Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie Bendruomenę >

Mokymas apie Bendruomenę

AŠ ESU Gautama, vėl atėjęs per mano Pasiuntinį.
Šiandien aš noriu apsistoti ties tarpusavio santykių tarp skirtingų bendruomenių ir religinių krypčių tema.
Labai lengva nustatyti asmeninius santykius su Dievu jūsų viduje. Ir labai sudėtinga nustatyti santykius su kitais žmonėmis, kurie, atrodytų, eina su jumis vienu keliu ir turėtų būti jūsų draugai. Bet būtent iš šitų žmonių, kurie žengia su jumis vienu Keliu, sulaukiate didžiausio pasipriešinimo ir tokių neigiamų jausmų, kaip neapykanta, pavydas, smerkimas.
Kodėl?
Daugeliui iš jūsų kilo šis klausimas. Ir daugelis iš jūsų bandėte rasti į jį atsakymą, bet veltui.
Jūsų bendrakeleiviai Kelyje iš tikrųjų yra jūsų karminiai partneriai. Jūs prisitraukėte vienas kitą tam, kad išspręstumėte savo karminius prieštaravimus. Nėra nei vienos skolos, kuri jums gali būti dovanota. Todėl, kai pakylate į atitinkamą dvasinių pasiekimų lygį, tai negalite toliau judėti tol, kol nesusitiksite su visais įsikūnijime esančiais individais, su kuriais turite neišspręstų karminių problemų.
Todėl jūs patenkate į žmonių, besigilinančių į Mokymą, norinčių pasiekti nušvitimą Dieviškosios Tiesos pažinimo srityje, bendriją, bet kita vertus, tie patys žmonės yra jūsų seni karminiai skolininkai, arba jūs jiems turite grąžinti savo karminę skolą.
Todėl labai dažnai prieštaravimai dvasinėse kryptyse pasireiškia taip aštriai, prieina prie tokio priešiškumo, kad ima atrodyti, jog iš tikrųjų šie žmonės neturi nieko bendra su Dievu ir tarnauja pačiam velniui.
Kiekviename iš jūsų yra Dievas ir kiekviename iš jūsų yra velnias. Nėra žmonių, esančių įsikūnijime, kurie būtų tobuli.
Pati tobulybė, kad įsikūnytų jūsų pasaulyje, turi savanoriškai prisiimti tokias sunkias karmines problemas, būdingas šiai planetai, kad susitikę su šia Dieviška tobulybe kūne manote, jog susitikote su pačiu velniu.
Tiesa yra ta, kad tobulesnės sielos, ateidamos į įsikūnijimą, stengiasi paimti sau kaip galima didesnį karminį bagažą, kuris priklauso kitiems žmonėms, kad palengvintų jų naštą.
Todėl šiandien duodu jums šį Mokymą ir šį supratimą apie bendruomenės žmonių tarpusavio santykius bei paaiškinu, kodėl daugelis žmonių, susidūrę su tokiomis bendruomenei būdingomis problemomis, linkę išeiti ir ieškoti kitos bendruomenės, kur problemos mažesnės ir kuri harmoningesnė. Bet tie žmonės pamiršta, kad pagal savo vibracijas prisišlies būtent prie tos žmonių grupės, kuri leis jiems pačiu greičiausiu būdu atidirbti karmines skolas.
Ne visas netobulybes galite įveikti maldų ir kitų dvasinių praktikų pagalba. Dalį šių netobulybių galima įveikti tik susitikus gyvenime su tuo žmogumi, su kuriuo jus sieja karma, ir atidirbti šią karmą betarpiškai bendraujant ir išsprendžiant konfliktą, jį įveikiant visų pirma savo sąmonėje.
Todėl niekada neverta pykti ar piktintis, kai kažkas iš jūsų brolių Kelyje pasielgia su jumis, kaip jums atrodo, neteisingai.
Jūs turite galimybę atiduoti savo karminę skolą šiam žmogui pačiu švelniausiu būdu iš visų galimų. Įsivaizduokite, kad užmušėte šį žmogų praėjusiame arba viename iš praėjusių savo gyvenimų. O šiame gyvenime šis žmogus įskaudino jus tik žodžiu arba išvijo iš bendruomenės, arba intrigomis ir apkalbomis padarė jūsų buvimą bendrijoje nepakeliamą.
Nors daugeliui iš jūsų atrodo, kad būtų daug geriau, jeigu būtumėte nužudyti, nei kentėti šį sielos skausmą.
