Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie veikimą fiziniame... >

Mokymas apie veikimą fiziniame plane

AŠ ESU Gautama Buda, atėjęs pas jus šią dieną duoti naujų pamokymų.
Aš atėjau duoti jums Mokymą, kurį jūs tikriausiai jau girdėjote, bet kiekvieną kartą, kai išgirstate seną kaip pasaulis Dieviškąją Tiesą, jūs sugebate suvokti ją vis aukštesniu lygiu.
Tarp jūsų yra tų, kas nepasiruošę ir nenori žinoti jokios Tiesos ir juos visiškai patenkina tas pasaulis, kuris juos supa. Tačiau aš kreipiuosi ne į juos. Aš kreipiuosi į tuos iš jūsų, kurių širdyse dega veržimosi į geresnį pasaulį ugnis, kas pasiruošęs daug ką paaukoti, paaukoti netgi pačią gyvybę tam, kad į fizinį pasaulį atneštų naujus pavyzdžius, nesvarbu, su kuo šie pavyzdžiai būtų susiję ir kokioje veiklos sferoje reikštųsi. Jūsų pasaulyje per daug netobulybių, kurias būtina pakeisti tobulesniais pavyzdžiais. Ta kryptimi mes dirbame ranka rankon su mūsų ištikimais mokiniais, kurie su mumis yra tūkstantmečius, kurie nuolat ateina į įsikūnijimą, kad padėtų išreikšti Dieviškuosius pavyzdžius fiziniame pasaulyje. Yra skirtingi Tiesos suvokimo lygiai ir yra skirtingi tarnavimo lygiai. Kai kuriems žmonėms visiškai užtenka skaityti maldas, rožinius, liepimus ir mantras. Ir yra kitų žmonių, kurie harmonizavo savo kūnus ilgai tarnaudami Gyvybei, ir jie pasiruošę įvykdyti darbus Brolijai. Jie pasiruošę Tarnavimui, pasireiškiančiam konkrečiu darbu fiziniame plane. Labai daugelis ateina į įsikūnijimą įvykdyti visai nedidelį darbą. Reikiamu momentu būtina palaikyti mūsų reikalą, apginti jį. Ir šis mažas darbas, atliktas reikiamu momentu, sugeba nugręžti milijonų žmonių sąmonę nuo neapykantos, priešiškumo, nepasitikėjimo Dieviškąja Meile, Harmonija ir Dieviškąja tvarka.
Nėra mažų darbų, kuriuos atlieka mūsų ištikimi mokiniai. Visi darbai, kurie guli sekimo Dieviškąja evoliucija vagoje, vienodai garbingi ir žmogiškoji sąmonė negali įvertinti, kuris įvykdomas Brolijos pavedimas yra reikšmingesnis. Dieviškajame Tarnavime nėra smulkmenų. Ir kiekvieną kartą, kai jums atrodo, kad jūsų indėlis nežymus ir nuo jūsų niekas nepriklauso, prisiminkite šį mano diktavimą, prisiminkite mano žodžius apie bet kurio darbo, kaip nesavanaudiško Tarnavimo akto, įvykdyto Bendrai Gerovei, didingumą. Prisiminkite, visada prisiminkite, kad svarbu ne pats darbas, o tas impulsas, momentumas, kurį jūs įdedate į savo veiksmą fiziniame plane.
Jei jūs įdedate visą Meilės, kurią turite, momentumą, jei įvykdote labai mažą darbą, bet su didele Meile, tai šis jūsų indėlis gali labai daug ką pakeisti Žemės planetoje.
Nevertėtų pamiršti, kad jūs nesate tik fizinis kūnas. Jūsų fiziniam kūnui turi reikšmę tai, ką jūs matote savo akimis ir galite pačiupinėti, o jūsų subtilesniems kūnams labai svarbi būsena, kurios apimti veikiate. Ir subtilusis pasaulis labai atjautus jūsų vidinei būsenai ir vidiniam nusiteikimui. Todėl net tada, kai jūs fiziniame plane atliekate teisingus poelgius, bet veikiate būdami ne pačios geriausios sąmonės būsenos, tai subtiliajame plane jūs sugebate sukurti tokią kliūtį, kuri pačiu nepalankiausiu momentu apvers visas jūsų dedamas pastangas aukštyn kojomis.
