Urantija > Kalbu Jums Vėl > 22. Kas yra Dievas? > 1 >

Turbūt vieni svarbesnių bruožų ir yra, kad Dievas yra asmenybė turinti sąmonę ir apimanti visiškai viską. Sunkiau suvokti asmenybių kūrimą. O tai kad jis yra meilės ir žinojimo Šaltinis, man svarbu yra tai - kad jis nėra toks, kad jeigu žmogui ko nors reikia tai jis atseit už tą žmogų paims ir padarys. Žmonės gali gauti žinių, išmintį, ir sustiprinimą, palaikymą su meilę - kaip pasiekti ką nors, kaip ką nors padaryti. Bet patys žmonės darydami, tada gauna ir rezultatus, mato savo indėlį į didžiulę kūriniją - ir pradeda suprasti kad kad ir ką jie darytų tai atsilieps visai didžiulei kūrinijai. Ir tai puikiai parodo, kad kūrinija yra visų laisvą valią turinčių kūrinija.