Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Dabar – labai siauras evoliuci... >

Dabar – labai siauras evoliucijos kelio etapas (MP3)

AŠ ESU Gautama Buda.
Aš atėjau šią dieną, kai priimta švęsti naujų metų pradžią.
Šią dieną ateiti man tapo tradicija.
Ką gi, aš pradėsiu.
Jūs tikriausiai pastebite, kas su kiekvienais metais vyksta Žemėje? Už viso jus supančio šurmulio visgi galima atskirti tą bendra, kas vyksta. Atrodo, jog žmonės iš įpratimo daro kažkokius darbus, bet šie darbai neatneša ankstesnės prasmės, pasitenkinimo, džiaugsmo.
Viskas juda iš inercijos. Ir ateis laikas, kai senas mąstymas, senas gyvenimo būdas išsems savo judėjimo momentumą. Ir nustebęs pasaulis pamatys, kad prasidėjo nauja.
Dabar kaip tik tas momentas, kai turi užgimti nauja sąmonė, naujas mąstymas ir naujas gyvenimo būdas. Ir tai iš pradžių atrodys labai neįprasta, nebūdinga ir svetima. Praeis kažkiek laiko ir naujo laiko bruožai vis labiau ir labiau užvaldys žmonių sąmonę.
Dabar jums sunku tuo patikėti, bet šitai bus.
Šito negali nebūti. Ir svarbiausia, kas turi atsirasti, tai – bendrijos sąmonė, ne ta bendrijos sąmonė, kai kiekvienas stengiasi gyventi kito sąskaita, o ta bendrijos sąmonė, kai kiekvienas stengiasi padėti visiems. Ir šitai yra tai, ko jums reikia siekti. Turite savyje išauginti naujos sąmonės daigus. Turite savyje išauginti vienybės su visa gyvybe jausmą. Labai maža tų, kas naują sąmonę sugeba suvokti jau dabar. Todėl jums vertėtų sujungti savo pastangas.
Nauja visada sukeldavo pasipriešinimą ir nepriėmimą. Jūsų užduotis – padaryti taip, kad nauja įsilietų į tai, kas egzistuoja. Kad palaipsniui įvyktų senų pavyzdžių pakeitimas naujais.
Tada galėsime išvengti radikalesnio kelio.
Kuo daugiau žmonių savo širdyse aptiks naujos sąmonės daigus, tuo visai žmonijai bus paprasčiau pakilti į naują lygį.
Neatskleisiu jokios paslapties, jei pasakysiu, jog egzistuoja kolektyvinis visos žmonijos nesąmoningumas. Ir tada, kai šiame nesąmoningume susikaupia tam tikras momentumas agresijos, baimės, noro gyventi artimojo sąskaita, tada vyksta karai ir sugriovimai.
Tačiau dabar atėjo laikas, kai kolektyviniame žmonijos nesąmoningume vyksta teigiamos energijos, nukreiptos į Gerovę, Gėrį, Meilę, kaupimas.
Anksčiau ar vėliau tai, kas vyrauja subtiliajame plane, pradeda nusėsti į fizinį planą.
Dabar į fizinį planą nusėda dvylikos metų senumo jūsų sąmonės būsena. Jūs skinate savo buvusių klaidų ir paklydimų vaisius.
Dabar laikas teka pagreitintai. Ir tai, ką jūs savo sąmonėje sukursite dabar, į fizinį planą nusės po septynerių metų. Todėl jums vertėtų laikyti savo sąmonę maksimaliai jums pasiekiamame lygyje.
Yra žmonių, kurie save atiduoda sudraskyti mums priešingoms jėgoms. Jie neturi savo viduje Dieviškosios energijos šaltinio. Todėl pagrindinė jų užduotis – gauti jūsų energijos. Tuos žmones pažinsite pagal tuos vaisius, kurie juos supa fiziniame plane. Nepaisant išorinės malonios išvaizdos, aplink juos karaliauja dvasinė dykuma.