Nepamirškite apie tai, kad visi jūsų kūnai turi būti pusiausvyros būsenos tuo momentu, kai atliekate veiksmus fiziniame plane.
Ir dar aš norėčiau sustoti ties tomis praktikomis, kai jūs bandote kažką daryti mintimi, kai jūs susitelkiate kažkokios užduoties subtiliajame plane įvykdymui. Iš tiesų, jei jūs esate aukščiausio lygio adeptas, tai bet kuri jūsų mintis ir bet kuris jūsų minčių pasiuntimas gali būti įvykdytas ne tik subtiliajame plane, bet ir fiziniame plane. O jeigu jūs, neturėdami adepto tobulybės, bandote kurti mintimi arba jausmu, tai kuriate tuos pačius netobulus pavyzdžius, kuriais užtvindytas jūsų pasaulis, bet tik subtiliajame plane. Ir paskui, praėjus kuriam laikui, būsite priversti daryti tvarką tuose subtiliojo plano sluoksniuose, kuriuos jūs suteršėte savo neteisingais veiksmais.
Ar ne paprasčiau jums pradėti daryti darbus fiziniame plane, būnant tinkamos sąmonės būsenos? Tada visos jūsų tinkamos ir netinkamos būsenos atsispindės materijoje ir jūs galėsite savo fiziniais jutiminiais organais pamatyti savo kūrinio netobulumą ir jį ištaisyti. Labai sunku kurti aklai. Todėl, būnant fiziniame plane, paprasčiau už viską jums pradėti veikti fiziniame plane, bet būnant tinkamos sąmonės būsenos. Ir tada jūs akivaizdžiai matysite savo veiksmų rezultatą ir galėsite pakoreguoti klaidas ir laiku jas ištaisyti.
Mokykitės praktiniame darbe, nukreiptame į jūsų fizinio pasaulio pertvarkymą.
Tada, kai jūs savo netobula sąmone įsikišate ir bandote pertvarkyti subtilųjį pasaulį, 99 atvejais iš 100 jums iš šito nieko gero neišeina. Patikėkite, kad subtiliajame plane ir aukštesniuose Būties lygiuose yra pakankamas kiekis būtybių, kurios vykdo savo darbą šiame plane. Ir tada, kai jūsų sąmonė leis jums palikti Žemės rutulį ir neįsikūnyti tankiame kūne, prieš jus atsivers nauji darbų horizontai, susiję su kitu Būties planu. O dabar jūs atėjote į jūsų pasaulį, kad darytumėte konkrečius darbus fiziniame plane.
Malda prieš vykdant kiekvieną konkretų darbą yra būtina, nes būdami maldinėje sąmonės būsenoje jūs sugebate harmonizuoti ir įvykdyti prieš jus stovinčią užduotį geriausiu būdu.
O dabar aš norėčiau sustoti ties tuo momentu, kuris susijęs su jūsų netobulų minčių, nukreiptų prieš kažką, pasireiškimu. Patikėkite manimi, kad bet kuri jūsų neigiama minčių forma sugeba iš erdvės pritraukti tokias pat pagal vibracijas minčių formas. Ir patys to nepastebėdami, jūs atsiduriate tokiame dvokiančiame debesyje, sudarytame iš nekokybiškų žmogiškųjų kūrinių, kad nustojate matyti Tiesą ir ją atskirti. Todėl geriausia jums yra stengtis, kad jūsų sąmonė visąlaik būtų nukreipta į Dieviškuosius pavyzdžius. Ir labai daugelis žmonių, kurie nepraktikuoja jokio mokymo ir jokios religinės praktikos, o tik vadovaujasi savo gyvenime Dieviškaisiais principais ir normomis, padarė daug didesnę pažangą, nei daugelis, kurie galvoja, kad pasiekė didelių laimėjimų Kelyje, tačiau iš tikrųjų dar nežengė nei vieno žingsnio į Dieviškosios Viršūnės pusę.
Aš prašau jūsų laisvalaikiu pamąstyti apie šį mano laišką. Ir neskubėkite su pykčiu atmesti ar smerkti tai, ką girdėjote. Todėl, kad jūs ir aš skiriamės, ir jums būtų gerai gauti nedidelę dalelę nuolankumo ir susitaikymo, kuriuos turiu aš.

AŠ ESU jūsų brolis Gautama