Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Dabar prasideda jūsų darbas Di... >

Dabar prasideda jūsų darbas Dievui

AŠ ESU Šiva!

Aš atėjau!

Šią dieną noriu, kad jūs mane išklausytumėte. Ne todėl, kad aš taip noriu, o todėl, kad atėjo metas, kai turiu jums tai pasakyti.

Taigi, kiekvieną kartą mano atėjimo metu, taip pat kaip ir kiekvieno iš Valdovų atėjimo metu, vyksta bendravimo tarp mūsų pasaulių stebuklas. Kiekvieną kartą mūsų laiškų priėmimo vietoje vyksta Šviesos išlaisvinimas. Ir tie palaiminimai, kurie apšviečia Žemę šiuo mano laiško perdavimo metu, nedels atsiliepti Žemės tautų likime.

Šiandieną atėjau tuo metu, kai mūsų Pasiuntinys yra Latvijos žemėje. Ir atėjau tuo momentu, kai pati saulė yra palanki, kad mano energijos šiai žemei būtų perduotos maksimaliai.

Kiekvieną kartą priimant ir perskaitant laišką gaunate galimybę gauti palaiminimą. Ir tai yra kažkas, kas perduodama be žodžių iš mano širdies į jūsų širdis.

Būkite palaiminti. Priimkite mano širdies dovaną.

Jums daug ką reikės padaryti. Būtent dabar atėjo tas laikas, kai nuo kiekvieno iš jūsų, priklauso visa tolesnė evoliucijos Žemės planetoje eiga. Todėl, kad jūsų oktavoje vyksta ryžtingas energijų apsukimas. Ir tai, kas leisdavosi žemyn, dabar turi pradėti kilti į viršų, į mūsų pasaulį, Pakylėtųjų Pulkų pasaulį.

Artimiausiu metu jūsų rankomis ir jūsų kojomis turi įvykti šis kosminio ciklo apsisukimas. Ir aš, kaip Viešpats, atsakingas už iliuzijos suvyniojimą, pasiruošęs jums perduoti senovės išmanymą.

Kiekvienas iš jūsų tampate nepakeičiamas. Kiekvienas iš jūsų, kas gali ir pasiruošęs įsisavinti mano žodžius ir mano energijas. Todėl, kad atėjo laikas. Todėl, kad šiuo momentu visi Pakylėtųjų Pulkai stebi Žemės planetoje evoliuciją. Atėjo pats kritiškiausias planetos istorijos momentas. Ir kiekvieno iš jūsų pasirinkimas šiuo metu nulemia visos planetos ateitį.

Tas pasirinkimas, kurį privalote padaryti dabar.

Ir sakau jums, jūsų gyvenime nėra nieko svarbesnio, ką galėtumėte padaryti. Palikite nuošaly visą jus supančią sumaištį.

Savo sąmonę sutelkite pačiame aukščiausiame taške, kurį galite pasiekti. Galvokite apie tai, kas amžina.

Mąstykite apie begalinį ir beribį Dievą.

Mąstykite apie Jo Didybę.

Jūs - Dievo dalis.

Kiekviename iš jūsų Jis turi galimybę būti.

Ir su jūsų pagalba šios visatos Kūrėjas galės pasukti kosminius ciklus.

Įsigilinkite į laukiančios misijos didingumą. Kiekvienas iš jūsų sugeba įvykdyti grandiozinį Dievo sumanymą suvyniojant iliuziją.

Atėjo laikas ir ciklai apsisuko. Atėjo metas suvynioti iliuzinį pasaulį. Ir lygiai taip pat, kaip tuo metu, kai prasidėjo Kūrimas, atėjo apsisukimo taškas, kai Kūrinija turi būti suvyniota. Erdvė ir laikas pradeda naują ciklą.

Iliuzija pradeda susivynioti.

