Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Kviečiu jus kelionei į realųjį... >

Kviečiu jus kelionei į realųjį pasaulį

AŠ ESU Gautama Buda. Atėjau vieną iš tų vasaros saulėgrįžos dienų, kai pati gamta ir planetų padėtis yra palankios mūsų laiškams perduoti. Ir kad ir kokias kliūtis žmonių protuose sutiktume, mes, visų pirma, kreipiamės į jų širdis. Į tą jūsų būtybės dalį, kuri prisimena savo Dieviškąją kilmę ir stengiasi ištrūkti iš iliuzijos nelaisvės į amžino egzistavimo erdvę.
Neįmanoma jums daugiau eiti tuo keliu, kuriuo žmonija savo valia bando judėti pastaruosius dešimtmečius. Jūsų egzistavimas fiziniame pasaulyje yra tarsi buvimas kalėjime. Ir tai iš tikrųjų yra Dvasios kalėjimas. Ir vienintelė jūsų turima laisvė, tai laisvė pažeisti Dievo Valią. Ir viskas, ką jūs savo gyvenime diena iš dienos darote, yra tik Dieviškojo Įstatymo pažeidimas.
Dievas toks gailestingas, atjautus ir kantrus, jog leidžia jums pažeisti Įstatymą. Tačiau yra nustatyta riba, koridorius, už kurio rėmų jūs negalite išeiti. Dabar jūs esate ant šio Dieviškosios galimybės duoto koridoriaus ribos.
Atėjo metas suvokti tą faktą, kad be Dieviškojo vadovavimo, nesilaikant Įstatymo toliau neįmanomas žmonijos egzistavimas. Ir kiekvienas individas renkasi pats, kam teikti pirmenybę. Ir jeigu jis reikalauja, atkakliai reikalauja pasilikti iliuziniame pasaulyje, jei jis taip prikaustytas daugelio tūkstančių metų pasirinkimų grandinėmis prie supančios iliuzijos, kad daugiau nebenori vystytis, tai Dievas patenkins jo norą. Per daug nesileisdamas į smulkmenas tik pasakysiu, kad šio žmogaus siela galės tęsti evoliuciją, bet daug žemesniuose pasauliuose ir daug žemesniame energetiniame lygyje.
O jus, kurie pavargote būti iliuzijos nelaisvėje, aš kviečiu į tolesnį žengimą evoliucijos Keliu, į Dieviškosios sąmonės kalnų viršūnes.
Jums reikėtų tapti Dieviškosios sąmonės laidininkais į tankiuosius pasaulius. Pradžioje aš siūlau jums tapti Dieviškosios sąmonės laidininkais į savo tankųjį pasaulį. Tai labai lengva. Reikia pasirinkti Dievo naudai ir kiekvieną dieną laikytis šio pasirinkimo. Atsisakyti norų, kurie jus pririša prie iliuzinio pasaulio.
Kiekvienas jūsų noras ir prisirišimas pagal Įstatymą sukuria karmą, kuri pasireiškia kaip kančios. Todėl šis fizinis pasaulis vadinasi kančių pasauliu.
Priežastys gimdo pasekmes. Pašalinkite iš savo gyvenimo priežastis ir negausite pasekmių.
Įstatymas turi būti įvykdytas.Ir vienintelis kelias, kad išeitumėte iš sansaros rato, virtinės persikūnijimų, tai nustoti gimdyti ir gėrio, ir blogio priežastis. Tai reiškia tapti savo likimo šeimininku. Tai reiškia tapti Dievu, dievažmogiu, pereiti į aukštesnę evoliucinio vystymosi pakopą.
Dabar tą padaryti lengva. Nepaisant tariamo iliuzijos šėlsmo, jums suteikiama daugybę kartų sustiprinta Dangaus pagalba stoti į evoliucinio vystymosi Kelią. Tada, kai situacija jus supančiame pasaulyje kaskart vis mažiau leidžiasi kontroliuojama ir kai daugybė dalykų, privestų iki absurdo, krinta į akis kaskart vis didesniam žmonių skaičiui, tampa akivaizdu, jog turi būti kitas žmonijos vystymosi kelias. Ir šis Kelias paruoštas, jis laukia jūsų. Šis Kelias yra jūsų esybės viduje.
Įveikdami save, savo norus, savo netobulybes, jūs atsilaisvinate nuo iliuzijos ir praeities karmos. Jūs judate atgaliniu keliu į tą pasaulį, iš kurio kažkada jūsų sielos pradėjo savo kelionę po iliuzijos pasaulį.
Jums visų pirma mes duodame savo laiškus. Ir į jus nukreiptas visas mano pasiekimų momentumas. Aš pasiruošęs suteikti pagalbą kiekvienam, stovinčiam Kelio pradžioje, ir vadovauti jo tolesniam žengimui. Reikia visai mažo dalyko – jūsų laisvos valios išraiškos ir kryptingumo.
Be drausmės ir kryptingumo nėra galimybės įveikti tų Kelio ruožų, kurie susiję su sunkiu kopimu į Dieviškosios sąmonės viršūnę.
Kai kopiate į kalnus, jūs įveikiate save, nugalite kojų ir sąnarių skausmą.
Jaučiate milžinišką visų savo jėgų įtampą. Kildami į Dieviškosios sąmonės viršūnę jūs lygiai taip pat jausite visų savo jėgų įtampą. Jums reikės įveikti iliuzijos traukos jėgą. Tam reikės visą savo gyvenimą paskirti vienam tikslui – išeiti iš iliuzijos pasaulio į naują sąmonės lygį.
Kopimas į viršūnę sunkus, bet jame būna sustojimų pailsėti ir kartais nuo kalnų plynaukštės, ant kurios jūs sustojate poilsio, atsiveria visiškai užburiantis vaizdas į slėnį apačioje, į šalia esančių kalnų viršūnes. Ir jūsų kilime į Dieviškojo sąmoningumo viršūnę bus daug momentų, kai jausite vidinį pakilimą ir įkvėpimą. Tačiau visada jums reikės prisiminti savo kelionės tikslą. Nuolatos turėsite prisiminti, kad jums reikia eiti toliau. Kitaip nustosite vystytis.
Iliuzija vis subtilės. Ir kiekviename etape jums reikės atsisakyti iliuzijos manijos ir veržtis į realybę. Tai yra sudėtinga. Ir tie, kurie siekia gauti subtilesnių malonumų ir pasitenkinimų, patenka į astralinio plano tinklus ir pasilieka juose daugybei ilgų įsikūnijimų.
Todėl jūsų siekiai turi būti aukščiau už bet kurį iliuzinį planą, bet kuriuos užburiančius astralinio plano paveikslus.
Kompasu ir žemėlapiu jums bus jūsų širdies vibracija, veržimasis į nepraeinančius, labiau pakylėtus pasaulius.
Todėl nesustokite savo Kelyje. Drąsiau atsigręžkite į pasikeitimų ir permainų vėjus. Nieko nebijokite! Kai išeisite į savo Aukščiausiojo AŠ saulę, baimės išsisklaidys kartu su jūsų žmogiškosios sąmonės prietema.
Drąsiau stokite į Kelią! Kviečiu jus kelionei į realųjį pasaulį. Ir tai – pati pagrindinė užduotis, dėl kurios jūs praėjote visą šį milijonus metų trunkantį kelią iliuzijos pasaulyje.

AŠ ESU Gautama Buda,
aš atėjau sustiprinti jūsų tikėjimo ir siekio.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2011/audio.htm#9