Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Laiškas metų pradžioje >

Laiškas metų pradžioje

AŠ ESU Gautama Buda, vėl atėjęs pas jus šią dieną, naujo metų ciklo pradžioje.
Kiekvieną kartą, kai prasideda naujas metų ciklas, mes ateiname, kad duotume pamokymus, skirtus naujam laiko ciklui. Ir šiandien aš atėjau duoti tokį pamokymą.
Jūs žinote, kad metų ciklą Karmos Įstatymas veikia taip, kad karma nužengia ne vienu kartu, o išsitempia per visą metų periodą. Kiekvieną mėnesį į jus nusileidžia tam tikras karmos kiekis. Šitaip jūs turite galimybę atidirbti savo buvusią karmą palaipsniui, metai iš metų ir mėnesis po mėnesio. Jeigu jūs gautumėte galimybę atidirbti savo karmą, savo sukurtą neigiamą energiją, energiją, kurią iškreipėte buvusiuose savo gyvenimuose, visą iš karto, tai negalėtumėte išlaikyti. Jūsų kūnai iškart būtų sudraskyti į skutelius. Todėl Įstatymas veikia taip, kad kiekvienu gyvenimo momentu gautumėte galimybę susidoroti lygiai su tokiu negatyvios praeities energijos kiekiu, su kokiu jūs sugebėsite susidoroti. Jums niekada neduodama daugiau, nei jūs galite išlaikyti. Todėl jums reikia paprasčiausiai paklusti šios visatos Įstatymui ir nuolankiai laukti sugrįžimo jūsų pačių užsidirbtos karminės energijos, kuri jums duodama atidirbti cikliškai.
Naujus metus galima sąlygiškai laikyti naujo praeities energijų sluoksnio atidirbimo pradžia. Ir su kiekvienais sėkmingai jūsų užbaigtais metais jūs atidirbate savo buvusią karmą ir priartėjate prie naujo sąmonės lygio. Ir jeigu ne nauja karma, kurią jūs nepaliaujamai kuriate, tai užtektų vos keleto metų, kad galėtumėte atsilaisvinti nuo didesnės dalies savo praeities karmos.
Tačiau ne visi iš jūsų protingai panaudoja savo Dieviškąją Energiją ir savo buvimo įsikūnijime laiką. Todėl daugeliui iš jūsų tas neigiamos energijos kiekis, kurį jūs atidirbate per kančias, ligas ir vargus, tuoj pat pasipildo nauja karma, kurią jūs be paliovos kuriate savo neteisingais veiksmais ir savo neteisingais pasirinkimais.
Ir jeigu ne Dieviškoji malonė, tai jūs visiškai prarastumėte savo tolesnio žengimo galimybę, tokią didelę karmą daugelis iš jūsų kuria savo gyvenimuose. Tačiau Dieviškosios malonės dėka ši karma nesugrįžta jums iš karto, o laukia palankios galimybės, kai jūs sugebėsite išgyventi negatyvią praeities energiją ir ne tik išlaikysite savo karminę naštą, bet ir susimąstysite apie tai, kodėl ant jūsų tuo pat metu užgriuvo tiek daug nelaimių. Ir šitaip daugelis iš jūsų galės suvokti Aukščiausiojo Įstatymo egzistavimą ir visa savo esybe veržtis vykdyti šį Įstatymą.
Daugelis iš jūsų pasiekėte tokį sąmonės lygį, kad kreipiatės į Karminę Valdybą prašydami pagreitinti jūsų karmos sugrįžimą, kad turėtumėte galimybę atidirbti maksimalų karmos kiekį šiame gyvenime ir įgytumėte galimybę tarnauti naujame, laisvame nuo karmos sąmonės lygyje.
Viena, dėl ko norėčiau jus perspėti: kai rašote tokius laiškus ir karma pradeda jums pagreitintai sugrįžti, nepamirškite, kad jūs patys paprašėte, ir nesiskųskite likimu. Reikalas tas, kad karmos nusileidimo procesas, kai jūsų prašymu jis pagreitinamas, lygiai taip pat jūsų prašymu gali būti pristabdytas ir sugrąžintas į natūralią sugrįžtančios karmos tėkmę. Nepamirškite apie savo prašymus, ir jeigu pasikarščiavote ir neapskaičiavote savo jėgų, vėl parašykite laišką Karminei Valdybai ir paprašykite, kad toliau nebūtų pagreitintas jūsų karmos nusileidimo procesas.
