Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Gautama Buda > Mokymas apie konfliktų įveikim... >

Mokymas apie konfliktų įveikimą

AŠ ESU Gautama Buda, vėl atėjęs per mūsų pasiuntinį.
Džiaugsmingai ir su dideliu pasitenkinimu aš apžvelgiu daugelio iš jūsų veidus tuo metu, kai skaitote mano diktavimus. Ypatingas ryšys sukuriamas, kai tinkamai nusiteikiate. Kai skaitant mūsų laiškus jūsų vibracijos pakyla ir ateina sąskambis, tada subtilusis pasaulis priartėja ir tiesiog įeina pas jus pro duris.
Nuolatos saugokite šį sąskambį ir daugelis problemų, kurios yra jūsų visuomenėje, išsispręs savaime.
Patikėkite manimi ir mano patirtimi: visa esmė yra vibracijų lygyje, kurį žmonija gali išsaugoti.
Šiandien mūsų pokalbio tema bus tai, kaip pasiekti supratimą tarp žmonių, priklausančių skirtingoms kryptims. Ne tik religinėms, bet ir politikos kryptims, skirtingoms visuomeninės veiklos sferoms, verslo sritims.
Labai retai tarp žmonių viešpatauja taika ir ramybė. Paprastai žmonių interesai susikerta ir tai yra konfliktų ir netgi karų priežastis. Kaip įveikti konfliktines ir priešiškumo būsenas, kurios būdingos jūsų pasauliui ir dabartiniu metu yra viena iš jam būdingų savybių.
Ne šiaip sau šiandieninio pokalbio pradžioje priminiau apie vibracijas. Viską jūsų pasaulyje lemia vibracijų lygis. Ir tokią sferą kaip žmonių tarpusavio santykiai taipogi lemia vibracijų lygis. Kas tai per magiškas žodis, nuo kurio priklauso karai ir konfliktai bei jų sėkmingas sprendimas?
Man labai sunku jums paaiškinti šią savoką vartojant tuos terminus, kuriuos jūs vartojate ir kurie jums suprantami.
Įsivaizduokite į krantą išmestą žuvį. Ji išimta iš jai įprastos aplinkos ir išgyvena ne pačias geriausias savo gyvenimo minutes. Kiekvienas iš jūsų, kai patenka į vietą, neatitinkančią jo pagal vibracijas, primena šią į krantą išmestą žuvį.
Kiekvienas žmogus yra sudėtinga sistema. Jis sudarytas ne tik iš fizinio kūno, bet ir iš subtilesnės, bet visgi materialios substancijos. Viską lemia žmogaus sąmonės išsivystymo lygis. Ir žmonės skiriasi vieni nuo kitų netgi DNR lygyje, genų ir chromosomų lygyje. Ar jums žinomi šie terminai?
Tai štai, kiekvienas žmogus savyje turi tam tikrą energetinę sudedamąją dalį. Kiekvienas žmogus turi vienokį ar kitokį vidinį potencialą, kuris jam leidžia turėti vienokį ar kitokį jam būdingą vyraujantį dažnį.
Pavyzdžiui, jūsų kūnas gali lemti pagrindinį vibracijų dažnį. Jūs teikiate pirmenybę vienokiam ar kitokiam maistui. Ir jūsų maistas, kurį mėgstate ir valgote, daugiau ar mažiau lemia jūsų vibracijų lygį. Pavyzdžiui, jei jūs valgote mėsą ir apskritai esate neišrankus maistui, tai didele tikimybė, jog jūsų vibracijos labai žemos. Jūsų vibracijų lygiui įtaką daro ne tik maistas, bet ir aplinka, ir apranga, ir jūsų gyvenamoji vieta. Būtent todėl jūs šioje vietoje ir gyvenate, nes jūsų vibracijos daugmaž atitinka šią vietą.
Tačiau jūsų vibracijos per gyvenimą gali labai smarkiai keistis. Ir tada, kai nusprendžiate tapti vegetaru, atsisakote cigarečių, alkoholio, netinkamos muzikos klausymosi, tai jūsų vibracijos ne iš karto, tačiau palengva pradeda keistis. Ir ankstesnėje kompanijoje jūs jaučiatės nekomfortiškai. Jus lygtai išstumia iš kolektyvo, kuriame dirbate. Visa esmė vibracijos. Jūs nustojate atitikti vidutines visko, kas jus supa, vibracijas, ir tai verčia jus ieškotis kito darbo, kitos draugijos.
Vibracijų lygis yra konflikto pagrindas. Galite pasakyti, jog karma yra bet kurio konflikto pagrindas. Tačiau jūsų karma susijusi su jūsų vibracijų lygiu. Ir žmogus, turintis gana aukštas vibracijas, turi didelį savo karmos atidirbimo procentą. Ir netgi jei žmogus pasiekė tam tikrų rezultatų atidirbdamas asmeninę karmą, jis pradeda „iškristi“ iš supančio vibracinio fono - iš to vėl kyla konfliktai.
Ir jie neišvengiami tam tikrame žmonijos vystymosi etape.
Vibracijų skirtingumas pasąmonės lygyje verčia be klaidų nustatyti, kas jums artimas pagal vibracijas, o kas – skiriasi. Ir jeigu jūsų vibracijos aukštesnės už vidutinį lygį, tai jus „išstumia“ iš visuomenės, kaip vanduo į paviršių išstumia kamuolį.
Taigi konfliktai visuomenėje neišvengiami. Tačiau jie visuomenėje neišvengiami tol, kol visuomenė yra labai žemo vibracijų lygio. Tada, kai žmogiškosios visuomenės vidutinės vibracijos pakyla, tai konfliktinės situacijos sušvelnėja. Iš pradžių atsiranda galimybė išvengti karų derybų būdu, o paskui ir patys konfliktai nustoja buvę negatyvaus, griaunančio pobūdžio.
Žmogiškoji visuomenė neturi kito kelio kaip tas kelias, kurio jus moko Pakylėtieji Valdovai. Nėra būtinybės jums ginti savo įsitikinimus pasitelkiant jėgą. Laikas pereiti į kitą sąmonės lygį, kai bet kuris kiekvienas visuomenės narys konfliktą gali išspręsti dirbdamas vidinį darbą su savimi.
Jei kiekvienas visuomenės narys neturi vidinių problemų, neturi neigiamos energijos, kuri jo auroje rastų prieglobstį, tai joks išorinis dirgiklis ir joks priešas prie jūsų negalės net prieiti.
Visi jūs esate akmenėliai, gulintys Dieviškosios Išminties vandenyno pakrantėje. Ir plūstančios bangos, panašiai kaip vis nauji ateinantys kosminiai ciklai, gludina jūsų auras. Praeis dar kažkiek kosminių ciklų, ir jūsų auros bus visiškai nuostabių, švelnių, vaiskių spalvų.
Visas ydas ir visus netobulumus jūs galite įveikti. Ir yra žmogiškosios visuomenės problemų sprendimo kelias. Ir šis kelias yra paviršiuje. Ir tik žmonėms būdingas tingumas bei nepaklusnumas vis dar jus verčia kentėti.
Džiaugiuosi davęs šį Mokymą apie konfliktų įveikimą.

AŠ ESU Gautama Buda