Sirijus > Pakylėtųjų Valdovų Laiškai... > Šiva > Išnaudokite pagalbą, kurią jum... >

Išnaudokite pagalbą, kurią jums duoda Dangus, ir neatmeskite šios pagalbos

AŠ ESU Šiva, vėl atėjęs per savo pasiuntinį. Situacija tokia, kad aš atėjau duoti jums dar vieno laiško, kuris padės jums išsiaiškinti situaciją ir nusistatyti sau tuos orientyrus, kuriais pasirenkate vadovautis savo gyvenime.
Kai tik pasibaigė praėjęs diktavimų ciklas, mes pajutome didelį palengvėjimą, kad mums pasisekė per laidininką, esantį įsikūnijime, įvykdyti tai, kas sumanyta, ir duoti informaciją, kuri reikalinga žmonijai.
Tačiau paskui mes susidūrėme su visiškai nenumatytu pasipriešinimu mūsų veiksmams. Ir šis pasipriešinimas atėjo per daugelio žmonių, esančių įsikūnijime, protus, ir daugelis iš jų save laiko šviesnešiais. Todėl aš atėjau dar kartą užtikrinti jus, kad mes ir toliau duosime savo laiškus, kad ir kokių pastangų mums tai kainuotų. Ir mes tai darysime laikydamiesi savo planų ir savo terminų, kurie ateina pagal kosmines galimybes ir būtinybę.
Todėl aš šiandien atėjau, kad dar kartą duočiau jums suprasti – kad ir kaip susiklostytų situacija Žemės planetoje, mes, Pakylėtųjų Pulkai, dirbsime su Žemės žmonija ir toliau stengsimės keisti žemiečių sąmonę.
Atrodytų, kad mūsų laiškuose yra labai mažai informacijos, tačiau kiekvieną kartą mes nesiliauname stebėtis, jog atsiranda žmonių, pasiruošusių pagal pirmą mūsų šauksmą atsiliepti į visus mūsų pasiūlymus bei pastabas ir daryti tuos darbus, kurie būtini šiuo metu.
Jūs žinote, kad vienas iš pirmiausių darbų, kuris iškyla prieš žmoniją, yra sąmonės pakeitimas. Ir todėl gerai viskas, kas padeda keisti žemiečių sąmonę. Aišku, mes turime omeny tą sąmonės pakeitimą, kurį mes stengiamės išreikšti jūsų oktavoje, o ne tą sąmonės pakeitimą, kurį jūs manote turint įvykti.
Todėl geri bet kokie žinių, esančių šiuose diktavimuose, platinimo būdai, o taipogi geri bet kokie informacijos pateikimo žmonėms būdai: asmeniniai susitikimai, mokymai klasėse, seminarai, įsteigimas mokyklų, kuriose galėtų tėvai ir vaikai mokytis Karmos Įstatymo pagrindų ir elgesio pagal Dieviškąjį Įstatymą pagrindų.
Visam tam, kas nuo Dievo, reikalinga jūsų pagalba, kad augtų ir plėstųsi. Todėl, kai jūs stebitės, kad ne viskas aplink jus atrodo taip, kaip norėtųsi, tai mes sakome: „Tuo geriau! Juk jūs turite kur įdėti savo pastangas, savo sugebėjimus ir savo talentus!“
Apsidairykite aplinkui ir įdėmiai išanalizuokite, ką iš to, kas jūsų manymu turi būti pakeista, galite pakeisti jūs patys, remdamiesi savo galimybėmis ir savo sugebėjimais.
Norėčiau dar kartą priminti tą diktavimą, kuri aš daviau praėjusių metų lapkričio 27 dieną. Kai tiktai jūs nukreipsite savo mintis reikalinga kryptimi, savo galvoje iškylančius vaizdinius pripildysite Dieviškosios Energijos, tai aš turėsiu galimybę padėti jums ir pripildysiu jūsų vaizdinius savo energijos.
Egzistuoja Dieviškoji Galimybė, kuri duodama planetai tam tikru momentu. Ir ta galimybė dabar duodama per mūsų Pasiuntinį. Kartais iš jūsų nieko daugiau nereikalaujama, tik pripažinti mūsų pasiuntinį. Ir kai tiktai jūs pripažįstate Hierarchijos pasiuntinį, jūs automatiškai atsistojate ant Hierarchijos laiptų. Ir visa Hierarchija turi galimybę padėti jums jūsų darbuose ir įgyvendinant jūsų planus.
Norėčiau sustoti ties dar vienu svarbiu momentu. Mūsų pasiuntinys yra žmogus, kuris saugo mūsų vibracijas. Visose gyvenimiškose situacijose visąlaik saugodamas savo ištikimybę Hierarchijai ir įgyvendindamas Jos planus Žemėje. O jums, esantiems įsikūnijime, mūsų pasiuntinys yra įkūnytas Mokytojas, Guru. Ir tai reiškia, kad jūs privalote sekti tais nurodymais, kuriuos gaunate iš mūsų Guru, taip, lyg tai šiuos nurodymus duočiau aš pats.
Be to, jums bus reikalingas visas jūsų sugebėjimas atskirti, kad suprastumėte, kokiu lygiu galite pasitikėti išoriniu Guru ir kokiu lygiu turite vadovautis tais nurodymais, kuriuos gaunate iš savo širdies, iš Aukščiausiosios jūsų pačių dalies.
Mokymas apie Guru reikalauja papildomo iššifravimo. Ir aš manau, kad vienu ar kitu lygiu mes sugebėsime šį Mokymą jums duoti. Dėl to, kad labai daug tų, kurie laiko save guru arba prisistato kaip guru, bet visi jie arba beveik visi neturi savyje pagrindinio Guru požymio – sugebėjimo pasiaukoti ir sugebėjimo visiškai pasišvęsti tarnavimui.
Todėl kad ir kaip jūsų žmogiškoji sąmonė trukdytų jums suprasti tikrosios Guru mantijos bei guru ir čelos santykių reikšmę, visgi bet kuri kliūtis, kuri yra jūsų viduje, gali ir turi būti nušluota jūsų nuoširdaus siekio ir jūsų ištikimybės Hierarchijai.
Kiekvieną kartą, kai jums būtina gauti vieno ar kito žmogaus, prisistatančio kaip jūsų Guru ar kaip mūsų pasiuntinys, teisingumo ar melagingumo patvirtinimą ar paneigimą, prašau, kreipkitės pagalbos į mane.
Paprasčiausiai paimkite į rankas mano fokusą arba prieikite prie mano statulos ir nuoširdžiai paprašykite manęs pagalbos.
Kai tik aš pamatysiu jūsų nuoširdumą ir kryptingumą, aš būtinai jums padėsiu. Ir jūs gausite tą atpažinimą, kuris jums reikalingas šiame jūsų išsivystymo etape.
Todėl pasinaudokite pagalba, kurią jums duoda Dangus, ir neatmeskite šios pagalbos.

AŠ ESU Šiva ir šiandien aš su jumis atsisveikinu, bet tikiuosi naujų susitikimų.