Kiekvienas iš jūsų esate pašauktas sudalyvauti šiame iliuzijos suvyniojimo procese. Nei man, nei kažkam iš Aukščiausiųjų Valdovų nėra galimybės jūsų pasaulyje būti dabar. Pernelyg grubus pasaulis ir pernelyg žemos jo vibracijos. Šį darbą pasauliui galite atlikti tik jūs. Tik jūs savo pasirinkimais ir veiksmais galite pradėti šį darbą suvyniojant iliuziją.

Atlikti šį darbą Dievas gali tik padedamas jūsų sąmonės. Grandiozinį darbą, kuriam įvykdyti reikia milijonų metų.

Jums duodama galimybė imtis šios misijos dabar. Ir jei perskaitysite visus diktavimus, kuriuos visus šiuos metus davėme per savo pasiuntinį, juose rasite visas būtinas rekomendacijas, reikalingas tam, kad atliktumėte savo darbą ir įvykdytumėte savo Dieviškąją paskirtį.

Kiekvienas diktavimas turi žinių ir informacijos, kurie jums dabar yra būtini. Tarp eilučių slypi paslėptos žinios, kurios per daugelį metų išsipakuoja jūsų sąmonėje nakties miego ir būdravimo metu.

Raktas, kurį aš jums šiandien duosiu, yra paviršiuje. Jūsų kasdieniai pasirinkimai, kuriuos darote, kiekvienas jūsų pasirinkimas ir poelgis dienos metu, jei jie yra Dieviškojo pobūdžio, atlieka būtent tą darbą, kurį esate pašaukti atlikti. Jei jūs kaip ir anksčiau linkę susitelkti į iliuzijas, malonumus ir pasilinksminimus, kad ir kaip jie pasireikštų, stojate į opoziciją Dievui ir jo planams.

Kiekviena jūsų mintis yra reikšminga.

Kiekvienas jūsų jausmas yra reikšmingas.

Kiekvienas jūsų veiksmas yra reikšmingas.

Dabar prasideda jūsų darbas Dievui. Bet kuris veiksmas ar dėmesys, nukreiptas į iliuzinį pasaulį, bus opozicija Dievo planams.

Bet kokį veiksmą, nukreiptą Bendrai Gerovei, Gėriui, Dangus sveikins ir tai bus mums ženklas, kad žmonija sugeba evoliuciškai vystytis ir pasirengusi naujam savo vystymosi etapui.

Dabar daug kas priklauso nuo jūsų sąmoningumo, nuo jūsų siekio, nuo jūsų tikėjimo. Ir aš atėjau pas jus šią dieną, kad priminčiau jums apie jūsų pareigą ir apie jūsų darbą, kurio atlikti negali niekas, tik jūs, – grandiozinį darbą suvyniojant iliuziją. Ir tai yra pats svarbiausias jūsų darbas - atskirti savo sąmonėje tai, kas amžina, nuo to, kas laikina.

Jūsų darbas atskiriant realybę nuo iliuzijos savo viduje ir išorėje dabar yra pats svarbiausias. Kur nukreiptas jūsų dėmesys, ten teka jūsų energija. Ir jei nuolatos esate susitelkę į iliuzinį pasaulį, tai dirbate prieš Dievą, didindami iliuziją. Jei nuolatos esate susitelkę į Aukščiausią, į Dieviškąjį pasaulį, tai visas Dangus jus šlovins.

Atėjo metas, kai Dangus iš jūsų laukia jūsų darbo.

Prašau, suvokite savo atsakomybę ir pradėkite būtent dabar. Visas žinias jūs turite. Pradėkite!

Kiekvienu laiko momentu jūs kuriate. Jūs valdote savo energiją. Jums būtina tik susiderinti su Dievu, kad jūsų energijų srautai visada būtų Dieviškajame sraute.

AŠ ESU Šiva!


Klausyti diktavimo audio įrašą. Tekstą skaito Tatjana Mikušina http://www.sirius-ru.net/dictations/iun_2012/audio.htm#2