Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mes kantriai laukiame jūsų pra... >

Mes kantriai laukiame jūsų prabudimo ir jūsų pasiruošimo

AŠ ESU Gautama Buda, vėl pas jus atėjęs.
Kiekvieno žmogiškojo individo sąmonė yra pati svarbiausia. Jūsų sąmonė yra tai, kas pergyvens jus tokius, kokie dabar esate. Jūsų sąmonė egzistuos Aukščiausiuose pasauliuose. Todėl vienintelis tikslas, dėl ko yra prasmė egzistuoti jūsų pasaulyje,- tai jūsų sąmonės vystymasis. Nuo jūsų sąmonės reikia atskirti intelektą. Nuo jūsų sąmonės reikia atskirti jūsų įgūdžius ir sugebėjimus.
Yra žemutinė jūsų sąmonės dalis, kuri saugo tuos įgūdžius ir tą patirtį, kurie būtini jums tam, kad palaikytų jūsų egzistavimą fiziniame pasaulyje.
O yra Aukštesnė jūsų sąmonės dalis, kuri jums būtina tam, kad palaikytų jūsų egzistavimą subtiliuosiuose pasauliuose.
Ir šią jūsų sąmonės dalis reikia vystyti. Jūs negalite, pavyzdžiui, sėsti prie lėktuvo vairaračio ir nuskristi. Tam, kad šitai padarytumėte, būtina praeiti mokymą ir gauti supratimą apie tai, kaip valdyti lėktuvą. Tik tada jūs galėsite pakilti. Ir lygiai taip jūsų sąmonės dalis, kuri bus jums reikalinga būti subtilesniuose pasauliuose, reikalauja mokymo ir patirties įdirbio.
Sunkumas yra toks, kad jūs turite įgyti įgūdį buvimo pasaulyje, apie kurį jūs negalite suvokti savo fiziniais jutiminiais organais. Jūsų fiziniai jutiminiai organai turi ribotą tikrovės suvokimo diapazoną. Jūs galite justi tik tai, kas vibruoja žemais dažniais, atitinkančiais materialųjį pasaulį. Tačiau į jus įdėtas didelis potencialas. Ir vibracijų suvokimo jūsų jutiminiais organais diapazonas gali būti išplėstas jau dabar. Ir daugelis žmonių mato tai, ko nemato kiti. Riba, skirianti subtilesnius pasaulius nuo jūsų fizinio pasaulio palaipsniui nyksta. Jūsų jautrumas subtiliesiems pasauliams slegiamas supančių jūsų pasaulio aplinkybių. Nuolatinis buvimas tarp daugybės žmonių ir nuolatinis savęs apkurtinimas garsiai veikiančių prietaisų garsais pažemina jūsų vibracijas ir neleidžia jums išplėsti jūsų pasaulio suvokimo diapazono.
Žmogaus organizmas iš tiesų turi visus būtinus instrumentus ir suvokimo organus, leidžiančius jums būti subtiliuose pasauliuose ir juos suvokti. Ir tik jūsų buvimo Žemėje sąlygos trukdo jums jau dabar matyti ir girdėti Pakylėtųjų Pulkus, bendrauti su Valdovais.
Todėl dabartiniu metu reikalingos nemažos pastangos, kad užmegztumėte tokį ryšį. Reikalingi labai stiprūs apribojimai, kuriuos turite prisiimti, kad pasiektumėte kontaktą su Pakylėtųjų Pulkais. Ir visų pirma tai liečia ryšių su žmonėmis apribojimą ir bet kurios masinės informacijos priemonių įtakos atmetimą.
Ir kuo esate arčiau prie gamtos, tuo paprasčiau jums užmegzti tokį ryšį. Mūsų pasauliai skiriasi vibracijų lygio skirtingumu. Todėl pakeldami savo vibracijas jūs iš karto, beveik neišvengiamai įgyjate sugebėjimą bendrauti su mūsų pasauliu.
Ir iš esmės kiekvienas žmogus, esantis įsikūnijime dabar, turi potencialą užmegzti ryšį su Pakylėtųjų Pulkais.
Bet tam, kad mūsų bendravimas įvyktų, labai daug ką reikia paaukoti iš to, kas yra jūsų pasaulyje.
Jums reikia labai dėmesingai rinktis savo bendravimo ratą, bet kuriuos savo kontaktus.
Jums būtina atmesti viską, kas gali daryti jums poveikį ir kas priklauso jūsų pasaulio masinei kultūrai.
