Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Dieviškosios Realybės piramidę... >

Dieviškosios Realybės piramidę turite pastatyti savo pačių sąmonėje

AŠ ESU Pasaulio Viešpats Gautama Buda ir aš atėjau šiandien per šį pasiuntinį, kuris suteikė galimybę man per ją kalbėti.
Nuo mano įsikūnijimo šioje planetoje princu Sidharta aš ateidavau į Žemę daugelį kartų ir būdavau tų žmonių šventovėse, kurie parengė save mano atėjimui. Aš darau tai ir dabar. Pasiektas Budos lygis leidžia projektuoti savo buvimą daugelyje individų, esančių skirtingose pasaulio sistemose.
Todėl dalis manęs tuo pačiu metu gali būti daugelyje šios planetos žmonių.
Turiu jums pranešti, kad aš esu ir šiame pasiuntinyje, kad ir kaip keista jums tai atrodytų. Mano buvimo laipsnį lemia įsikūnijime esančio žmogaus pasiekimų lygis ir mano buvimo laipsnis su laiku gali keistis. Dabar mano buvimo Tatjanoje laipsnis sudaro 50 procentų. Tai labai daug ir tai toks mano buvimo laipsnis, kuris leidžia jai pasiekti 33 eterio lygį, iš kurio ji priima šiuos diktavimus.
Aš noriu truputį atskleisti paslaptį, kaip tai vyksta.
Iš pradžių mes pakeliame pasiuntinio vibracijas didindami Šviesos energijų įtampą čakrose. Kartu visi kiti kūnai prisiderina ir tampa harmoningi Aukščiausiai Būties Realybei. Kai harmoningo sąskambio su Dieviškąja Tiesa lygis pasiekia aukščiausią galimą šiomis aplinkybėmis tašką, mes pradedame į žemuosius pasiuntinio kūnus siųsti energijas, turinčias atitinkamą informaciją.
Šitai panašu į tai, lyg kažkokį rezervuarą pripildytume Šviesos energijos.
Rezervuaro talpa apibrėžta individualių duoto pasiuntinio pasiekimų. Paskui ši energija persiformuoja į priimtiną supratimui formą minčių ir vaizdinių pagalba, kurie atsiranda pasiuntinio fiziniuose smegenyse ir gali būti ištarti arba užrašyti. Užrašant mintis ir vaizdinius panaudojama vidinė pasiuntinio kalba ir jai būdinga žodžių formulavimo ypatybė.
Todėl pradinė švari energija, nešanti savyje absoliučią Tiesą, šiame transformacijos etape nusidažo pasaulėžiūros sistema, būdinga šiam pasiuntiniui ir apribojama jos išorinės sąmonės.
Aš taip smulkiai aprašau mechanizmą, kurį naudojame šių diktavimų perdavimui, kad suprastumėte, jog neturime nuo jūsų paslapčių. Mes pasiruošę atskleisti visas kosmoso paslaptis. Tik klausimas, ar pasiruošusi jūsų sąmonė priimti šias paslaptis? Ar atlaikys ji?
Todėl kiekvieną kartą dalis Tiesos perduodama ne žodine išraiška, o kaip energija, kurią turi pats pranešimo tekstas. Tai padeda mums aplenkti jūsų išorinę sąmonę ir kreiptis tiesiogiai į tą jūsų dalį, kuri niekada nepamiršo savo Ištakų ir pažadinti šią dalį jumyse.
Todėl pagrindinė užduotis, kurios mes siekiame perduodami diktavimus per šį pasiuntinį – tai pažadinti jūsų atmintį apie jus pačius ir pasirūpinti, kad šis giluminis atsiminimas patektų į jūsų išorinę sąmonę.
Jūs pastebėjote, kad šie diktavimai pateikiami labai paprasta kalba. Juose nėra jokių painių dėstymų, nesuprantamų, įmantrių tiesų. Taip yra todėl, kad iš tikrųjų Dieviškoji Tiesa labai paprasta ir ji prieinama netgi vaiko sąmonei. Tiksliau, ji prieinama kaip tik vaiko sąmonei. Vadinamoji gyvenimiška patirtis, kurią jūs įgyjate būdami Žemėje, paprastai apsunkina šios Tiesos priėmimą.
Jūsų gyvenimiška patirtis yra tai, kas leidžia jums egzistuoti fizinės iliuzijos sąlygomis. O dėl to, kad įsisąmonintumėte Dieviškąją Tiesą, kaip tik reikia atsisakyti šios fizinės, įgytos patirties.
Būtent to jums reikės išmokti. Turite nuolat jausti savyje dviejų pradų buvimą. Dvasinio prado ir fizinio. Turite nuolat prisiminti, kad dvasinis pradas yra svarbiausia jūsų dalis. O fizinė dalis jumyse yra praeinanti ir reikalinga tik tam tikrame jūsų individualios evoliucijos etape.
Kai jūsų susitapatinimas su Dvasiniu identiškumu pasieks tam tikrą kritinę ribą, palaipsniui pradėsite netekti savo nerealiosios dalies kiekio. Jūsų kūnai taps vis mažiau tankūs ir palaipsniui neteksite savo fizinių kūnų. Tačiau turite suprasti, kad tai nevienkartinis procesas. Tai procesas, trunkantis šimtus tūkstančių ir milijonus metų. Su fizinių kūnų pasikeitimu keisis ir jus supančio pasaulio aplinka, kuri iš esmės yra paprasčiausias veidrodis, atsispindintis jūsų sąmonę.
Todėl po šimtų tūkstančių metų egzistuosite kitame, mažiau tankiame, pasaulyje. Bet tai įvyks tik tada, kai pakeisite savo sąmonę.
Todėl suprantate, kad visi, kas bus per daug prisirišę prie šio iliuzinio pasaulio dalykų, negalės egzistuoti naujoje realybėje, kuri yra Dievo planas šiai planetai, lygiai taip, kaip ir kitoms planetoms ir pasauliams.
Ir iš tikrųjų tie žmonės taps panašūs į pernykštę žolę, kuri negali egzistuoti naujame pasaulyje ir turi būti paprasčiausiai sudeginta kosminėje krosnyje.
Mes ateiname vėl ir vėl, kad pažadintume jūsų sąmonę naujos epochos, naujo laiko įsisąmoninimui.
Ir nesiliaujame vėl ir vėl kartoti jums tuos pačius dalykus, ir mes darysime tai tol, kol jūs susitapatinsite su jūsų pačių nemirtinga dalimi, tol, kol nustosite kabintis už seno pasaulio, savo senų fizinių namų, kurie jums buvo tikėjimas ir tiesa ir kuriuose jūs turėjote galimybę gauti viską, kas buvo reikalinga jūsų sielų vystymuisi.
Tačiau dabar atėjo laikas persikraustyti į naujesnius, tobulesnius namus. Ir būtent dabar atėjo tas etapas, kai turite pasistatyti šį namą.
Ta statyba vyksta jūsų viduje, keičiant sąmonę, ir tai iš tikrųjų grandiozinė statyba.
Dieviškosios Realybės piramidę turite pastatyti savo pačių sąmonėje.
Ir jūs tai darote, jūs jau statote šią piramidę skaitydami šiuos diktavimus, gaudami būtiną informaciją žodžių ir energijos, būtinos jūsų sąmonės performavimui, pavidalu.
Aš džiaugiuosi šiuo susitikimu su jumis. Ir aš linkiu jums sėkmės Kelyje.

AŠ ESU Gautama ir tikiuosi su jumis susitikti artimiausioje ateityje per šį pasiuntinį.