Urantija > Kalbu Jums Vėl > 1. Tiesos šaltinis – vidinis a... >

1. Tiesos šaltinis – vidinis aš iš Tėvo

Jėzaus mokymų priėmimas prasidėjo 2006 metų rugsėjo 29 dieną 6 val. 15 minučių.

Mano mylimas brolau, ir visi kiti mano broliai, kurie dabar skaitote šituos mano mokymus, perteikiamus per mano mylimą brolį kaip ir visus kitus mano vienodai mylimus brolius, jūs turėsite galimybę patirti didesnę šviesą negu ją iki šiol patyrėte, skaitydami mano mokymų aprašymą iš jūsų vadinamojo Šventojo Rašto, arba Naujojo Testamento.

Šito Rašto tiesa ir šviesa turėjo didžiulės prasmės prieš du tūkstančius metų, kada žmonija gyveno kitomis sąlygomis, didžiulės agresijos sąlygomis. Dabar gi ateina tas metas, kada žmonija turi didžiulį pasirinkimą laisva valia, kuo mėgautis, kuo domėtis, kuo vadovautis.

O kaip gi žmogus gali vadovautis, turėdamas tik vieną rašytinį šaltinį, kurį jis pavadino Biblija, ir tik ja pasitiki vien tik dėl to, kad jos parašyta tiesa išgyveno du tūkstančius metų.

Tiesa neturi laiko rėmų ir įprasminimo laike, jeigu ji pajausta žmogaus širdimi. O žmogaus širdis prilygsta žmogaus vidiniam balsui, kuris yra paprasčiau suvokiamas kaip sąžinė, kaip sielos balsas, kaip Dievo balsas, kaip tas tikrasis doros ir moralės matuoklis, aukščiausiu lygiu atskiriantis, nors sąmoningai dar ir nesuvokiantis, kas yra tiesa.
Dėl to, kad pajaustumėte ir savo, ir kitų savo sielos brolių augimą, jūs turite turėti ir didesnius tiesos ir šviesos rašytinius dokumentus, kuriuos ir galėtumėte patikrinti savo vidiniu balsu, savo sielos balsu. O šitas patikrinimas yra gyvas. Jis yra Dievo balsas iš vidaus. Štai dėl ko jūsų vidiniam balsui neturi būti svarbu, ar rašytinis šaltinis jau išsilaikė du tūkstančius metų ar tik ką pasirodė tarp jūsų.
Būtent jūsų pačių vidus yra tas tvirtas patvirtinimas to, ar jūs susidūrėte su didesne šviesa, ar priešingai, šitoji šviesa jus sugniuždo ir atitraukia nuo savojo aš naujo atsiskleidimo ir sužydėjimo naujomis spalvomis.

Dabar aš jums perduodu naujus, ir artimesnius jūsų dabartinės civilizacijos išsivystymo sampratai, mokymus, kurie kiekvieną pakylės į aukštesnį ir jums patiems reikalingesnį lygį negu tą galėjote pajausti skaitydami tik jūsų vadinamąjį Šventąjį Raštą – Naująjį ir Senąjį Testamentus. Ir šitoji tiesos dalis, kurią jūs gausite iš manųjų, per mano mylimą brolį, pateikiamų mokymų, yra skirta jūsų pačių ugdymui ir jūsų sampratos išplėtimui tiek apie mano paties asmenį, kada aš gyvenau būdamas žmogiškuoju pavidalu kaip Jėzus iš Nazareto, tiek ir apie aukščiausiąją dieviškąją Tėvo asmens tikrovę, kurioje esu tiek aš, tiek jūs.

Kiekvienas iš mūsų esame Jame, ir Jo pranokti negalime. Nė vienas tvarinys negali pranokti Kūrėjo, kad ir kiek tas tvarinys būtų išsivystęs ir norėtų augti.