Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie dabartinę padėtį ... >

Mokymas apie dabartinę padėtį Žemėje ir apie jūsų dvasinių ieškojimų kryptį

AŠ ESU Gautama Buda.
Aš atėjau per mūsų pasiuntinį dėl to, kad pakalbėtume. Todėl, kad aš jaučiu, jog daugelis iš jūsų trokšta širdingo pokalbio.
Tada, kai nutyla kūniškasis protas, kai nutyla jausmai, ateina tylos momentas. Ir šiuo momentu jūs galite pajusti mano buvimą ir suprasti mane. Yra skirtumas tarp mūsų pasaulių. Ir šis skirtumas toks svarbus, kad nėra jums galimybės būti mūsų pasaulyje.
Yra įvairios jūsų pasaulyje egzistuojančios teorijos, bylojančios apie tai, kad galite atlikti perėjimą ir atsidurti mūsų išmatavimuose arba kad labai smarkiai pakils jūsų plano vibracijos ir jūs galėsite egzistuoti kitame energetiniame lygyje.
Aš nesu šios teorijos šalininkas ir esu pasiruošęs paaiškinti, kodėl šiuo žmonijos vystymosi momentu nepageidautina daryti jokių smarkių pokyčių. Galiu jums pateikti pavyzdį, susijusį su jūsų kasdieniu gyvenimu. Įsivaizduokite save be televizoriaus, be laikraščių, be žurnalų, be galimybės praleisti laiką kompanijose prie alaus bokalo ar arbatos puodelio. Ar galite įsivaizduoti save be artimiausios savo aplinkos, savo giminių, kaimynų, bendradarbių?
Dabar įsivaizduokite, jei viso šito nebūtų, kuo jūs užsiimtumėte? Kaip leistumėte savo laiką?
Sena negali išnykti nepakeitus jo nauju. Tai akivaizdu. Jeigu jūs kažko atsisakote, tai šią vietą turi užimti kažkas kitas.
Pradžioje subtiliojo pasaulio dalykams turite įgyti subtilų skonį. Ne astralinio ir mentalinio pasaulio, o aukštesnių pasaulių. Turite būti sąskambyje su šiais pasauliais, pajusti jų ramybę. Harmoniją. Šiuose pasauliuose jums turi būti gera. Iš pradžių galėsite neilgam žvilgtelėti už uždangos, lengvai ją kilstelėti. Galėsite pajusti naujas būsenas, nepagrįstas mentalinių svarstymų ir įsivaizdavimų. Šios būsenos nebus pagrįstos forma ar jums įprastais supratimais. Ir visgi tai – egzistavimas aukštesniame būties lygyje.
Į kitas sąmonės būsenas galėsite pereiti iš pradžių savo meditacijose, paskui sugebėsite būti šiose savo sąmonės būsenose net neįeidami į meditaciją, dirbdami savo įprastą darbą, tvarkydami namų reikalus.
Šito neišmoksite per vieną gyvenimą. Daugeliui iš jūsų prireiks daugybės įsikūnijimų tam, kad įvaldytumėte naujas savo sąmonės būsenas. Iš tikrųjų taip yra.
Ir tada, kai vyksta kalba apie greitą pasikeitimą, šitai panašu į revoliuciją. Revoliuciją jūsų sąmonėje. Ir kaip ir bet kurios revoliucijos metu aukos neišvengiamos. Ir kuo žemesnis žmonijos sąmonės lygis, tuo daugiau aukų.
Kaip buda aš turiu labai aukštą atjautos laipsnį žmonijai. Ir padarysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad žmonija judėtų evoliucijos keliu, patirdama mažiausiai aukų ir kataklizmų.
Aš iš tikrųjų pasiruošęs pasiaukoti tam, kad jūsų vystymasis galėtų vykti natūraliais tempais, be kritiškų šuolių. Todėl ateinančiame Karminės Valdybos posėdyje išsakysiu savo požiūrio tašką. Ir manau, kad Aukščiausiosios Kosminės šios visatos tarybos taipogi į mano nuomonę įsiklausys.
Yra vos juntamas balansas, kurį pavyksta išlaikyti jau keletą metų. Ir kiekvieną kartą, kai situacija tampa nekontroliuojama, ją pavyksta nukreipti palankia vaga. Iki šiol tai pavykdavo. Pažiūrėsime, kaip bus dabar. Labai teisinga yra pozicija, kai jūs pasiruošę išsaugoti savo ramybę ir būti maldinės sąmonės būsenos net tada, kai visas aplink jus esantis pasaulis pradės griūti. Tai labai teisinga pozicija. Todėl, kad ta sąmonės būsena, kurioje esate perėjimo momentu, kai numetate savo fizinį kūną, lemia tą vibracijų lygį, kuriame tęsite savo evoliuciją. Todėl labai svarbu išsaugoti ramybę pačiose kritiškiausiose galimose situacijose.
Nepakylėtajai žmonijai niekada nebuvo sakoma apie tuos esančius jos vystymosi planus. Ir buvo pranašai, kurie kalbėjo Tiesą, bet ši Tiesa buvo taip užšifruota, kad suprasti ją buvo galima dvejopai. Lygiai taip pat ir aš jums pasakysiu, kad nebus nurodyta tikslių terminų, nei numatomų įvykių. O visi, kurie kalba apie tikslius terminus ir aprašo tikslų scenarijų, - gudrauja.
Žmogiškosios civilizacijos vystymosi keliuose yra nenuspėjamumo elementas, tačiau iki šiol Pakylėtųjų Pulkams visada pavykdavo išlaikyti pusiaisvyrą ir išlaikyti žmoniją ant bedugnės krašto, į kurią ji taip kartais stipriai stengiasi įšokti.
Neskubėkite. Iš Aukščiausiųjų šios visatos Valdovų požiūrio taško jūsų priešaky amžinybė. Ir tai, kiek jums savo gyvenimuose pavyks pajusti šią amžinybę, amžiną ramybę ir amžiną palaimą, lems tolesnio žmonijos vystymosi kelius.
Žmonių miniose niekada nebuvo didelių pasiekimų. Visada dvasios žygdarbiai įvykdavo tyloje, degant žvakėms ir maldoje. Jūs pakylate savo viduje. Laiptais, kylančiais į viršų. Tie pavyzdžiai, kuriuos istorija žino, yra tik nedidelė virš vandens esančio ledkalnio dalis. Ir pagal šiuos vienetinius pavyzdžius žmonija turi galimybę sutikrinti savo kursą.
Buvo tik vienas Jėzus. Tačiau jo dvasios žygdarbis iki šiol nukreipia labai daugelį ieškančiųjų. Tačiau tam, kad dvasios žygdarbis įvyktų, reikėjo daugybės pasiruošimo metų ir patirties, einančių per daugelį buvusių įsikūnijimų. Taip ir jūs: neieškokite ne savo pačių viduje to, kas būtina jūsų dvasiniam augimui. Ieškokite savo viduje: ten – durys, vedančios į amžinybę.
Daviau Mokymą apie dabartinę padėtį Žemėje ir apie jūsų dvasinių ieškojimų kryptį.

AŠ ESU Gautama Buda.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#13