Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę... >

Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę

AŠ ESU Buda Gautama. AŠ ESU atėjau vėl. Laiko nedaug ir aš noriu jums pasakyti pačią esmę.
Tegul nesukelia jums nerimo žodinis apvalkalas, kuriuo apvilkti mūsų pranešimai. Žodis yra tiesos drabužis, kaip kad lapai yra medžių drabužis. Ateina ruduo ir lapai krinta, o pavasarį vėl išsiskleidžia.
Lygiai taip ir žodžiai. Tiesa apvelkama žodžiais, jūs mėgaujatės šia Tiesa. Bet ateina laikas, kai šie žodžiai vysta, panašiai kaip rudenį lapai, bet tik dėl to, kad Tiesa pasireikštų kitame kosminio ciklo etape.
Todėl nėra prasmės prisirišti prie žodžių, kuriais apvilkta Tiesa. Mokėkite įvairiuose mokymuose ir religinėse sistemose pažinti Vienintelę Tiesą. Bet neprisiriškite prie žodžių.
Jūsų prisirišimas prie vienos ar kitos sistemos panašus į prisirišimą prie pernykščių lapų.
Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę.
Dabar Tiesa duodama per šį pasiuntinį. Mes nežinome, kas bus toliau. Per daug nenuspėjamas pasaulis, kuriame gyvenate. Todėl jums suteikiama kryptis, kaip energija, magnetas, kuris padės ateity, juo vadovaujantis, surasti tiesos kruopelytes, išsibarsčiusias skirtinguose tikėjimuose ir mokymuose.
Nepamirškite to, kad Tiesa viena, bet žmonių sąmonėje ji skirtingai persilaužia ir yra sąlygojama žmonių išsivystymo lygio. Kaip medžiai rudenį numeta lapus, taip jūs prarandate savo fizinius kūnus, bet tik dėl to, kad vėl ateitumėte į šį pasaulį, vėl gimtumėte ir gautumėte naują kūną. Išmintingas žmogus, gyvendamas dabartinį gyvenimą, galvoja apie būsimą gyvenimą. Jis supranta, kad kiekvienas jo pasirinkimas, poelgis, veiksmas, mintis, jausmas kuria jo ateitį šiame gyvenime ir būsimo gyvenimo aplinkybes.
Būtų labai naudinga, jeigu kiekvienu momentu pamąstytumėte, kaip tai, ką darote, atsilieps jūsų būsimam gyvenimui. Nesistenkite apdovanojimą už savo gerus darbus gauti šiame gyvenime. Tą apdovanojimą siekite gauti kitame gyvenime. Štai jums minimali užduotis.
Tie iš jūsų, kurie turi labiau išplėstą sąmonę, supranta, kad esate neatskiriama Dievo dalis, kad sudarote Dievo kūną, kaip ir visos gyvos Žemės būtybės. Todėl jums nėra prasmės siekti apdovanojimo net ir kitame gyvenime.
Matote tikslą padėti visoms gyvoms būtybėms todėl, kad esate tuo pačiu metu kiekviena iš tų gyvų būtybių. Ir sudarydami vieningą organizmą su visa Kūrinija, negalite daugiau teigti, kad šis organas ar organizmo sistema, kuriai priklausote, yra pati svarbiausia.
Jeigu širdis arba inkstai jūsų organizme sakys, kad jie yra svarbiausi ir reikalauja ypatingo dėmesio, tai atsilieps visam organizmui. Visas organizmas sirgs.
Atskirumas nuo visų kitų visatos būtybių egzistuoja tik jūsų sąmonėje ir tai būdinga tik dabartiniam evoliucinio vystymosi etapui.
Kuo labiau išvystyta žmogaus sąmonė, tuo mažiau jis mato prieštaravimų įvairiose religinėse sistemose, tuo didesnę vienybę jis jaučia su kiekviena gyva būtybe.
Jei norite, pabandykite ieškoti prieštaravimų ir blogųjų savybių visame, kas jus supa. Būtent taip elgiasi vadinamoji egoistinė, į save susikoncentravusi sąmonė. Šitaip sumažinate vibracijas iki tokio lygio, kad iš išorinio pasaulio į savo gyvenimą pritraukiate pačius blogiausius reiškinius. Jūs būsite nelaimingi. Ir jus supantys žmonės bus nelaimingi.
Pamąstę suvoksite, kad dauguma žmonių būtent taip ir elgiasi. Jie visų pirma pastebi trūkumus visame, kas supa. Ir tai savaime suprantama: jų sąmonė tiek netobula, kad aplinkui mato tiktai trūkumus. Todėl tokie žmonės yra kaip tam tikri netobulumo, iliuzijų generatoriai. Jie – gigantiški iliuzijų gamintojai. Paprasčiausiai jie yra rekordininkai, gaminantys netobulas mintis ir jausmus, netobulas emocijas bei veiksmus.
Bet vieną kartą tam turi būti padarytas galas.
Kadangi jūsų pasaulyje veikia laisvos valios Įstatymas, tai tik jūs patys galite panorėti pakeisti šią situaciją. Tik patys galite pabandyti pakeisti save ir savo požiūrį į supantį pasaulį.
Vykite iš savo galvos ir širdies viską, kas skiria, viską, kas jus priverčia smerkti kitus, visur ieškoti netobulybių ir prieštaravimų. Vykite iš savo galvos nuolatines paieškas tų, kas už jūsų pačių ribų jums trukdo.
Tai gali būti jūsų kaimynai, kitos pasaulėžiūros sistemos atstovai, puolę angelai, pasaulinis blogis.
Taip, netobulumas jūsų pasaulyje vyrauja. Bet kai nuolat sutelkiate dėmesį į netobulybę, laisva valia laistote savo Dieviškąja energija netobulos žmogiškosios sąmonės piktžoles.
Žiūrėkite, ką laistote, kur naudojate Dievo duotą energiją.
Nuolat sekite, kad jūsų vibracijų lygis būtų pagal galimybes maksimalus. Iš tikrųjų, pačiam gyvenant netobulybėje, labai sunku visą laiką savo sąmonę išlaikyti švarią. Bet jums būtina tai daryti. Panaudokite viską, kas pakylėja jūsų sąmonę.
Eilėraščiai. Muzika. Gamta. Žaidimas su vaikais. Gėlės.
Savo dėmesio energija laistykite tiktai tobulus pavyzdžius.
Tai nereiškia, kad turite save izoliuoti nuo pasaulio. Būkite pasaulyje, būkite netobulam pasireiškime, bet neleiskite šiai netobulybei užvaldyti jūsų, jūsų sąmonės, jūsų sielos.
Kai pradedate koncentruotis į tobulus Dieviškus pasireiškimus, pakeliate savo vibracijas, tampate laimingu žmogumi. Bet nepamirškite, kad į jūsų pareigas įeina taipogi padėti visoms gyvoms būtybėms. Šios visatos Įstatymas toks, kad aukštesnis tarnauja žemesniam.
Tas, kas turi ganėtinai išplėstą sąmonę, privalo padėti savo jaunesniems broliams ir seserims.
Ir mes rodome jums pavyzdį. Pažiūrėkite, kiek energijos ir pastangų mes išeikvojame tam, kad padėtume jums išskleisti jūsų Dieviškos Tiesos suvokimo lotosą.
Aš nesakau nieko tokio, ko nežinotumėte iš anksčiau. Jums tereikia visai nedaug – elgtis gyvenime pagal gautas žinias.

AŠ ESU jūsų brolis Gautama.