Labai daugelis iš jūsų nesuvokia tų įsipareigojimų, kuriuos prisiėmėte būdami subtiliajame kūne, jūsų sielos lygyje. Todėl tada, kai susiduriate su gyvenimo sunkumais ir tie sunkumai per daug jus prislegia, pamąstykite patys sau. Pakalbėkite su savo Aukščiausiuoju AŠ, pasitarkite. Juk karmos nusileidimo procesas dėl didžios Dangaus malonės gali būti jūsų reguliuojamas. Ypač tada, kai jūs turite gerosios karmos, susijusios su pagalba gyvoms būtybėms ir Valdovams. Todėl, kad jūsų geroji karma visada gali būti panaudota sumažinti jūsų Karminės naštos intensyvumui.
Tada, kai suvokėte Karmos Įstatymo veikimą ir siekiate savo gyvenime veikti pagal šį Įstatymą, tai vykdote vieną iš svarbiausių savo tolesnio vystymosi sąlygų, ir Dangaus malonė netruks ateiti jums į pagalbą pagal pirmą jūsų šauksmą.
Gailesčio verti tie individai, kurie paniekina Karmos Įstatymą ir toliau gyvena pagal principą: „Po manęs – nors ir tvanas.“
Jums vertėtų pagalvoti, ką sakote. Galbūt kitame gyvenime kaip tik ir pateksite į tą tvaną, kurį patys prisišaukėte. Pamąstykite apie tai, kiek daug nelaimių ir problemų pavyktų išvengti, jeigu kiekvieną savo gyvenimo minutę žmonės susimąstytų ne tik apie savo veiksmų pasekmes, bet ir apie savo minčių ir jausmų pasekmes.
Vienas iš mūsų laiškų tikslų kaip tik ir yra išmokyti jus atsiskaityti už kiekvieną savo veiksmą, kiekvieną savo mintį ir jausmą. Todėl, kad Dievui, Kosminiam Įstatymui nėra jokių paslapčių ir visos jūsų mintys tuoj pat užsirašo į akašos kronikas, kaip ir jūsų veiksmai bei poelgiai. Jūs galite vienas prieš kitą veidmainiauti ir slėpti savo tikruosius motyvus ir savo neigiamas mintis. Dievas viską mato, nuo Jo neįmanoma paslėpti nei mažiausio sielos judesio. Ir būtų neblogai, jeigu įprastumėte visąlaik šalia savęs jausti nematomo liudininko, kuris stebi visus jūsų veiksmus ir netgi jūsų sielos judesius, buvimą. Tada su didesne atsakomybe žvelgsite į visus veiksmus ir visus pasirinkimus, kuriuos padarote savo gyvenime.
Ir aš noriu jums duoti dar vieną svarbų patarimą, kuriuo vadovaudamiesi galėsite labai greitai padidinti savo atidirbtos karmos procentą. Kiekvieną kartą, kai jūs savo gyvenime stovėsite prieš pasirinkimą, kaip jums pasielgti, pasistenkite suprasti motyvą, kuris jus skatina taip pasirinkti. Ir jeigu jūs stengiatės kažką padaryti dėl to, kad būtų gerai jums asmeniškai, tai šitai bus neteisingas motyvas ir jūsų pasirinkimo pasekmė padidins jūsų karminę naštą.
O jeigu jūs savo pasirinkimuose vadovausitės tuo motyvu, kad būtų gera kitiems žmonėms, kitoms gyvoms būtybėms, tai netgi jeigu jums atrodys, kad jūsų pasirinkimas padarys jums žalos ir pagal visus žmogiškuosius įstatymus bus nenaudingas, žiūrint iš elementarios logikos taško, – nenusiminkite. Iš Dieviškosios logikos požiūrio taško jūs teisingai pasirinksite ir šis pasirinkimas neišvengiamai atves prie to, kad palengvės jūsų karminė našta. Jūs pralaimėsite mažame dalyke, bet laimėsite dideliame.
Pavyzdžiui, jūs važiuojate kalnų keliu ir jame pamatote žmogų, kuriam reikalinga jūsų pagalba. Jūs eikvojate laiką tam, kad padėtumėte jam, ir prarandate laiką. Saulė nusileidžia ir jūsų judėjimas keliu susitrukdo. Bet jeigu nepasiduosite apmaudo jausmui, tai rytoj prieš jus atsivers naujas kelias, apie kurį anksčiau net neįtarėte, ir šis kelias labai pagreitins jūsų kelionę ir į reikiamą vietą pateksite daug anksčiau, nei jūs buvote suplanavę.
Štai taip veikia Karmos Įstatymas.
Niekada negalvokite apie tai, kokią naudą jūs įgyjate, jeigu darote gerus darbus. Tegul jūsų karmines skolas ir nuopelnus apskaičiuoja tos dangiškosios būtybės, kurioms šitai priklauso pagal pareigas. Paprasčiausiai darykite gerus darbus ir negalvokite apie atlygį.
Aš džiaugiuosi metų pradžioje jums priminęs apie Didįjį Įstatymą, egzistuojantį šioje visatoje, ir tikiuosi, kad šitai padariau kaip visuomet laiku.

AŠ ESU Gautama Buda