalba.

AŠ ESU Gautama Buda