Leiskite Dievui spręsti, kaip turite atidirbti savo karminę skolą. Leiskite Dievui rūpintis jūsų siela. Patikėkite, gaunate būtent tuos išbandymus ir susiduriate būtent su tomis situacijomis, kurios geriausiai padeda jums eiti Keliu į priekį.
Kad ir kiek bėgiotumėte po skirtingas religines grupes ir bendruomenes, ieškodami vietos, kur gerai jaustumėtės tarp bendruomenės žmonių, niekur nerasite to, ko ieškote, nes energijos, esančios jumyse pačiuose, jūsų auroje, neleis rasti vietos Žemėje, kur galėtumėte pasislėpti nuo savo karminių skolų. Ir tiktai jūsų nerealioji dalis, jūsų ego, skatina jus apkaltinti dėl savo problemų kažką už jūsų pačių ribų.
Kol neįveiksite šio savo priešo pasipriešinimo, tol susidursite su tomis situacijomis, kurios jus žeis ir sukels stiprius išgyvenimus bei dvasines traumas.
Jūs negalite pakeisti kitų žmonių ir negalite pakeisti gyvenimo Žemėje, šiaip ar taip, jūs nesugebėsite pasiekti apčiuopiamų rezultatų per vieną gyvenimą, bet galite pakeisti savo požiūrį į gyvenimo aplinkybes. Galite pakeisti savo požiūrį į tuos žmones, kurie įžeidinėja jus arba blogai su jumis elgiasi.
Jeigu esate auksas, tai kad ir į kokį gyvenimo purvą įkristumėte, kad ir kaip jus vadintų jūsų skriaudėjai, vis tiek pasiliksite auksas.
Ir kiekvienas iš jūsų yra toks aukso grynuolis. Jūs visi savo viduje turite pačią tobulybę. Bet purvo sluoksnis, po kuriuo paslėpta jūsų tobulybė, jūsų auksas, neleidžia kitiems žmonėms įžvelgti jūsų Dieviškosios tobulos prigimties.
Ar galima kokioje nors grupėje sukurti santykius, kurie atitiktų aukštus Mokymų standartus, duodamus Valdovų, pranašų, pasiuntinių?
Aišku, galima ir pasiekiama. Bet tiktai tuo atveju, jeigu ta grupė iš esmės juda Dieviškojo plano link, jeigu trokšta pasiekti Dieviškojo tarnavimo aukštumas, pasireiškiančias kaip tarnavimas artimui, tarnavimas gyvybei bet kuriame jos pasireiškime.
Grupė, sudaryta iš individų, pasiekusių reikšmingų dvasinio kelio pakopų, visada harmoninga ir joje nėra konfliktų. Bet būtina, kad tokioje grupėje būtų nors vienas žmogus, turintis gana aukštą pasiekimų lygį, o jos nariai stengtųsi sekti šio žmogaus pavyzdžiu.
Būna ir taip, kad žmogus praregi, jį apima dvasinis nušvitimas ir jis stengiasi perduoti savo patirtį jam artimiems grupės žmonėms, bet, užuot palaikę ir džiaugęsi ta patirtimi, tie žmonės jo visiškai nesupranta ir netgi apkaltina netobulumu ir puikybe.
Šiuo atveju bendras grupės lygis toks, kad negali savo sąmonėje suvokti savo kolegos pasiekimų. Ir grupė praranda orientyrą, žmogų, kuris galėjo jai perduoti savo Šviesą ir savo pasiekimus.
Daug situacijų susidaro skirtingose grupėse. Bet visas šias situacijas būtina pereiti, būtina priimti, ir jos sudaromos Kūrėjo tam, kad turėtumėte galimybę tapti tobulais Dievuje, atsisakydami savo netobulybių.
Todėl kiekvienas gauna tai, ko jis užsitarnauja. Bet aš nenoriu, kad po šiandieninio pokalbio jus apimtų beviltiškumas ir nusiminimas.
Iš tikrųjų sąmonės pakėlimo į naują lygį procesas įvyksta labai greitai, per kelias sekundes. Jums būtina tik visąlaik turėti savo sąmonėje teisingą orientyrą, teisingą kryptį ir teisingą siekį.
Ir mes duodame šiuos diktavimus turėdami tikslą nukreipti jūsų sąmonę ir jūsų siekiams duoti teisingą kryptį.
Nekreipkite dėmesio į purvo sluoksnį, dengiantį supančių jus žmonių sielas. Mokėkite pro bet kurį purvo sluoksnį įžiūrėti kiekvieno žmogaus Dieviškąją prigimtį.
Ir išsirinkite iš savo aplinkos teisingus sekimo pavyzdžius. Tam šiuose diktavimuose duota daug raktų.
Aš linkiu jums sėkmės jūsų Kelyje.

AŠ ESU jūsų brolis Gautama.