Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Priimkite į savo širdį šio lai... >

Priimkite į savo širdį šio laiško dovaną

AŠ ESU Gautama Buda.
Šiandien aš atėjau dėl to, kad įtvirtinčiau jūsų sąmonėje tas tiesas, kurios, tikiuosi, bus naudingos jums ir jūsų vystymuisi bei kasdieniame jūsų gyvenime.
Kaip ilgai mes duodame savo laiškus. Ir su nuostaba aš stebiu, kad fiziniame plane ir jūsų sąmonėje mažai kas keičiasi.
Ir žinote kodėl? Todėl, kad iliuzija stipri. Ji tokia stipri, kad bet kurios mūsų žinios ir Mokymai, kai susiliečia su jūsų pasaulio iliuzija, pralaimi ir iliuzija jūsų sąmonėje paima viršų.
Jūs negalite savo viduje įtvirtinti Tiesos fokuso. Jūs negalite rasti atspirties taško, į kurį atsirėmę sugebėtumėte veikti iliuzijoje, vadovaudamiesi aukščiausiais būties principais.
Aš remiuosi savo įsikūnijimo princu Sidharta patirtimi.
Taip, daugelį metų aš paskyriau tam, kad surasčiau Tiesą. Aš pasiekiau nušvitimą Dievo malonės, Aukščiausios šios visatos jėgos dėka.
Aš gavau matymo dovaną ir realybės nuo iliuzijos atpažinimo dovaną. Aš gavau žinių, kurių dėka kiekvienas gali sekti mano keliu ir taip pat pasiekti nušvitimą.
Tai įvyko daugiau nei prieš 2500 metų. Ar jūs aplink save matote daug nušvitusių budų?
Taip, žinau, jog visais laikais Dievas neapdalydavo Žemės savo šventaisiais ir tarnautojais. Tačiau buvo vienetai. Ne daugiau kaip keletas žmonių per šimtmetį.
Taip buvo ne visada. Žemė žino geriausius laikus. Ir dabar, kai aš turiu Pakylėtojo Valdovo sąmonės lygį, aš gerai matau tą momentą, kai žmonija pradėjo slysti žemyn, vadovaudamasi tamsiomis savo natūros apraiškomis.
Ir dabar, kai, atrodytų, progresas visose gyvenimo sferose akivaizdus, jis nepalietė tik vienos srities: žmogaus santykių su Aukščiausiu pasauliu. Šioje srityje viskas, kaip ir anksčiau, užtvindyta visokiais absurdiškais žmogiškosios fantazijos reiškiniais. Ir daugelis nedorų žmonių kaip savo profesiją arba hobį padarė manipuliavimą ir valdymą daugeliu tiesos ieškotojų, įtraukdami juos į savo tinklus, ir, iš esmės, pražudydami jų sielas.
Tačiau neįvedus šioje srityje tvarkos, neįmanoma kokybiškai išreikšti kosminių įstatymų visose kitose srityse. Yra pagrindinė žmogiškosios veiklos sfera – Aukščiausioji sfera. Visos kitos žmogiškosios veiklos sritys nuo jos priklauso ir jai paklūsta.
Tai – įstatymas ir taip buvo visada. Todėl jūsų Tikėjimo, ištikimybės laipsnis, jūsų vidinių motyvų tyrumas valdo visas jūsų gyvenimo puses.
Ir visos masinės informacijos priemonės bus užtvindytos nekokybiškais pavyzdžiais ir tikru vulgarumu tol, kol nebus įvesta tvarka šioje žmogiškosios veiklos sferoje: žmogaus ir Dievo, žmogaus ir Aukščiausių pasaulių tarpusavio santykių sferoje.
Jums atrodo, kad aš kviečiu jus eiti į šventoves bei bažnyčias ir ieškoti ten savo išsigelbėjimo. Iš tikrųjų Tikėjimas yra jūsų vidinė savybė ir nepriklauso nuo jūsų aplankytų šventovių skaičiaus.
Jau tada, mano žinomiausio įsikūnijimo periodu, aš supratau, kad žmonėms labai sunku susitvarkyti su juos supančia iliuzija. Ir padaryti tai pavieniui per keletą šimtmečių pavyksta vienetams.
