Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Kiekviena jūsų pastanga bus pa... >

Kiekviena jūsų pastanga bus padauginta daug kartų todėl, kad toks laiko poreikis ir tokia dabar situacija planetoje

AŠ ESU Šiva. AŠ ESU atėjęs duoti pamokymų, liečiančių tarpusavio sąveiką tarp skirtingų religinių grupių ir krypčių, kurios egzistuoja šiuo istoriniu momentu.
Mes puikiai suprantame visą žmogiškosios sąmonės ribotumą ir visą daugumos žmonių, kurie šiandien gyvena Žemės planetoje, nenorą pažvelgti į Dieviškąją Tiesą ir priimti ją.
Tačiau jūsų siekiai, kurių jūs imatės, iš tiesų neįkainojami. Nes kiekvienas, prabudęs ir galintis priimti Dieviškąją Tiesą, tegul ne visiškai pilnai, bet trokštantis priimti šią Tiesą, yra mums neįkainojamas laidininkas, kristalas-embrionas, per kurį mes galime perduoti naujos sąmonės elementus ir naujus tarpusavio santykius į Žemę.
Todėl priimkite mano padėką visi, kurie siekia, visi, kurie įneša bet kokį, nors ir patį mažiausią, indėlį į bendrą Žemės planetos gelbėjimo darbą.
Jūs galite saugoti savo širdyje siekį ir veikti pagal šiuos siekius savo kasdieniame gyvenime, jūs galite dirbti tuos darbus, kuriems pasiruošusi jūsų sąmonė, jūs galite atnešti bet kokią materialinę ar dvasinę dovaną ant tarnavimo Dieviškajai Tiesai altoriaus. Visas jūsų dovanas mes priimsime su padėka ir padauginsime savo širdyse.
Atėjo metas, kai bet kurį, net nežymų, jūsų veiksmą, nukreiptą į Dieviškosios vibracijos palaikymą jūsų fizinėje oktavoje, mes gausime, išsaugosime ir padauginsime.
Palaimintos jūsų pastangos, palaiminti jūsų siekiai, kad ir į kokią sritį juos dėtumėte.
Jūs negalite neveikti būdami fizinėje oktavoje, jūs negalite neveikti, nes toks laiko reikalavimas ir tokia dabar Dievo Valia.
Saugokite ir didinkite savo Dieviškumą, savo dvasinį pradą. Ir įneškite į savo gyvenimus Dievo, Aukščiausiojo Įstatymo, egzistuojančio šioje Visatoje, garbinimą.
Kiekviena jūsų pastanga bus padauginta daug kartų todėl, kad toks laiko poreikis ir tokia dabar situacija planetoje.
Bet tiems, kurie dėl kažkokių priežasčių nenori paklusti laiko reikalavimams ir Aukščiausiajam Įstatymui, ateina sudėtingas periodas. Nes bet koks pasipriešinimas, kurį atliekate, atsisuks prieš jus. Ir jūsų veiksmai beveik akimirksniu sukels jūsų veiksmų pasekmes, kurios taipogi bus padaugintos. Ir jūs negalėsite nepamatyti savo pastangų užsikabinti už senos sąmonės, seno elgesio ir ankstesnio minčių ir veiksmų pobūdžio beviltiškumo.
Viskas aplink jus turi pasikeisti ir jau keičiasi. Ir tik aklas ir kurčias gali ir toliau apsimetinėti, kad niekas nesikeičia ir viskas lieka po senovei.
Ne, aš jus užtikrinu, dar niekada pasikeitimai Žemės planetoje nevyko tokiais dideliais tempais, kokiais jie vyksta jūsų laiku. Ir prisitaikyti prie šių pakitimų galima tik keičiant save, keičiant savo sąmonę ir keičiant savo mąstymo bei elgesio stereotipus.
O dabar aš norėčiau duoti dar vieną svarbų palinkėjimą ir nurodymą. Priimkite jį kaip rekomendaciją savo kasdieniame dvasiniame darbe.
Kiekvieną dieną, pradedant nuo šiandien iki naujų metų, aš prašau jūsų skirti nors kelias minutes meditacijai, vidiniam įsisąmoninimui ir priėmimui jūsų šalies ir jūsų planetos ateities vaizdinio.
Jūs galite piešti savo sąmonėje pačius drąsiausius paveikslus bei planus ir tam jūs galite panaudoti visas savo vaizduotės galias. Vienintelė sąlyga yra jūsų motyvų, jūsų ketinimų ir jūsų siekių švarumas. Ir aš jums pažadu, kad ir kokias drąsias viltis, vaizdinius ar planus jūs nešiotumėte savo sąmonėje artimiausiu metu, kitais metais ir artimiausius keletą metų, visa tai aš pats palaikysiu, padidinsiu ir sugrąžinsiu į jūsų pasaulį Dieviškosios galimybės, Dieviškosios malonės ir Dieviškojo matymo pavidalu.
Todėl drąsiai siekite, kurkite pačius drąsiausius planus, jeigu jie atitiks Dieviškąją kryptį, būdingą jūsų laikotarpiui, kurį išgyvena Žemės planeta, visa tai bus palaikoma ir pasireikš jūsų fiziniame pasaulyje.
Jums liko mažai laiko savo meditacijoms. Tik iki šių metų pabaigos.
Nepamirškite prieš savo meditacijas pašaukti mane, Viešpatį Šivą, tam, kad aš galėčiau sugriauti visa tai, kas sena ir atgyveno, kas trukdo jums įvykdyti savo planus, ir duočiau jums Dieviškąją galimybę ir apdovanočiau jus savo Meile, Viltimi ir Tikėjimu.
Didinkite savo siekius. Drąsiai siekite. Visada prisiminkite, kad mintis materiali ir ji visada sugeba kurti. Ir šis jūsų minties kūrybinis sugebėjimas, kuris būdingas jums visada, bus tiesiog daugelį kartų sustiprintas šiuo laiko periodu, likusiu iki naujų metų.
Nepraleiskite savo šanso ir nepamirškite ant lapelio užsirašyti visų savo minčių, planų ir palinkėjimų. Medituokite ir detalizuokite per kiekvieną meditaciją savo sumanymą. Ir kai ateis nauji metai, taip pat keletą artimiausių metų stebėkite tai, kas vyks jūsų gyvenime ir jus supančioje tikrovėje. Ir kiekvienam iš jūsų bus leista susidurti su savo minties jėga ir suvokti savo minties jėgą, kai ji susiderina su šio istorinio momento Dieviškaisiais tikslais ir užduotimis.
O dabar aš jums linkiu vaisingo darbo ir palieku jus vienumoje apmąstyti savo sumanymų ir minčių.

AŠ ESU Šiva, buvau su jumis šiandieną.