Todėl jums vertėtų būti labai atsargiems ir neišlaistyti brangios Dieviškosios energijos, kurios planetai taip trūksta, menkniekiams.
Prisiminkite, kur nukreiptas jūsų dėmesys, – ten teka energija. Todėl energiją stenkitės nukreipti teisingų jūsų pasaulio pavyzdžių kultivavimui. Vaisiai fiziniame Žemės planetos plane nedels pasireikšti.
Jums vertėtų kontroliuoti kiekvieną Dieviškosios energijos ergą. Todėl svarbiausia jums tampa išimti iš savo sąmonės ir iš jus supančios aplinkos bet kuriuos nedieviškus pasireiškimus. Tai gali būti paveikslai, filmai, žaidimai, muzika, turinti netinkamas, nedieviškas vibracijas. Savo gyvenime, įstaigose, kuriose lankotės, vaikų darželiuose, mokyklose, sveikatos apsaugos įstaigose taipogi labai daug senų stereotipų, kurių pagrindą sudaro žmogiškoji baimė ir neišmanymas.
Sugriaukite baimės, neišmanymo ir prietaringumo stabus savo protuose bei širdyse ir planeta atsikratys neteisingų pavyzdžių.
Atėjo laikas, kai jums reikia išmokti atskirti vibracijas visame, kas jus supa. Pabandykite pasikliauti savo širdimi ir nustebę aptiksite, jog jūsų širdis visada jums pasakinėja, pasufleruoja. Ir šie pasufleravimai tiksliau už viską jus gyvenime nukreipia.
Neverta vadovautis aplinkinių žmonių patarimais. Atėjo laikas, kai atsakymus į visus klausimus galite gauti savo pačių viduje.
Šie metai yra persilaužimo ir lemiami metai. Nuo to, koks žmonių skaičius ir kokiu lygiu pakeis savo sąmonę, pakils virš visuomenėje susiklosčiusių stereotipų, priklauso tai, kaip bus nukreipta planetos evoliucija kitais metais. Mes kviečiame jus kruopščiai sekti, kaip naudojate Dieviškąją energiją. Ta netvirta pusiausvyra, kurią mes taip sunkiai išlaikome, gali būti pažeista dėl jūsų neapgalvotų veiksmų.
Kartais geriau nieko nedaryti, nei netinkamais minčių vaizdiniais audrinti astralinį planą. Todėl, kad žemiausieji astralinio plano sluoksniai labai glaudžiai susiję su fiziniu Žemės planetos planu, ir neteisingų pavyzdžių nusodinimas gali prasidėti tiesiog rytoj.
Tai ir sudaro tam tikrą sunkumą. Tobuli aukščiausių oktavų pavyzdžiai nusėda per daug ilgesnį laiką nei netobuli astralinio plano pavyzdžiai.
Subtilusis pasaulis gyvena pagal savo įstatymus. Tačiau neprotinga su kapliu ir kastuvu kištis į įvairius subtiliojo pasaulio sluoksnius. Reikia žinoti. Ir reikia būti atsargiems.
Neišmanymas niekada neatvesdavo prie ko nors gero. Ir laukinis žmogus prie kompiuterio ne geresnis už laukinį žmogų džiunglėse. Kuo daugiau galimybių patenka į neišmanėlių rankas, tuo ateinančios pasekmės gali būti blogesnės.
Todėl mes mokome jus atsargumo, jautrumo, atpažinimo. Dabar – labai siauras evoliucijos kelio etapas. Jį reikia nueiti su didžiausiu atsargumu.
Prisiminkite, jog kiekvienas jūs žodis ir mintis sudrebina Žemės planetos erdvę.

AŠ ESU Gautama Buda, esantis taikoje AŠ ESU.
Audio failą mp3 formate su šio diktavimo įrašu (6,97 Mb)
galima parsisiųsti pagal nuorodą:

http://narod.ru/disk/4724759000/2009-01-01_64k.mp3.html


Diktavimo tekstą skaito T. N. Mikušina.
Audio įrašas atliktas iš karto po Pranešimo.