Būtent tai pastūmėjo mane pasidalyti šia savo patirtimi su kitais žmonėmis. Dėl Dangaus malonės, dėl mano karališkos kilmės, o taipogi dėl to, kad aš gyvenau Indijoje, šalyje, kur priimta gerbti dvasinius pasiekimus, aš labai greitai įgijau populiarumą. Ir savo įtaką aš nukreipiau į tai, kad pasidalyčiau savo patirtimi su kaip galima daugiau žmonių. Aš supratau, kad daugelis iš jų nesugebėjo suvokti mano mokomų tiesų. Tačiau aš mačiau jų ištikimybę, jų ryžtingumą ir supratau, kad galbūt šiame įsikūnijime jie negalės pasiekti nušvitimo, bet jų gauta patirtis negali pradingti. Ji pasiliks jų kauzaliniame kūne ir tada, kai kosminė galimybė leis, ši patirtis gali būti išreikšta.
Visa tai jums sakau tikėdamasis, kad mano laišką perskaitys mano mokiniai. Į jus aš kreipiuosi pirmiausia. Priimkite į savo širdį šio laiško dovaną. Tegul jūsų širdis suvoks, įsisavins šį mano laišką. Ir galbūt jūs galėsite prisiminti tą mokinystės periodą, kai aš asmeniškai turėjau galimybę jus mokyti.
Didelių susibūrimų aš nemėgdavau. Kai dalyvauja daug žmonių, labai sunku prisibelsti iki jų širdžių. Todėl, kad jų auros daro įtaką tiems, kas sėdi šalia, ir Mokymas persilaužia per daugelį aurų. Tokio mokymo rezultatas sunkiai prognozuojamas.
Mėgdavau mokyti taip nepastebimai, kad mokinys net nesuprasdavo, jog vyksta mokymo procesas. Aš mokiau kasdienių reikalų pavyzdžiu. Ir aš visada sakydavau, kaip teisingai nukreipti savo energiją, kad bet kurio reikalo rezultatas ne tik fiziniame plane išreikštų tobulumą, bet kad patirtis to, ką žmogus daro, pasiliktų su juo jo aukščiausiame kūne visam laikui.
Šis mokymo procesas daug efektyvesnis. Ir aš gaudavau rezultatus, kurie viršijo visus lūkesčius. Vienintelė sąlyga buvo ta, kad mokiniai mano nurodymus priimtų kaip Mokytojo, kuris nori jiems padėti, nurodymus, o ne kaip pretenzijas ar priekaištus.
Žmogaus požiūris į vieną ir tą pačią pastabą lėmė mokymo efektyvumą. Ir jei žmogus mano pastabas priimdavo su meile ir noru jas įvykdyti geriausiu būdu, tai jis akyse tobulėdavo ir pražysdavo.
O tie, kurie viešai apsimetė, kad pripažįsta mano pastabas, tačiau sielos slėptuvėse mąstė, jog aš neteisus ir neverta teikti per didelės reikšmės mano žodžiams ar pastaboms, po kurio laiko tapdavo nervingi, jie neturėdavo pusiausvyros ir palikdavo mano bendruomenę. Aš jiems netrukdžiau. Todėl, kad neįmanoma žmogaus išmokyti nieko, jei jis pats nenori mokytis.
Šiandien jums papasakojau pavyzdį iš savo žemiškojo gyvenimo. Tik vieną pavyzdį. Tačiau sutikite, jog dauguma jūsų kenčia dėl to, kad negalite vadovautis tuo mokymu, kurį jums duoda Gyvenimas.
Kiekvienas iš jūsų kaip mokytoją turite Gyvenimą. Ir tai, kaip jūs žiūrite į visas savo gyvenime atsirandančias situacijas ir problemas, gali arba pastūmėti jus evoliucijos keliu, arba nublokšti toli atgal.
Ir daugelis jūsų vidinių problemų galėtų būti išspręstos, jei vadovautumėtės patarimais, kuriuos gautumėte iš tikrojo Mokytojo fiziniame plane. Labai tikiuosi, jog ateis tie aukso laikai, kai bus įmanomi Šambalos Valdovų įsikūnijimai. Ir jie galės ateiti ir duoti jums savo pamokymus tiesiogiai.
O dabar mes panaudojame pasiuntinystės instituciją tam, kad jūs galėtumėte paprasčiausiai išsaugoti savo gyvenimo orientyrus. Daugeliui šie mūsų diktavimai yra kaip kompaso rodyklė, pagal kurią jie turi galimybę sutikrinti savo gyvenimo kursą. Ką gi, ir tai yra labai svarbus darbas. Ir daugelis sielų turi galimybę gauti gyvenimišką orientyrą.

Aš buvau su jumis šią dieną. AŠ ESU Gautama Buda.


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina: http://www.sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm#33