Viskas turi reikšmę. Netgi maisto, kurį jūs valgote, vibracijos. Ar nesusimąstėte, kad žmogus, gaminantis maistą, prisotina jį savo energijų? Ir jeigu žmogus, kuris gamina maistą, nepasižymi ketinimų švara, tai kiekvieną kartą, kai valgysite jo paruoštą maistą, savo organizmą išmirkysite nekokybiškomis energijomis, esančiomis tame maiste. Pirmame etape galite laiminti savo maistą prieš kiekvieną valgymą, kad išvalytumėte iš jo neigiamas energijas. Vėlesniuose jūsų vystymosi etapuose jums visiškai reikės atsisakyti maisto, paruošto nepažįstamų žmonių ir netgi galbūt pereiti prie maisto gaminimo savo rankomis. Kai pasiekiate atitinkamą švarumo lygį, leidžiantį bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais, tai jūs galite apsinuodyti maistu, savyje turinčiu nekokybiškų vibracijų, netgi jeigu šis maistas bus šviežiai paruoštas ir pagal visus grynai fizinius parametrus negalintis jums pakenkti.
Todėl žmonės, rimtai nusprendę stoti į dvasinį kelią, turi labai rūpintis savo aplinka fiziniame pasaulyje.
Aišku, idealu būtų gyventi tokiems dvasiškai išsivysčiusiems žmonėms atskirose bendrijose, toli nuo civilizacijos. Ir su laiku tokie dvasiniai centrai bus sukurti ir labai vystysis.
Nėra jokių rekomendacijų, kaip kiekvienam iš jūsų kurti savo gyvenimą, išskyrus bendras rekomendacijas, kurias mes duodame. Bet kaip pritaikyti mūsų rekomendacijas savo konkrečiame gyvenime, turite spręsti patys. Visada prisiminkite, kad niekada dėl nieko nereikia savęs prievartauti. Tikrasis evoliucinis vystymasis pagal Dieviškuosius Įstatymus nereikalauja jokios prievartos nei iš kitų žmonių pusės, nei iš jūsų pusės.
Jeigu jūs nepasiruošę įstoti į aukštesnį etapą, tai jums neverta versti save laikytis tų apribojimų, kurių jūs kol kas negalite prisiimti dėl savo sąmonės nepasiruošimo. Turite žinoti, ko turite siekti, bet neturite savęs prievartauti.
Jeigu turite kažkokį vidinį netobulumą, kuris trukdo jums pakilti į aukštesnį laiptelį, pats faktas, kad suvokėte šią netobulybę esant jumyse, bus garantija to, kad anksčiau ar vėliau atsikratysite šios netobulybės.
Jeigu ant jūsų indo atsirado dėmė, tai ją gali būti sunku per vieną kartą nuvalyti. Bet jeigu kiekvieną dieną dėsite pastangas tam, kad atsikratytumėte šios dėmės, tai anksčiau ar vėliau jūs išvalysite savo indą.
Lygiai toks principas veikia jūsų sąmonės pakeitimui. Jūs keičiate savo sąmonę visą laiką viso gyvenimo laikotarpiu. Svarbiausia – žinoti, ko turite siekti ir kur išreikšti kasdienį kryptingumą.
Supraskite, kad kiekvienas iš jūsų yra ant skirtingų vystymosi laiptelių. Todėl tai, kas vienam lengvai išeina, kitam yra nepasiekiama užduotis. Ir gali praeiti dar daug gyvenimų, kol žmogus sugebės pakilti į aukštesnį savo sąmonės vystymosi lygį.
Žemė suteikia galimybę vystytis individams, esantiems labai skirtinguose sąmonės vystymosi lygiuose.
Ir jeigu žmogus nepasiruošęs pagal savo sąmonės išsivystymo lygį bendravimui su Pakylėtųjų Pulkais, tai, pavyzdžiui, šie diktavimai jam bus visiškai nesuprantami ir nuobodūs. Skaitydamas šiuos diktavimus jis nesugebės pajusti jokios naudos sau. Taip pat, jeigu žmogus yra labai aukštos dvasinio vystymosi stadijos, tai šie diktavimai jam neduos nieko naujo.
Bet yra žmonių, kurie laukia kiekvieno diktavimo ir jaučia, kaip su kiekvienu diktavimu į jų aurą įsilieja Dieviškosios Energijos tėkmė.
Reikia būti labai kantriems. Reikia būti labai mylintiems ir atjaučiantiems tuos žmones, kurie nesugeba savo sąmone suvokti tų subtilių vibracijų, kurios yra šiuose diktavimuose.
Ateis laikas ir jie irgi sugebės pajusti švelnią ir mylinčią energiją, kurią mes jums duodame.
Tikrasis sodininkas niekada neverčia rožės, kad ji išskleistų savo lapelius. Ateis laikas ir pumpuras išsiskleis sutikdamas švelnius saulės spindulius ir naują dieną.
Todėl mes kantriai laukiame jūsų prabudimo ir jūsų pasiruošimo. Ir tik siunčiame švelnius savo Meilės ir savo palaiminimo spindulius į jūsų pasaulį, jūsų esybei.
Jūsų sąmonė panaši į rožės pumpurą, kuris pasiruošęs pražysti. Ir aš nutylu iš anksto džiaugdamasis tuo, kai tyloje išsiskleis jūsų sąmonės žiedelis ir viskas aplink prisipildys jūsų malonaus aromato.

AŠ ESU Gautama Buda